Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2018. – 2020. godine propisano je planiranje prenesenog rezultata u planu proračuna i financijskim planovima proračunskih korisnika.
 
Kako bi se kroz aplikaciju Računovodstvo proračuna u verziji 6.01. moglo istovremeno planirati višak i manjak uvedena su određena pravila za planiranje.
 
Prenesene rezultate potrebno je planirati minimalno na razini odjeljka (četvrta razina konta 9221 i 9222) kako bi se zakonska i radna izvješća uredno ispisivala. 
 
Kako bi vam olakšali rad u aplikaciji, naši konzultanti su izradili detaljne upute za planiranje prenesenog rezultata, koje možete preuzeti OVDJE.