Aktualno za korisnike

U nastojanju da SPI aplikacije uvijek budu u skladu s tehnološkim trendovima, zahtjevima legislative i svim važećim propisima, kontinuirano radimo na razvoju vlastitih proizvoda prilagođavajući ih potrebama naših korisnika. U verziji 6.60 brojne su nove funkcionalnosti. Predstavljamo neke od njih koje možete koristiti u svakodnevnom radu u aplikacijama 109 – Evidencija dugotrajne imovine, 147 – [...].
Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18/ i 32/20), koji je prihvaćen prije dvije godine, donio je jednu bitnu novost – obavezu evidentiranja komunalne infrastrukture (Članak 63.). Cilj uspostave evidencije je potaknuti jedinice lokalne samouprave na rješavanje imovinsko – pravnih odnosa, kako bi se riješilo pitanje vlasništva nad infrastrukturom i tako otvorila mogućnost prijave vezanih [...].
Hrvatske vode na temelju Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave koji je stupio na snagu  23. srpnja 2020. godine poslale su obavijest svim općinama i gradovima koje u njihovo ime vrše obračun i naplatu naknade za uređenje voda: Poštovani, Putem naslova se obavljaju poslovi obračuna i naplate naknade za uređenje voda sukladno čl. [...].
Temeljem Odluke o produženju roka trajanja posebnih okolnosti (NN 83/2020) produžuje se: rok trajanja posebnih okolnosti propisanih člankom 25.a Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (Narodne novine, br. 68/18, 2/20, 46/20 i 47/20) do zaključno s 18. listopada 2020. te rok trajanja posebnih okolnosti propisan člankom 8. stavkom 1. Zakona o interventnim mjerama u [...].
Za sve JLSP(R)S kao i za njihove proračunske i izvanproračunske korisnike te za proračunske i izvanproračunske korisnike državnog proračuna bliži se vrijeme predaje polugodišnjih financijskih izvještaja za razdoblje od 01.01 do 30.06. Obvezni izvještaji za predaju kroz polugodišnje razdoblje su izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima (PR-RAS) i izvještaj o obvezama. Obrasce financijskih [...].
NN br. 70/20. od 19.06.2020.g. donose Pravilnik o izmjeni Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona. Navedenim Pravilnikom produljen je rok primjene obračunskog plaćanja PDV-a pri uvozu dobara iz čl. 71.v Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona (NN br. 115/16. – 42/20.) za dodatna tri mjeseca. Mogućnost obračunskog plaćanja PDV-a pri uvozu uvedena je s ciljem olakšanja poslovanja gospodarstva u posebnim [...].
Bliži se vrijeme za formiranje i podnošenje financijskog izvješća pa je Ministarstvo financija objavilo Okružnicu za način sastavljanja i predaje izvješća za razdoblje siječanj-lipanj 2020. godine. Donosimo kratak osvrt: Prema Okružnici, rok za predaju financijskog izvješća za proračunske korisnike jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kao i same jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave je [...].
Mnogi poslodavci su se, kao odgovor na cjelokupnu situaciju u kojoj su se našli zbog korona virusa,  odlučili mijenjati radno vrijeme. Zato u nastavku donosimo pojašnjenja najčešće korištenih termina vezanih za radno vrijeme. Zakon o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19) u svojim člancima 61., 62., 64. te 67.,  definira pojmove punog, nepunog i skraćenog radnog [...].
Porezna uprava na svojim stranicama izvještava, a i izravnim obavijestima na mail adrese obveznika fiskalizacije u zadnjih nekoliko tjedana javlja da u svibnju 2020. godine ističe valjanost poslužiteljskog certifikata Porezne uprave cis.porezna-uprava.hr koji se koristi u produkcijskoj okolini sustava fiskalizacije. Novi poslužiteljski certifikat će se u četvrtak 21. svibnja 2020. godine u 5:00 sati implementirati na strani sustava Porezne [...].
Temeljem Zakona o dopuni Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (NN 47/2020) i Zakona o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti (NN 53/2020), poslodavac je dužan za vrijeme trajanja posebnih okolnosti i dalje isplaćivati sredstva na zaštićeni i nezaštićeni račun a ukoliko poslodavac ili drugi isplatitelj stalnog novčanog [...].
Člankom 71.u Pravilnika o provedbi OPZ-a ( NN 43/20) propisano je da se na temelju Odluke Komisije (EU) 2020/491 оd 3. travnja 2020. o oslobađanju od carina i PDV-a pri uvozu robe potrebne za borbu protiv učinaka pandemije bolesti COVID-19 tijekom 2020 primjenjuje oslobođenje od plaćanja PDV-a pri konačnom uvozu određenih dobara. Korisnici oslobođenja od [...].
Ministarstvo financija je 23. travnja 2020. godine izdalo dopunu Okružnice o sastavljanju i predaji financijskih izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna te proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2020. godine. Ovom dopunom utvrđuje se novi rok predaje financijskih izvještaja za [...].
Zakonom o dopuni Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (NN 47/2020) temeljem članaka 25.a i 25.b, propisuje se postupanje Agencije u posebnim okolnostima tj. FINA će zastati s provedbom ovrhe na novčanim sredstvima u odnosu na ovršenike fizičke osobe u posebnim okolnostima. Iz navedenog proizlazi i može se zaključiti kako promjena vezanih za poslodavce [...].
Zakonom o dopunama Zakona o sportu (NN 47/2020 ) propisuje se da u slučaju nastupanja posebnih okolnosti, čelnik tijela državne uprave nadležnog za šport može pravnim osobama dodijeliti potporu za očuvanje radnih mjesta ako ispunjavaju slijedeće uvjete: • ako su radnici za koje se potpora traži zaposleni na neodređeno ili određeno radno vrijeme, • ako [...].
Porezna uprava na svojim stranicama izvještava, a i izravnim obavijestima na mail adrese obveznika fiskalizacije u zadnjih nekoliko tjedana javlja da u svibnju 2020. godine ističe valjanost poslužiteljskog certifikata Porezne uprave cis.porezna-uprava.hr koji se koristi u produkcijskoj okolini sustava fiskalizacije. Novi poslužiteljski certifikat će se u četvrtak 21. svibnja 2020. godine u 5:00 sati implementirati na strani sustava Porezne [...].
Nakon što je Zavod za zapošljavanje objavio produženje roka za predaju Zahtjeva za očuvanje radnih mjesta s 5. travnja na 10. travnja, a zatim ga danas skratio na 6.4.2020. do 23:59, pred sam istek tog novog roka na njihovim službenim stranicama objavljena je još jedna izmjena – novo produženje rokova. Prenosimo njihovu objavu: Promijenili smo [...].
U Narodnim novinama broj 36 i 37 objavljene su odluke o odgodama plaćanja doprinosa za invalide za obveznike kvotnog zapošljavanja, članarine Hrvatskoj gospodarskoj komori i spomeničke rente. U nastavku izdvajamo najvažnije informacije.   NN 36 od 25.3.2020. Doprinos za invalide za obveznike kvotnog zapošljavanja Odlukom o namjeni korištenja sredstava i odgodi plaćanja novčane naknade zbog [...].
Slijedom nastale situacije i sve učestalijih pitanja vezanih uz obračun i prikaz bolovanja u slučaju samoizolacije ili potvrđene zaraze korona virusom, upućujemo vas u slijedeća postupanja: SAMOIZOLACIJA PO NALOGU EPIDEMIOLOGA ILI SANITARNOG INSPEKTORA Izvješće o privremenoj nesposobnosti/spriječenosti za rad utvrđeno po uzroku  D0- izolacija (zaposlenik od nadležnog doktora dobiva doznaku sa oznakom D0), Potvrda o [...].
U cilju očuvanja gospodarske aktivnosti koja je narušena novonastalom situacijom Hrvatski zavod za zapošljavanje donio je nove mjere Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim Konronavirusom (COVID – 19). Tko sve može koristiti iste, na koji način se mogu zatražiti, trajanje mjera, visina subvencija, potrebna dokumentacija, sve to i više možete pronaći na stranicama [...].
U Narodnim novinama broj 32-36/2020 objavljene su izmjene i dopune 26 postojećih zakona i nekoliko podrednih pravilnika. Suština izmjena i dopuna je pomoći djelatnostima koje se zbog smanjenja i/ili potpune obustave poslovne aktivnosti u ovoj izvanrednoj situaciji suoče s nemogućnošću podmirivanja vlastitih dospjelih poreznih obveza, tj. nelikvidnošću. Informacije i odgovore na brojna pitanja o svim [...].