Kako je stiglo vrijeme za formiranje i podnošenje  jesenskog financijskog izvješća te kako je Ministarstvo financija objavilo Okružnicu za način sastavljanja i predaje izvješća za razdoblje siječanj-rujan 2019.
donosimo kratak osvrt:
Prema Okružnici, rok za predaju financijskog izvješća za proračunske korisnike jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kao i same jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave je 10. listopada 2019. godine.
Izvanproračunski korisnici državnog i lokalnih proračuna izvješće predaju do 21. listopada 2019.
Konsolidirani financijski izvještaj za razdjel državnog proračuna predaje se  do 15. listopada 2019.
Obveznici u ovom razdoblju predaju PR-RAS i Obveze.

Novosti navedene u Okružnici najvećim dijelom se odnose na Škole čiji su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno na evidenciju sredstava za nabavu udžbenika.

Detalji Okružnice nalaze se na linku: https://www.mfin.hr/adminmax/docs/Okruznica%20I-IX%202019.pdf