Obavijesti

Kako je stiglo vrijeme za formiranje i podnošenje  jesenskog financijskog izvješća te kako je Ministarstvo financija objavilo Okružnicu za način sastavljanja i predaje izvješća za razdoblje siječanj-rujan 2019. donosimo kratak osvrt: Prema Okružnici, rok za predaju financijskog izvješća za proračunske korisnike jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kao i same jedinice lokalne i područne (regionalne) ...
Donosimo vam upute za tehnički proces izrade financijskih izvješća neprofitnih organizacija za razdoblje 01.01.2019.-30.06.2019. godine iz LC aplikacije 138 Integralno računovodstvo neprofitnih organizacija. Rok za predaju financijskog izvješća nadležnim institucijama je 30. srpnja 2019.g, a sve novosti za zakonsko ispunjenje obveze za predaju izvješća  donosi Okružnica Ministarstva financija koju možete pronaći na web stranici Ministarstva: ...
Objavljeno 01.07.2019. Prema Okružnici Ministarstva financija od 28. lipnja 2019. godine u prilogu vam donosimo Upute te proces za sastavljanje financijskih izvještaja za razdoblje 01.01.2019.-30.06.2019. godine iz LC aplikacija. Rok za predaju financijskih izvještaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunske korisnike državnog proračuna i proračunske korisnike jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave je 10. ...
Objavljeno 12.04.2019. Bliženjem roka za predaju godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2018. godinu čelnicima od strane upravnih tijela za financije donosimo vam Upute za proces izrade Izvještaja u aplikaciji 147 Računovodstvo proračuna. Upravna tijela za financije dužna su čelnicima dostaviti navedeno Izvješće do 01. svibnja 2019.g. čelnici predaju Izvještaj o izvršenju proračuna za 2018. ...
Mjesec travanj obilježen je predajom kvartalnog financijskog izvješća za razdoblje siječanj-ožujak 2019. godinu nadležnim institucijama od strane proračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne samouprave, te samih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Pripremili smo 2 velika seminara o dvije važne teme:    Specijalistički seminar Komunalni red – Odluka o komunalnom redu  i komunalna infrastruktura 7. lipnja 2019., Hotel Panorama ? Više informacija i prijavnicu za sudjelovanje možete pronaći OVDJE. Specijalistički seminar Prisilna naplata gradskih  i općinskih prihoda 14. lipnja 2019., Hotel Aristos ? Više informacija i prijavnicu za sudjelovanje možete ...
S obzirom na vrijeme, odnosno rokove predaje financijskih izvještaja prema nadležnim institucijama donosimo vam Upute za izradu financijskih izvještaja za 2018. godinu. Upute uključuju Zaključna knjiženja u aplikaciji 147 Računovodstvo proračuna i Upute za izradu godišnjih financijskih izvješća proračunskih korisnika kroz aplikaciju 147 Računovodstvo proračuna. Nadležni proračuni koji imaju proračunske korisnike iste izrađuju na način ...
Temeljem objave Poreznu uprave od 09.01.2019. godine od 10.01.2019. u 16 h do 14.01.2019. u 8 h neće biti dostupne slijedeće usluge Porezne uprave: servis ePKK usluga pune provjere i obrade obrazaca JOPPD obrazaca, a zaprimanje potpisanih obrazaca JOPPD će raditi bez prekida usluga zaprimanja i obrade obrazaca Priređivači igara na sreću aplikacija Preknjiženja SNU ...
Bliži se rok za predaju financijskih izvještaja pa su stručnjaci LC Odjela računovodstvenih projekata napravili detaljne upute za pripremu financijskih izvještaja iz LC aplikacije Računovodstvo proračuna. Upute su objavljene posebno za proračunske korisnike i nadležne proračune s obzirom na različit način punjenja podataka u obrasce. U uputama je navedeno razdoblje 01.01.-30.06. međutim upute vrijede i za razdoblje 01.01.-30.09.2018. ...
Odjel računovodstvenih projekata LC-a napravio je upute za Izvještaj o izvršenju proračuna.
Bliži se rok za predaju polugodišnjih financijskih izvještaja pa su stručnjaci LC Odjela računovodstvenih projekata napravili detaljne upute za pripremu financijskih izvještaja iz LC aplikacije Računovodstvo proračuna.
Upute su objavljene posebno za proračunske korisnike i nadležne proračune s obzirom na različit način punjenja podataka u obrasce.
U utorak, 13.03.2018., u terminu od 8:00 do 11:00 nažalost nećemo biti dostupni zbog najavljenog prekida isporuke električne energije. 
U Nar. nov., br. 102/17 od 18. listopada 2017. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna. 
Početkom godine Hrvatske vode su dostavile korisnicima tablicu prema kojoj su im korisnici dužni dostaviti stanje matičnih podataka Komunalne naknade sa 01.01.2018. godine.
Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2018. – 2020. godine propisano je planiranje prenesenog rezultata u planu proračuna i financijskim planovima proračunskih korisnika.
Sukladno Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom koja stupa na snagu 01.11.2017. godine, napravili smo prilagodbu razmjene podataka evidencije i pražnjenja posuda u suradnji s tvrtkom EcoMobile d.o.o.
Prateći zahtjeve naših korisnika, posljednjih nekoliko godina tvrtka je značajno proširila svoje okvire, što kroz broj korisnika i zaposlenika, tako i regionalnom zastupljenošću.
Mrežna analitička obrada (OLAP) je tehnologija koja se koristi za organiziranje velikih poslovnih baza podataka i pružanje podrške u poslovnom odlučivanju. 
Bliže se rokovi za predaju financijskih izvještaja neprofitnih organizacija za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine.
Obveznik fiskalizacije koji je podatke o poslovnim prostorima dostavio putem XML poruke iz LC aplikacija, dužan je putem servisa e-Porezna, iste potvrditi do 31. srpnja 2017. godine te dostaviti podatak o proizvođaču/održavatelju programskog rješenja.