S obzirom na vrijeme, odnosno rokove predaje financijskih izvještaja prema nadležnim institucijama donosimo vam Upute za izradu financijskih izvještaja za 2018. godinu. Upute uključuju Zaključna knjiženja u aplikaciji 147 Računovodstvo proračuna i Upute za izradu godišnjih financijskih izvješća proračunskih korisnika kroz aplikaciju 147 Računovodstvo proračuna.
Nadležni proračuni koji imaju proračunske korisnike iste izrađuju na način da uz navedene korake uključe filtere za pripremu podataka stavljanjem kvačice na Priprema podataka po izvorima financiranja/pror. korisnicima.