Obavijesti

Molimo korisnike da prilikom popunjavanja obrazaca, koje su preuzeli sa FINI-nih internet stranica i koje su učitali u Libusoft Cicom program, provjere stanja bilančnih računa.
Počela nam je nova poslovna godina, time nam kreće i cijeli niz aktivnosti vezanih za početak rada u proračunskom računovodstvu. S obzirom da se radi o aktivnostima koje se u pravilu provode jednom godišnje htjeli bismo Vam podsjetiti na one najvažnije. Prva izuzetno važna stvar je otvaranje nove poslovne godine; prije otvaranja nove poslovne godine [...].
PRIKAZ OKRUŽNICE O PREDAJI FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA PRORAČUNA I KORISNIKA PRORAČUNA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31.PROSINCA 2016. Na stranicama Ministarstva financija[1] (dalje MF) 5. siječnja 2017.objavljena je Okružnica o sastavljanju, konsolidaciji i predaji financijskih izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna te proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna [...].
U četvrtak, 03. studenog u LC prostorima na adresi Remetinečka 7a u Zagrebu održava se “Fokus grupa” – inicijalni sastanak prije pokretanja projekata izrade Strategije upravljanja imovinom. Planirani početak rada je u 12:00 sa završetkom u 15:00. Na Fokus grupi se definiraju koraci projekta: način rada i pristup realizaciji, uvjeti za rad i realizaciju projekta [...].
U ponedjeljak 17.10.2016. uspješno smo prošli audit „ISO 9001:2008  Sustava upravljanja kvalitetom“ kojeg je provela certifikacijska kuća SGS Adriatica d.o.o. ISO 9001 je najraširenija međunarodna norma koja postavlja zahtjeve za uspostavu i održavanje sustava upravljanja kvalitetom, a primjenjiva je na organizacije svih vrsta. Ova međunarodna norma obuhvaća procese unutar organizacije (prodaja, razvoj, nabava, proizvodnja, pružanje [...].
PLANIRANJE ZA RAZDOBLJE 2017. – 2019. Na stranicama Ministarstva financija objavljena je Uputa za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2017. – 2019. (https://www.mfin.hr/hr/lokalni-proracuni).  Uputa daje osnovne smjernice za izradu i pripremu proračuna za razdoblje 2017. – 2019. Sama uputa također daje smjernice u područjima koje su preko Upitnika o fiskalnoj odgovornosti [...].
Novi Fiskalcis certifikat Porezne uprave će se početi primjenjivati 11. studenog 2016. godine, a za preuzimanje će biti dostupan od 4. listopada 2016. godine.
Od verzije 6.00.03.08. moguće je izdavati elektroničke račune prema svim posrednicima koji račune dostavljaju fizičkim osobama. U istoj verziji u sustav izdavanja elektroničkih računa uključena je i aplikacija KOMIS čime je omogućeno izdavanje elektroničkih računa fizičkim osobama za sve JLS-e i komunalna poduzeća koji koriste taj program.
Rok za predaju polugodišnjeg izvješća o nepravilnostima je do 31.07.2016. Prema Naputku o otkrivanju, postupanju  i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (NN 70/12) – u nastavku Naputak, definirana je obveza imenovanja Osobe zadužene za nepravilnosti. Osobu zaduženu za nepravilnosti moraju imenovati sljedeći obveznici (čl. 6. st.1. Naputka): Ministarstva Državna [...].
S obzirom da je u ponedjeljak 11.07.2016. rok za predaju polugodišnjih financijskih izvještaja, obavještavamo Vas da će u subotu 09.07.2016. Odjel računovodstvenih projekata biti dežuran od 09:00 do 15:00h i Vama na raspolaganju za pomoć i konzultacije.
01.06.2016. Aplikacije koje su nas zadivile i ispunile naša očekivanja izrade inovativnih, originalnih i kreativnih rješenja, i naravno uvjete sudjelovanja propisane pravilima, su aplikacije dva mlada tima s PMF-a te FER-a. 1. mjesto osvojili su: Ante Čulo i Petar Šegina 2. mjesto osvojili su: Petra Brčić i Sandro Lovnički LIBUSOFT CICOM zahvaljuje se​ Petri, Anti, Petru [...].
Zbog održavanja informatičke opreme web aplikacija “Lokalna riznica” će biti nedostupna za rad za sve korisnike u razdoblju od 17.06.2016 u 15:30 do 18.06.2016 u 12:00 sati.
U petak, 20. svibnja 2016. godine u LC edukativnom centru u Zagrebu održali smo "8. LC Technology Day".
U aplikaciji SPI/Uredsko poslovanje u verziji 6.00.03.06 imamo dvije velike novosti:
- Modul Knjiga primljene pošte
- Povezivanje arhiviranog predmeta sa registraturnom jedinicom
Uz mnogobrojna unaprijeđena postojećih funkcija i ispravke, u aplikaciji SPI/Registar nekretnina ugrađene su sljedeće novosti:
- Ručni upis šifre i automatsko povlačenje vrijednosti iz kataloga
- Nova grafička izvješća potrebna za analizu skupnih podataka o imovini
- Promjene kod stopa kapitalizacije
- Dorada izvoza podataka u Excel
Na stranicama Ministarstva financija objavljena je Okružnica o predaji financijskih izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna te proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2015.
Svojim kompetencijama postali smo respektabilan partner još jedne globalno prepoznate i uspješne tvrtke.