Donosimo vam upute za tehnički proces izrade financijskih izvješća neprofitnih organizacija za razdoblje 01.01.2019.-30.06.2019. godine iz LC aplikacije 138 Integralno računovodstvo neprofitnih organizacija.
Rok za predaju financijskog izvješća nadležnim institucijama je 30. srpnja 2019.g, a sve novosti za zakonsko ispunjenje obveze za predaju izvješća  donosi Okružnica Ministarstva financija koju možete pronaći na web stranici Ministarstva:

www.mfin.hr/adminmax/docs/Okru%C5%BEnica%20I-VI%202019.pdf