Obavijesti

Microsoft će za nešto manje od godinu dana, točnije, 12. travnja 2016. godine, prestati podržavati sustav za upravljanje bazama podataka Microsoft SQL Server 2005, predstavljen prije točno 10 godina.
U organizaciji tvrtke TIM4PIN d.o.o. održava se dvodnevna radionica o kriterijima, mjerilima i standardima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge. Radionica se održava 15. i 16. srpnja 2015. godine u Hotelu Palace, Zagreb s početkom u 09:00 sati.
Ministarstvo financija na svojim službenim internetskim stranicama objavilo je podatke iz dostavljenih godišnjih financijskih izvještaja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2014. godinu.
Nakon nadogradnje SPI sustava novom verzijom programa 6.00.03.03 u aplikaciji Obračun plaća i naknada dobiva se mogućnost ispisa novih jedinstvenih obrazaca obračuna plaće, naknade plaće i otpremnine.
Približava se rok za predaju polugodišnjih financijskih izvještaja za proračune i proračunske korisnike. 
Poštovani, objavljeno je novo izvješće sa  Savjetovanja "Nekretnine - 2015"  u organizaciji Novog informatora.
Želimo Vas obavijestiti da smo započeli s pripremama za jubilarnu petnaestu po redu,  LC Konferenciju Panorama koja će se održati 17. i 18. rujna 2015. godine u hotelu Panorama u Zagrebu.
Na stranicama FINE još uvijek nisu objavljeni novi obrasci financijskih izvještaja u .xlsx formatu, te nismo u mogućnosti poslati programsku nadogradnju s automatskim punjenjem tih obrazaca.
Ministarstvo financija je dana, 23. ožujka 2015. godine objavilo na službenim  internetskim stranicama Ministarstva financija Uputu o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti kojom obvezuje Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno općinske načelnike, gradonačelnike i župane da do 31. ožujka 2015. godine Ministarstvu financija elektronskim putem dostave sve dokumente.
Sredinom veljače naša tvrtka je postala član Hrvatske udruga Java korisnika – HUJAK.
Porezna uprava je, u subotu (28.02.2015. godine), objavila dodatne promjene XML sheme JOPPD obrasca zbog čega je trenutno nemoguće učitati JOPPD datoteku na sustav e-Porezna.
Porezna uprava je objavila izmjene XML sheme JOPPD obrasca koje su dostupne od 20.02.2015. na stranicama Porezne uprave. 
Vezano za promjene Zakona o PDV-u (NN 143/14) i Pravilnika o PDV-u (NN 157/14) po kojima se dogodila izmjena redovnog obrasca PDV-a za 2015. godinu obavještavamo korisnike da su instalacije nove verzije u kojoj su napravljene potrebne dorade u aplikaciji za obračun PDV-a krenule od prošlog tjedna i svi korisnici će do zakonskog roka za predaju obračuna za siječanj dobiti sve potrebne izmjene.
Prema Zakonu o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10 i 19/14) čl. 4. t. 2. Izjava o fiskalnoj odgovornosti je godišnja izjava kojom čelnik proračunskog i izvanproračunskog korisnika državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i čelnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave...
Od 1.siječnja 2015. godine računovodstveno evidentiranje obavlja se prema odredbama novog Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (»Narodne novine«, br. 124/14). Među brojnim izmjenama koje je donio novi Pravilnik je i iskazivanje neutrošenih prihoda i primitaka proračunskih korisnika u nadležnom proračunu.
Poštovani korisnici,

vi ste naš najvrjedniji potencijal, stoga Vam pristupamo s posebnom pažnjom u otvorenoj i odgovornoj komunikaciji kako bismo stekli Vaše povjerenje i zadovoljili Vaša očekivanja.
Prema Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o doprinosima N.N. 157/14  od 31.12.2014. za obračune plaće od 1/2015 više se ne obračunava Doprinos za zapošljavanje invalida nego samo Doprinos za zapošljavanje u uvećanom postotku. 
Porezna uprava je 01.01.2015. godine na svojim stranicama objavila pojašnjenje za korisnike koji prelaze na sustav obračuna PDV-a prema naplaćenim naknadama u kojem specificira koje isporuke usluga i dobara se uključuju u iznos od 3.000.000,00 kn što je granica za prelazak na takav sistem obračuna.
Microsoft će za šest mjeseci, točnije 14. srpnja 2015. godine, prestati podržavati operativni sustav Windows Server 2003 predstavljen prije gotovo 10 godina.