Aktualno za korisnike

Slikovito rečeno, ako promatramo poslovanje i strukturu većine javnopravnih tijela u usporedbi s bilo kojim živim organizmom, u tom smislu uredsko poslovanje predstavlja svojevrsni krvotok svakog takvog sustava. Preciznije rečeno, bez obzira je li riječ o jedinicama lokalne i područne samouprave ili ustanovama u području zdravstva, kulture i obrazovanja, uredsko poslovanje predstavlja skup pravila kojima
Minimalna plaća za 2021. godinu Uredbom o visini minimalne plaće za 2021. godinu (NN 119/2020), utvrđuje se visina  minimalne plaće, koja će vrijediti za razdoblje  od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine, u bruto iznosu od 4.250,00 kuna. Navedena minimalna svota bruto plaće odnosi se na puno radno vrijeme radnika, dok se najniža plaća
U mjesecu listopadu 2020. godine su djelomično izmijenjene mjere za očuvanje radnih mjesta a najvažnije izmjene su slijedeće: Skraćivanje radnog vremena Maksimalno skraćivanje mjesečnih radnih sati povećano je na do 70% ukupne mjesečne satnice Maksimalni iznos potpore po radniku povećan je na do 2.800 kn Korisnici nemaju obvezu dostavljanja tjednog plana radnog vremena Mjesečna evidencija
Od uvođenja fiskalizacije 2013. Porezna uprava dobiva informacije o svakom izdanom računu plaćenom gotovinom u trenutku njegova izdavanja, a svaki primatelj računa odnosno svaki građanin može provjeriti ispravnost računa korištenjem web servisa dostupnih od strane Porezne uprave RH. Prema odredbama Zakona, provjera računa moguća je upitom na web servis dostupan na internetskoj stranici Porezne uprave
Slijedom smjernica ekonomske i fiskalne politike Ministarstvo financija raspisalo je upute za izradu proračuna JLP(R)S za novo proračunsko razdoblje. Ono na što vam posebno ukazujemo vezano je za sadržaj vaših internih uputa prema dostavljenim uputama Ministarstva financija:  definiranje unutar uputa, te odlukom o izvršenju raspisivanje procedure načina izmjena i dopuna financijskog plana proračunskih korisnika obveza
U nastojanju da SPI aplikacije uvijek budu u skladu s tehnološkim trendovima, zahtjevima legislative i svim važećim propisima, kontinuirano radimo na razvoju vlastitih proizvoda prilagođavajući ih potrebama naših korisnika. U verziji 6.60 brojne su nove funkcionalnosti. Predstavljamo neke od njih koje možete koristiti u svakodnevnom radu u aplikacijama 109 – Evidencija dugotrajne imovine, 147 –
Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18/ i 32/20), koji je prihvaćen prije dvije godine, donio je jednu bitnu novost – obavezu evidentiranja komunalne infrastrukture (Članak 63.). Cilj uspostave evidencije je potaknuti jedinice lokalne samouprave na rješavanje imovinsko – pravnih odnosa, kako bi se riješilo pitanje vlasništva nad infrastrukturom i tako otvorila mogućnost prijave vezanih
Hrvatske vode na temelju Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave koji je stupio na snagu  23. srpnja 2020. godine poslale su obavijest svim općinama i gradovima koje u njihovo ime vrše obračun i naplatu naknade za uređenje voda: Poštovani, Putem naslova se obavljaju poslovi obračuna i naplate naknade za uređenje voda sukladno čl.
Temeljem Odluke o produženju roka trajanja posebnih okolnosti (NN 83/2020) produžuje se: rok trajanja posebnih okolnosti propisanih člankom 25.a Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (Narodne novine, br. 68/18, 2/20, 46/20 i 47/20) do zaključno s 18. listopada 2020. te rok trajanja posebnih okolnosti propisan člankom 8. stavkom 1. Zakona o interventnim mjerama u
Za sve JLSP(R)S kao i za njihove proračunske i izvanproračunske korisnike te za proračunske i izvanproračunske korisnike državnog proračuna bliži se vrijeme predaje polugodišnjih financijskih izvještaja za razdoblje od 01.01 do 30.06. Obvezni izvještaji za predaju kroz polugodišnje razdoblje su izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima (PR-RAS) i izvještaj o obvezama. Obrasce financijskih
NN br. 70/20. od 19.06.2020.g. donose Pravilnik o izmjeni Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona. Navedenim Pravilnikom produljen je rok primjene obračunskog plaćanja PDV-a pri uvozu dobara iz čl. 71.v Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona (NN br. 115/16. – 42/20.) za dodatna tri mjeseca. Mogućnost obračunskog plaćanja PDV-a pri uvozu uvedena je s ciljem olakšanja poslovanja gospodarstva u posebnim
Bliži se vrijeme za formiranje i podnošenje financijskog izvješća pa je Ministarstvo financija objavilo Okružnicu za način sastavljanja i predaje izvješća za razdoblje siječanj-lipanj 2020. godine. Donosimo kratak osvrt: Prema Okružnici, rok za predaju financijskog izvješća za proračunske korisnike jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kao i same jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave je
Mnogi poslodavci su se, kao odgovor na cjelokupnu situaciju u kojoj su se našli zbog korona virusa,  odlučili mijenjati radno vrijeme. Zato u nastavku donosimo pojašnjenja najčešće korištenih termina vezanih za radno vrijeme. Zakon o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19) u svojim člancima 61., 62., 64. te 67.,  definira pojmove punog, nepunog i skraćenog radnog
Porezna uprava na svojim stranicama izvještava, a i izravnim obavijestima na mail adrese obveznika fiskalizacije u zadnjih nekoliko tjedana javlja da u svibnju 2020. godine ističe valjanost poslužiteljskog certifikata Porezne uprave cis.porezna-uprava.hr koji se koristi u produkcijskoj okolini sustava fiskalizacije. Novi poslužiteljski certifikat će se u četvrtak 21. svibnja 2020. godine u 5:00 sati implementirati na strani sustava Porezne
Temeljem Zakona o dopuni Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (NN 47/2020) i Zakona o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti (NN 53/2020), poslodavac je dužan za vrijeme trajanja posebnih okolnosti i dalje isplaćivati sredstva na zaštićeni i nezaštićeni račun a ukoliko poslodavac ili drugi isplatitelj stalnog novčanog
Člankom 71.u Pravilnika o provedbi OPZ-a ( NN 43/20) propisano je da se na temelju Odluke Komisije (EU) 2020/491 оd 3. travnja 2020. o oslobađanju od carina i PDV-a pri uvozu robe potrebne za borbu protiv učinaka pandemije bolesti COVID-19 tijekom 2020 primjenjuje oslobođenje od plaćanja PDV-a pri konačnom uvozu određenih dobara. Korisnici oslobođenja od
Ministarstvo financija je 23. travnja 2020. godine izdalo dopunu Okružnice o sastavljanju i predaji financijskih izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna te proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2020. godine. Ovom dopunom utvrđuje se novi rok predaje financijskih izvještaja za
Zakonom o dopuni Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (NN 47/2020) temeljem članaka 25.a i 25.b, propisuje se postupanje Agencije u posebnim okolnostima tj. FINA će zastati s provedbom ovrhe na novčanim sredstvima u odnosu na ovršenike fizičke osobe u posebnim okolnostima. Iz navedenog proizlazi i može se zaključiti kako promjena vezanih za poslodavce
Zakonom o dopunama Zakona o sportu (NN 47/2020 ) propisuje se da u slučaju nastupanja posebnih okolnosti, čelnik tijela državne uprave nadležnog za šport može pravnim osobama dodijeliti potporu za očuvanje radnih mjesta ako ispunjavaju slijedeće uvjete: • ako su radnici za koje se potpora traži zaposleni na neodređeno ili određeno radno vrijeme, • ako
Porezna uprava na svojim stranicama izvještava, a i izravnim obavijestima na mail adrese obveznika fiskalizacije u zadnjih nekoliko tjedana javlja da u svibnju 2020. godine ističe valjanost poslužiteljskog certifikata Porezne uprave cis.porezna-uprava.hr koji se koristi u produkcijskoj okolini sustava fiskalizacije. Novi poslužiteljski certifikat će se u četvrtak 21. svibnja 2020. godine u 5:00 sati implementirati na strani sustava Porezne