Obavijesti

Radi izmjena koje planiramo izvršiti na našim web poslužiteljima kako bismo povećali sigurnost sustava, nakon 01. siječnja 2015. godine više neće biti moguće koristiti Internet Explorer 6 za pristup LC web aplikacijama.
Vezano za obavijest Porezne uprave o obvezi predavanja novog obrasca „Pregled tuzemnih isporuka s prijenosom porezne obveze“, obavještavamo korisnike koji su obveznici predaje PPO obrasca 2013/2014 da je obrazac spreman za formiranje izravno iz aplikacije Obračun PDV-a.
Početkom 2012. godine aplikacije iz Sustava Poslovnih Informacija (SPI) su otvorene za korištenje putem interneta 24 sata dnevno i 365 dana u godini - kroz e-SPI uslugu.
Porezna uprava je 29.09.2014. godine na stranicama objavila obavijest kojom poziva sve porezne obveznike upisane u registar obveznika PDV-a koji obavljaju isporuke dobara i usluga za koje je primatelj obvezan platiti PDV sukladno članku 75. stavku 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost - dostave podatke strukturirane u obrascu „Pregled tuzemnih isporuka s prijenosom porezne obveze“ (Obrazac PPO – 2013/2014) za razdoblje od 01.07. do 31.12.2013., od 01.01. do 30.06.2014., te od 01.07. do 31.12.2014. godine.
Vlada Republike Hrvatske donijela je odluku da će u najkraćem roku napraviti izmjene u Zakonu o porezu na dohodak vezano za izračun plaća. 
Ministarstvo zaštite okoliša i prirode donijelo je Nacrt prijedloga Uredbe o komunalnom otpadu.
Kada se govori o procjeni vrijednosti nekretnina dosadašnja praksa u Republici Hrvatskoj govori o pravnoj nesigurnosti i nedostatku zakonske regulative kako bi se postupak procjene vrijednosti nekretnina formalizirao te pružio zakonsku osnovu stručnim osobama - ovlaštenim procjeniteljima, u izvršenju posla koji im je povjeren.
Poštovani korisnici,

obzirom na Vaše svakodnevne upite vezane uz organizaciju radionica osnovne obuke za rad u LC/SPI aplikacijama, tijekom rujna i listopada za Vas smo pripremili niz radionica kroz koje ćete usvojiti osnovna znanja za rad u našim aplikacijama.
Izašao je novi  PR–RAS–NPF (v 3.0.0.) obrazac za neprofitno računovodstvo koji se može pronaći na stranicama Fine.
Izašao je novi  S–PR–RAS–NPF (v 2.0.1.) obrazac za neprofitno računovodstvo koji se može pronaći na stranicama Fine.
Porezna uprava je danas objavila obavijest za sve korisnike sustava ePorezna, da je u produkciju puštena nova verzija aplikacije te je ponovno dostupna usluga dostave i provjere JOPPD obrasca.
Poštovani korisnici,
obzirom na prošlogodišnji izuzetno dobar odaziv a i vaše želje, organizirali smo za Vas dvodnevno konzultantsko savjetovanje - seminar  - Godišnji izvještaj o Financijskom upravljanju i kontroli i Sastavljanje i predaja Izjave o fiskalnoj odgovornosti.