Aktualno za korisnike

Slijedom nastale situacije i sve učestalijih pitanja vezanih uz obračun i prikaz bolovanja u slučaju samoizolacije ili potvrđene zaraze korona virusom, upućujemo vas u slijedeća postupanja: SAMOIZOLACIJA PO NALOGU EPIDEMIOLOGA ILI SANITARNOG INSPEKTORA Izvješće o privremenoj nesposobnosti/spriječenosti za rad utvrđeno po uzroku  D0- izolacija (zaposlenik od nadležnog doktora dobiva doznaku sa oznakom D0), Potvrda o [...].
U cilju očuvanja gospodarske aktivnosti koja je narušena novonastalom situacijom Hrvatski zavod za zapošljavanje donio je nove mjere Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim Konronavirusom (COVID – 19). Tko sve može koristiti iste, na koji način se mogu zatražiti, trajanje mjera, visina subvencija, potrebna dokumentacija, sve to i više možete pronaći na stranicama [...].
U Narodnim novinama broj 32-36/2020 objavljene su izmjene i dopune 26 postojećih zakona i nekoliko podrednih pravilnika. Suština izmjena i dopuna je pomoći djelatnostima koje se zbog smanjenja i/ili potpune obustave poslovne aktivnosti u ovoj izvanrednoj situaciji suoče s nemogućnošću podmirivanja vlastitih dospjelih poreznih obveza, tj. nelikvidnošću. Informacije i odgovore na brojna pitanja o svim [...].
Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, kao središnje tijelo za politiku javne nabave, donijelo je preporuku u vezi s provedbom postupka javnog otvaranja ponuda u novonastaloj situaciji izazvanoj epidemijom koronavirusa. U slučajevima kada je obvezno javno otvaranje ponuda (u praksi je to najčešće otvoreni postupak javne nabave), sudjelovanje ovlaštenih predstavnika ponuditelja ali i drugih zainteresiranih osoba [...].
Temeljem čl. 71.c.  Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona (»Narodne novine«, broj 45/19 i 35/20) podnositeljem zahtjeva za korištenje mjera plaćanja poreza smatra se poduzetnik koji učini vjerojatnim da nije u mogućnosti platiti dospjele porezne obveze, a koji na dan podnošenja zahtjeva nema dospjelog neplaćenog poreznog duga odnosno ako je iznos poreznog duga manji od 200,00 kuna, koliko [...].
Ministarstvo financija objavilo je Okružnicu o sastavljanju i predaji financijskih izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna te proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2020. godine. Navedenu Okružnicu možete pronaći na linku: https://mfin.gov.hr/istaknute-teme/drzavna-riznica/racunovodstvo/financijsko-izvjestavanje-177/177 S obzirom na posebne okolnosti vezane uz pojavu [...].
Zakonom o izmjenama i dopuni Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (»Narodne novine« 32/2020), koji je stupio na snagu 20.03.2020. godine uvedene su slijedeće novine: Uvode se dvije nove kategorije na koje se NE odnosi kvotno zapošljavanje osoba s invaliditetom: poslodavce u sektoru proizvodnje tekstila, odjeće, kože, drva i namještaja – Poslodavci [...].
„Vezano za trenutnu situaciju s koronavirusom COVID-19, u nastavku Vas upućujemo na link HZZO-a u kojem je opisan postupak predavanja zahtjeva za naknadu plaće osiguranika koji se nalaze u izolaciji: www.hzzo.hr/postupak-predavanja-zahtjeva-za-naknadu-place-osiguranika-koji-se-nalaze-u-izolaciji/ Isto tako, u slučaju: Privremene nesposobnost za rad zbog izoliranja osiguranika kao kliconoše ili zbog pojave zaraze u njegovoj okolini naknada plaće iznosi 100% [...].
Temeljem čl. 79. st. 6. Pravilnika o porezu na dohodak (NN 10/17,128/17,106/18,1/19,80/19,1/20) od 03.01.2020. godine primjenjuju se novi rokovi dostave JOPPD obrasca za slijedeće neoporezive primitke: prigodne nagrade do 3.000,00 kn godišnje – šifra neoporezivog primitka 22 novčane nagrade za radne rezultate i druge oblike dodatnog nagrađivanja  do 5.000,00 kuna godišnje – šifra neoporezivog primitka [...].
Nakon provedenog testiranja i probnog rada SPI aplikacija sa MS SQL Server 2019, možemo preporučiti uporabu navedene verzije za rad u produkcijskom okruženju. Prije same odluke o nadogradnji ili prvoj instalaciji navedene verzije, provjerite je li vaše okruženje u skladu s preporučenim zahtjevima za odabranu ediciju SQL Servera 2019.
Izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (NN 121/2019) koje stupaju na snagu od 01.01.2020. godine uvode se slijedeće promjene: • Osnovni osobni odbitak je od 01.01.2020.-> 4.000,00 kn – Na glavi obračuna unijeti Osnovicu osobnog odbitka 4.000,00 kn a Osnovica dodatnog odbitka ostaje ista tj. 2.500,00 kn • Poslodavac i isplatitelj plaće pri [...].
Kako je stiglo vrijeme za formiranje i podnošenje  jesenskog financijskog izvješća te kako je Ministarstvo financija objavilo Okružnicu za način sastavljanja i predaje izvješća za razdoblje siječanj-rujan 2019. donosimo kratak osvrt: Prema Okružnici, rok za predaju financijskog izvješća za proračunske korisnike jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kao i same jedinice lokalne i područne (regionalne) [...].
Dopis Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja o ustroju Evidencije komunalne infrastrukture prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu (NN68/18) izazvao je brojne reakcije obveznika i nametnuo mnoge dvojbe. Zbog učestalih upita vezanih uz ovu temu pripremili smo stručna tumačenja koja će biti predstavljena na LC Konferenciji Panorama 2019 i to: u osnovnim crtama na 10. Savjetovanju pročelnika, 26. rujna i detaljno [...].
Objavljeno: 10.09.2019. Dana 4. kolovoza 2018. godine na snagu je stupio novi Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18; dalje u tekstu: ZKG), a već krajem listopada iste godine Ustavni sud Republike Hrvatske donio je Odluku broj: U-I-3019/2018 i U-I-3337/2018 od 30. listopada 2018. i Izdvojeno mišljenje suca (NN 110/18) kojom se ukida članak 92. stavak [...].
Objavljeno: 02.09.2019. U Narodnim novinama 80/19 do 27.08.2019. objavljene su izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dohodak. Prema navedenom Pravilniku od 01.09.2019. porez na dohodak se ne plaća na: naknade za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika prema propisima ministarstva nadležnog za turizam – do iznosa 2.500,00 kn godišnje naknade za [...].
Objavljeno: 08.08.2019. Zapitajmo se, za potrebe ovog članka, što je zajedničko područjima uredskog poslovanja, prava na pristup informacijama i obvezi zaštite osobnih podataka u poslovanju jedne jedinice lokalne samouprave ili javne ustanove? Svi, odnosno velika većina, poslova koje je potrebno obaviti u okviru navedenih područja obuhvaćeni su, ovisno o veličini i raspoloživim financijskim te administrativnim [...].
Donosimo vam upute za tehnički proces izrade financijskih izvješća neprofitnih organizacija za razdoblje 01.01.2019.-30.06.2019. godine iz LC aplikacije 138 Integralno računovodstvo neprofitnih organizacija. Rok za predaju financijskog izvješća nadležnim institucijama je 30. srpnja 2019.g, a sve novosti za zakonsko ispunjenje obveze za predaju izvješća  donosi Okružnica Ministarstva financija koju možete pronaći na web stranici Ministarstva: [...].
Objavljeno 02.07.2019.  Dana 19. lipnja 2019. na portalu e-Savjetovanja osvanuo je prijedlog očekivane nove Uredbe o uredskom poslovanju (dalje u tekstu: Prijedlog), a isti se u bitnome može svesti na jednu sintagmu – potpuna digitalna transformacija uredskog poslovanja za sve obveznike primjene. Što to znači? Ukratko, pokušajmo umjesto dobro poznatih omota spisa koji katkada sadrže [...].
Objavljeno 01.07.2019. Prema Okružnici Ministarstva financija od 28. lipnja 2019. godine u prilogu vam donosimo Upute te proces za sastavljanje financijskih izvještaja za razdoblje 01.01.2019.-30.06.2019. godine iz LC aplikacija. Rok za predaju financijskih izvještaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunske korisnike državnog proračuna i proračunske korisnike jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave je 10. [...].
Objavljeno 13.06.2019. Za sve JLSP(R)S kao i za njihove proračunske i izvanproračunske korisnike te za proračunske i izvanproračunske korisnike državnog proračuna bliži se vrijeme predaje polugodišnjih financijskih izvještaja za razdoblje od 01.01 do 30.06. Obvezni izvještaji za predaju kroz polugodišnje razdoblje su izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima (PR-RAS) i izvještaj o obvezama. [...].