Aktualno za korisnike

NN br. 70/20. od 19.06.2020.g. donose Pravilnik o izmjeni Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona. Navedenim Pravilnikom produljen je rok primjene obračunskog plaćanja PDV-a pri uvozu dobara iz čl. 71.v Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona (NN br. 115/16. – 42/20.) za dodatna tri mjeseca. Mogućnost obračunskog plaćanja PDV-a pri uvozu uvedena je s ciljem olakšanja poslovanja gospodarstva u posebnim [...].
Bliži se vrijeme za formiranje i podnošenje financijskog izvješća pa je Ministarstvo financija objavilo Okružnicu za način sastavljanja i predaje izvješća za razdoblje siječanj-lipanj 2020. godine. Donosimo kratak osvrt: Prema Okružnici, rok za predaju financijskog izvješća za proračunske korisnike jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kao i same jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave je [...].
Mnogi poslodavci su se, kao odgovor na cjelokupnu situaciju u kojoj su se našli zbog korona virusa,  odlučili mijenjati radno vrijeme. Zato u nastavku donosimo pojašnjenja najčešće korištenih termina vezanih za radno vrijeme. Zakon o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19) u svojim člancima 61., 62., 64. te 67.,  definira pojmove punog, nepunog i skraćenog radnog [...].
Porezna uprava na svojim stranicama izvještava, a i izravnim obavijestima na mail adrese obveznika fiskalizacije u zadnjih nekoliko tjedana javlja da u svibnju 2020. godine ističe valjanost poslužiteljskog certifikata Porezne uprave cis.porezna-uprava.hr koji se koristi u produkcijskoj okolini sustava fiskalizacije. Novi poslužiteljski certifikat će se u četvrtak 21. svibnja 2020. godine u 5:00 sati implementirati na strani sustava Porezne [...].
Temeljem Zakona o dopuni Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (NN 47/2020) i Zakona o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti (NN 53/2020), poslodavac je dužan za vrijeme trajanja posebnih okolnosti i dalje isplaćivati sredstva na zaštićeni i nezaštićeni račun a ukoliko poslodavac ili drugi isplatitelj stalnog novčanog [...].
Člankom 71.u Pravilnika o provedbi OPZ-a ( NN 43/20) propisano je da se na temelju Odluke Komisije (EU) 2020/491 оd 3. travnja 2020. o oslobađanju od carina i PDV-a pri uvozu robe potrebne za borbu protiv učinaka pandemije bolesti COVID-19 tijekom 2020 primjenjuje oslobođenje od plaćanja PDV-a pri konačnom uvozu određenih dobara. Korisnici oslobođenja od [...].
Ministarstvo financija je 23. travnja 2020. godine izdalo dopunu Okružnice o sastavljanju i predaji financijskih izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna te proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2020. godine. Ovom dopunom utvrđuje se novi rok predaje financijskih izvještaja za [...].
Zakonom o dopuni Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (NN 47/2020) temeljem članaka 25.a i 25.b, propisuje se postupanje Agencije u posebnim okolnostima tj. FINA će zastati s provedbom ovrhe na novčanim sredstvima u odnosu na ovršenike fizičke osobe u posebnim okolnostima. Iz navedenog proizlazi i može se zaključiti kako promjena vezanih za poslodavce [...].
Zakonom o dopunama Zakona o sportu (NN 47/2020 ) propisuje se da u slučaju nastupanja posebnih okolnosti, čelnik tijela državne uprave nadležnog za šport može pravnim osobama dodijeliti potporu za očuvanje radnih mjesta ako ispunjavaju slijedeće uvjete: • ako su radnici za koje se potpora traži zaposleni na neodređeno ili određeno radno vrijeme, • ako [...].
Porezna uprava na svojim stranicama izvještava, a i izravnim obavijestima na mail adrese obveznika fiskalizacije u zadnjih nekoliko tjedana javlja da u svibnju 2020. godine ističe valjanost poslužiteljskog certifikata Porezne uprave cis.porezna-uprava.hr koji se koristi u produkcijskoj okolini sustava fiskalizacije. Novi poslužiteljski certifikat će se u četvrtak 21. svibnja 2020. godine u 5:00 sati implementirati na strani sustava Porezne [...].
Nakon što je Zavod za zapošljavanje objavio produženje roka za predaju Zahtjeva za očuvanje radnih mjesta s 5. travnja na 10. travnja, a zatim ga danas skratio na 6.4.2020. do 23:59, pred sam istek tog novog roka na njihovim službenim stranicama objavljena je još jedna izmjena – novo produženje rokova. Prenosimo njihovu objavu: Promijenili smo [...].
U Narodnim novinama broj 36 i 37 objavljene su odluke o odgodama plaćanja doprinosa za invalide za obveznike kvotnog zapošljavanja, članarine Hrvatskoj gospodarskoj komori i spomeničke rente. U nastavku izdvajamo najvažnije informacije.   NN 36 od 25.3.2020. Doprinos za invalide za obveznike kvotnog zapošljavanja Odlukom o namjeni korištenja sredstava i odgodi plaćanja novčane naknade zbog [...].
Slijedom nastale situacije i sve učestalijih pitanja vezanih uz obračun i prikaz bolovanja u slučaju samoizolacije ili potvrđene zaraze korona virusom, upućujemo vas u slijedeća postupanja: SAMOIZOLACIJA PO NALOGU EPIDEMIOLOGA ILI SANITARNOG INSPEKTORA Izvješće o privremenoj nesposobnosti/spriječenosti za rad utvrđeno po uzroku  D0- izolacija (zaposlenik od nadležnog doktora dobiva doznaku sa oznakom D0), Potvrda o [...].
U cilju očuvanja gospodarske aktivnosti koja je narušena novonastalom situacijom Hrvatski zavod za zapošljavanje donio je nove mjere Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim Konronavirusom (COVID – 19). Tko sve može koristiti iste, na koji način se mogu zatražiti, trajanje mjera, visina subvencija, potrebna dokumentacija, sve to i više možete pronaći na stranicama [...].
U Narodnim novinama broj 32-36/2020 objavljene su izmjene i dopune 26 postojećih zakona i nekoliko podrednih pravilnika. Suština izmjena i dopuna je pomoći djelatnostima koje se zbog smanjenja i/ili potpune obustave poslovne aktivnosti u ovoj izvanrednoj situaciji suoče s nemogućnošću podmirivanja vlastitih dospjelih poreznih obveza, tj. nelikvidnošću. Informacije i odgovore na brojna pitanja o svim [...].
Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, kao središnje tijelo za politiku javne nabave, donijelo je preporuku u vezi s provedbom postupka javnog otvaranja ponuda u novonastaloj situaciji izazvanoj epidemijom koronavirusa. U slučajevima kada je obvezno javno otvaranje ponuda (u praksi je to najčešće otvoreni postupak javne nabave), sudjelovanje ovlaštenih predstavnika ponuditelja ali i drugih zainteresiranih osoba [...].
Temeljem čl. 71.c.  Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona (»Narodne novine«, broj 45/19 i 35/20) podnositeljem zahtjeva za korištenje mjera plaćanja poreza smatra se poduzetnik koji učini vjerojatnim da nije u mogućnosti platiti dospjele porezne obveze, a koji na dan podnošenja zahtjeva nema dospjelog neplaćenog poreznog duga odnosno ako je iznos poreznog duga manji od 200,00 kuna, koliko [...].
Ministarstvo financija objavilo je Okružnicu o sastavljanju i predaji financijskih izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna te proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2020. godine. Navedenu Okružnicu možete pronaći na linku: https://mfin.gov.hr/istaknute-teme/drzavna-riznica/racunovodstvo/financijsko-izvjestavanje-177/177 S obzirom na posebne okolnosti vezane uz pojavu [...].
Zakonom o izmjenama i dopuni Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (»Narodne novine« 32/2020), koji je stupio na snagu 20.03.2020. godine uvedene su slijedeće novine: Uvode se dvije nove kategorije na koje se NE odnosi kvotno zapošljavanje osoba s invaliditetom: poslodavce u sektoru proizvodnje tekstila, odjeće, kože, drva i namještaja – Poslodavci [...].
„Vezano za trenutnu situaciju s koronavirusom COVID-19, u nastavku Vas upućujemo na link HZZO-a u kojem je opisan postupak predavanja zahtjeva za naknadu plaće osiguranika koji se nalaze u izolaciji: www.hzzo.hr/postupak-predavanja-zahtjeva-za-naknadu-place-osiguranika-koji-se-nalaze-u-izolaciji/ Isto tako, u slučaju: Privremene nesposobnost za rad zbog izoliranja osiguranika kao kliconoše ili zbog pojave zaraze u njegovoj okolini naknada plaće iznosi 100% [...].