Aktualno za korisnike

S obzirom na sve veći broj sudskih presuda u javnim službama nastalih temeljem tužbenih zahtijeva zaposlenika kojim traže isplatu razlike plaće za razdoblje od prosinca 2015. godine do siječnja 2017. godine, potrebno se osvrnuti i na posebnosti pri obračunu sudskih presuda. Prilikom samog obračuna sudske presude, uz samu sudsku presudu od presudnog su značaja sljedeći ...
Poštovani korisnici, Manje od mjesec dana dijeli nas od lokalnih izbora, stoga Vas obavještavamo da ako u SPI programu OBRAČUN PLAĆA I NAKNADA nemate dovoljno slobodnih mjesta za isplate naknada svima koji će to pravo ostvariti tijekom izbora, možete već sada zatražiti povećanje broja primatelja naknada. Iz iskustva znamo kako se nakon izbora, kada treba ...
Razdoblje je predaje prvog kvartalnog financijskog izvještaja u 2021. godini. Okružnicu Ministarstva financija možete preuzeti u cijelosti na web stranici na LINKU. U nastavku pronađite kratak osvrt o novostima definiranim Okružnicom s primjerima evidencije: Rokovi i obrasci   Pomoć institucija i tijela EU te pomoć iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava – od 01. ...
Ovim putem Vas obavještavamo da je 31.03.2021. u Narodnim novinama objavljen Pravilnik o izmjeni Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu. U skladu s navedenim Pravilnikom na web stranici Ministarstva financija ažurirani su obrasci financijskih izvještaja i objavljena je nova verzija – ver. 7.0.0. Odmah po objavi nove verzije financijskih izvještaja iste smo krenuli ažurirati ...
Polazna točka u promišljanju Prije svega, držimo važnim naglasiti kako transparentnost javnih financija svakako predstavlja širok pojam prilično dinamične naravi koji obuhvaća nekoliko različitih dimenzija i sastavnica, a kojem jednostavno nije moguće pristupiti isključivo iz jedne perspektive. U tom smislu posebno mjesto zauzima odnos između dvaju, na prvo promišljanje, oprečnih i suprotstavljenih prava, a to ...
Na temelju odredbi članka 9. stavka 1. Zakona o Poreznoj upravi (Narodne novine broj 115/16 i 98/19) radi jedinstvenog postupanja u primjeni Zakona o PDV-u (Narodne novine broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18 i 121/19, u daljnjem tekstu: Zakon) i Pravilnika o PDV-u (Narodne novine broj 79/13, 85/13, 160/13, 35/14, 157/14, 130/15, 1/17, ...
Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2021. Najniža mjesečna osnovica iznosi 3.488,78 kn Najviša mjesečna osnovica iznosi 55.086,00 kn Najviša godišnja osnovica iznosi 661.032,00 kn. Iznosi osnovica propisani ovom Naredbom primjenjuju se za obračun doprinosa za staž mirovinskog osiguranja i za ostala prava iz obveznih osiguranja koji započinje s primicima ...
Poprilično teška i izazovna 2020. je pri kraju, ali novost u Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave mogla bi, barem donekle, popraviti planove u narednim godinama. UDJELI RASPODJELE POREZA NA DOHODAK Prihod od poreza na dohodak prema novome raspodjeljuje se: udio općine/grada 74 % udio županije 20 % udio za decentralizirane funkcije ...
Na temelju članka 254. Zakona o doprinosima Ministarstvo financija RH donijelo je Naredbu o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2021. godinu (NN 141/2020) Najniža mjesečna osnovica iznosi 3.488,78 kuna. Najviša mjesečna osnovica iznosi 55.086,00 kuna. Najviša godišnja osnovica iznosi 661.032,00 kuna. Iznosi osnovica propisani ovom Naredbom primjenjuju se za obračun doprinosa ...
Korisnici LC eSPI rješenja prepoznali su prednosti rada u eSPI cloudu – potpunu funkcionalnost SPI sustava ma gdje bili. I to uz puno praktičnih benefita i uštede. eSPI omogućava korištenje i rad u LC aplikacijama koje su, kao i podaci, smještene na poslužiteljima koje održava LC. Pristup LC programima odvija se putem interneta, te ne ...
Prema izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom od 01.01.2021. na izdanim fiskaliziranim dokumentima mora se dodati i ispis Quick Response (QR) koda. QR kod kao obvezni sadržaj mora biti naznačen na računu koji se naplaćuje sredstvom koje se smatra prometom gotovine, a sadrži podatke: URL adresa do web-stranice Porezne uprave za provjeru ...
Hrvatski sabor je u petak (04.12.2020.)  većinom glasova donio paket zakona iz petog kruga porezne reforme, koji stupa na snagu 1. siječnja 2021. Izmjenama Zakona o porezu na dohodak, stopa poreza na dohodak snižava se s 24% na 20%, i s 36% na 30%, a stopa poreza na dobit s 12% na 10% za poduzetnike ...
Temeljem čl. 12. Zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona od 27.11.2020. (NN 131/2020) u članku 172. iza točke 14. dodaju se nova točka 15. i točke 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23. i 24. koje glase: 15. novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika, prigodne nagrade (božićnica, naknada za godišnji odmor ...
Slikovito rečeno, ako promatramo poslovanje i strukturu većine javnopravnih tijela u usporedbi s bilo kojim živim organizmom, u tom smislu uredsko poslovanje predstavlja svojevrsni krvotok svakog takvog sustava. Preciznije rečeno, bez obzira je li riječ o jedinicama lokalne i područne samouprave ili ustanovama u području zdravstva, kulture i obrazovanja, uredsko poslovanje predstavlja skup pravila kojima ...
Minimalna plaća za 2021. godinu Uredbom o visini minimalne plaće za 2021. godinu (NN 119/2020), utvrđuje se visina  minimalne plaće, koja će vrijediti za razdoblje  od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine, u bruto iznosu od 4.250,00 kuna. Navedena minimalna svota bruto plaće odnosi se na puno radno vrijeme radnika, dok se najniža plaća ...
U mjesecu listopadu 2020. godine su djelomično izmijenjene mjere za očuvanje radnih mjesta a najvažnije izmjene su slijedeće: Skraćivanje radnog vremena Maksimalno skraćivanje mjesečnih radnih sati povećano je na do 70% ukupne mjesečne satnice Maksimalni iznos potpore po radniku povećan je na do 2.800 kn Korisnici nemaju obvezu dostavljanja tjednog plana radnog vremena Mjesečna evidencija ...
Od uvođenja fiskalizacije 2013. Porezna uprava dobiva informacije o svakom izdanom računu plaćenom gotovinom u trenutku njegova izdavanja, a svaki primatelj računa odnosno svaki građanin može provjeriti ispravnost računa korištenjem web servisa dostupnih od strane Porezne uprave RH. Prema odredbama Zakona, provjera računa moguća je upitom na web servis dostupan na internetskoj stranici Porezne uprave ...
Slijedom smjernica ekonomske i fiskalne politike Ministarstvo financija raspisalo je upute za izradu proračuna JLP(R)S za novo proračunsko razdoblje. Ono na što vam posebno ukazujemo vezano je za sadržaj vaših internih uputa prema dostavljenim uputama Ministarstva financija:  definiranje unutar uputa, te odlukom o izvršenju raspisivanje procedure načina izmjena i dopuna financijskog plana proračunskih korisnika obveza ...
U nastojanju da SPI aplikacije uvijek budu u skladu s tehnološkim trendovima, zahtjevima legislative i svim važećim propisima, kontinuirano radimo na razvoju vlastitih proizvoda prilagođavajući ih potrebama naših korisnika. U verziji 6.60 brojne su nove funkcionalnosti. Predstavljamo neke od njih koje možete koristiti u svakodnevnom radu u aplikacijama 109 – Evidencija dugotrajne imovine, 147 – ...
Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18/ i 32/20), koji je prihvaćen prije dvije godine, donio je jednu bitnu novost – obavezu evidentiranja komunalne infrastrukture (Članak 63.). Cilj uspostave evidencije je potaknuti jedinice lokalne samouprave na rješavanje imovinsko – pravnih odnosa, kako bi se riješilo pitanje vlasništva nad infrastrukturom i tako otvorila mogućnost prijave vezanih ...