Aktualno za korisnike

Izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (NN 121/2019) koje stupaju na snagu od 01.01.2020. godine uvode se slijedeće promjene: • Osnovni osobni odbitak je od 01.01.2020.-> 4.000,00 kn – Na glavi obračuna unijeti Osnovicu osobnog odbitka 4.000,00 kn a Osnovica dodatnog odbitka ostaje ista tj. 2.500,00 kn • Poslodavac i isplatitelj plaće pri [...].
Kako je stiglo vrijeme za formiranje i podnošenje  jesenskog financijskog izvješća te kako je Ministarstvo financija objavilo Okružnicu za način sastavljanja i predaje izvješća za razdoblje siječanj-rujan 2019. donosimo kratak osvrt: Prema Okružnici, rok za predaju financijskog izvješća za proračunske korisnike jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kao i same jedinice lokalne i područne (regionalne) [...].
Dopis Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja o ustroju Evidencije komunalne infrastrukture prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu (NN68/18) izazvao je brojne reakcije obveznika i nametnuo mnoge dvojbe. Zbog učestalih upita vezanih uz ovu temu pripremili smo stručna tumačenja koja će biti predstavljena na LC Konferenciji Panorama 2019 i to: u osnovnim crtama na 10. Savjetovanju pročelnika, 26. rujna i detaljno [...].
Objavljeno: 10.09.2019. Dana 4. kolovoza 2018. godine na snagu je stupio novi Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18; dalje u tekstu: ZKG), a već krajem listopada iste godine Ustavni sud Republike Hrvatske donio je Odluku broj: U-I-3019/2018 i U-I-3337/2018 od 30. listopada 2018. i Izdvojeno mišljenje suca (NN 110/18) kojom se ukida članak 92. stavak [...].
Objavljeno: 02.09.2019. U Narodnim novinama 80/19 do 27.08.2019. objavljene su izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dohodak. Prema navedenom Pravilniku od 01.09.2019. porez na dohodak se ne plaća na: naknade za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika prema propisima ministarstva nadležnog za turizam – do iznosa 2.500,00 kn godišnje naknade za [...].
Objavljeno: 08.08.2019. Zapitajmo se, za potrebe ovog članka, što je zajedničko područjima uredskog poslovanja, prava na pristup informacijama i obvezi zaštite osobnih podataka u poslovanju jedne jedinice lokalne samouprave ili javne ustanove? Svi, odnosno velika većina, poslova koje je potrebno obaviti u okviru navedenih područja obuhvaćeni su, ovisno o veličini i raspoloživim financijskim te administrativnim [...].
Donosimo vam upute za tehnički proces izrade financijskih izvješća neprofitnih organizacija za razdoblje 01.01.2019.-30.06.2019. godine iz LC aplikacije 138 Integralno računovodstvo neprofitnih organizacija. Rok za predaju financijskog izvješća nadležnim institucijama je 30. srpnja 2019.g, a sve novosti za zakonsko ispunjenje obveze za predaju izvješća  donosi Okružnica Ministarstva financija koju možete pronaći na web stranici Ministarstva: [...].
Objavljeno 02.07.2019.  Dana 19. lipnja 2019. na portalu e-Savjetovanja osvanuo je prijedlog očekivane nove Uredbe o uredskom poslovanju (dalje u tekstu: Prijedlog), a isti se u bitnome može svesti na jednu sintagmu – potpuna digitalna transformacija uredskog poslovanja za sve obveznike primjene. Što to znači? Ukratko, pokušajmo umjesto dobro poznatih omota spisa koji katkada sadrže [...].
Objavljeno 01.07.2019. Prema Okružnici Ministarstva financija od 28. lipnja 2019. godine u prilogu vam donosimo Upute te proces za sastavljanje financijskih izvještaja za razdoblje 01.01.2019.-30.06.2019. godine iz LC aplikacija. Rok za predaju financijskih izvještaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunske korisnike državnog proračuna i proračunske korisnike jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave je 10. [...].
Objavljeno 13.06.2019. Za sve JLSP(R)S kao i za njihove proračunske i izvanproračunske korisnike te za proračunske i izvanproračunske korisnike državnog proračuna bliži se vrijeme predaje polugodišnjih financijskih izvještaja za razdoblje od 01.01 do 30.06. Obvezni izvještaji za predaju kroz polugodišnje razdoblje su izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima (PR-RAS) i izvještaj o obvezama. [...].
Državni ured za reviziju je na temelju odredbe članka 53.a Ustava Republike Hrvatske (NN 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 05/14) u svom radu samostalna i neovisna najviša revizijska institucija Republike Hrvatske, a osnivanje, ustrojstvo, nadležnost i način rada Državnog ureda za reviziju (dalje u tekstu: DUR) uređuju se zakonom. Novi Zakon o Državnom uredu [...].
Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (dalje u tekstu Zakon o financiranju JLP(R)S) i posebnim zakonima iz djelatnosti osnovnog i srednjega školstva, socijalne skrbi  i zdravstva (2001.) te vatrogastva (2003.) bilo je  propisano da se sredstava za financiranje određenih javnih potreba koja su dotad osiguravana u državnom proračunu Republike Hrvatske prenose na [...].
Objavljeno 12.04.2019. Poštovani korisnici, U nastojanju da za Vas uvijek pripreme relevantne i aktualne edukacije, naši konzultanti pripremili su radionicu napredne obuke Usklađenje i kontrola podataka kao priprema za što kvalitetniju i jednostavniju pripremu financijskih izvještaja. Radionica je namijenjena svim korisnicima u sustavu proračuna. Cilj ove obuke je pomoći korisnicima u procesu usklađenja i pripreme za financijske izvještaje [...].
Objavljeno 12.04.2019. ?Poštovani korisnici,   radionicu napredne obuke Obračun bolovanja na teret poslodavca i na teret HZZO-a namijenjenu svim korisnicima SPI programa Obračun plaće i naknade, osmislili smo kako bi pridonijeli bržem i učinkovitijem samostalnom obračunavanju primitaka vezanih uz bolovanje. Radionica se održava 21. svibnja 2019. u LC edukativnom centru Zagreb?. Planirano trajanje je od 09:30 do [...].
Ministar financija donio je Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika. ( dalje u tekstu izmjene i dopune Pravilnika )[1], koji je stupio na snagu 8 ožujka 2019. godine, Razlog i povod [...].
Objavljeno 19.04.2019. LC Sustav poslovnih informacija (SPI) veliki je i sveobuhvatni IT sustav koji je u velikom broju slučajeva prilagođen specifičnostima poslovanja korisnika. Svaka djelatnost ima definirane poslovne procedure, ali jednako tako i zakonske odredbe i propise s kojima procedure moraju biti usklađene. Ponekad je korisnicima jako teško kontinuirano pratiti sve izmjene i usklađivati svoje [...].
Objavljeno 12.04.2019. Bliženjem roka za predaju godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2018. godinu čelnicima od strane upravnih tijela za financije donosimo vam Upute za proces izrade Izvještaja u aplikaciji 147 Računovodstvo proračuna. Upravna tijela za financije dužna su čelnicima dostaviti navedeno Izvješće do 01. svibnja 2019.g. čelnici predaju Izvještaj o izvršenju proračuna za 2018. [...].
Objavljeno 12.04.2019. Poštovani korisnici, kako bismo Vas educirali na koji način pravilno pripremiti polugodišnje financijske izvještaje pripremili smo radionicu napredne obuke Priprema polugodišnjih financijskih izvještaja. Radionica je namjenjena svim korisnicima proračunskog računovodstva. Radionica se održava 18.lipnja 2019. u LC edukativnom centru Zagreb?. Predviđeno trajanje obuke je od 9:30 do 15:00 sati.   Sadržaj radionice:? 1. Zakonska [...].
Objavljeno 12.04.2019. Poštovani korisnici, U nastojanju da za Vas uvijek pripreme relevantne i aktualne edukacije, naši konzultanti pripremili su radionicu napredne obuke Napredno korištenje aplikacije Salda konti. Radionica je namijenjena svim korisnicima koji rade u aplikaciji Salda konti Datumi održavanja radionica su:  20. svibanj 2019. u LC edukativnom centru Zagreb 23. svibanj 2019. u LC edukativnom centru Split Planirano [...].
Objavljeno: 12.04.2019. ?Poštovani korisnici, U nastojanju da za Vas uvijek pripreme relevantne i aktualne edukacije, pripremili smo radionicu napredne obuke Integrirani sustav Salda konti i Glavna knjiga (proračunska). Cilj ove obuke je pokazati korisnicima osnovne veze Salda konti – Glavna knjiiga, ispis izvještaja za kontrolu kontiranih/proknjiženih dokumenata, direktna knjiženja i preknjiženja iz Salda konta, kako funkcionira automatsko knjiženje [...].