​Bliže se rokovi za predaju financijskih izvještaja neprofitnih organizacija za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine.

Financijske izvještaje predaju:

  • Neprofitne organizacije obveznici vođenja dvojnog knjigovodstva
  • Neprofitne organizacije od čijeg je osnivanja prošlo tri ili manje godina
  • Neprofitne organizacije koje udovoljavaju uvjetima vođenja jednostavnog knjigovodstva, a odlučile su se za vođenje dvojnog knjigovodstva

Financijski izvještaji koji se sastavljaju za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja su Izvještaj o prihodima i rashodima na obrascu PRRAS-NPF. Rok za predaju financijskog izvještaja je 30. srpnja 2017. godine. Financijski izvještaj predaje se FINA-i.

Neprofitne organizacije koje ranijih godina nisu predale financijske izvještaje, a imale su obvezu, iste ne mogu naknadno predati. Navedene izvještaje su dužni napraviti i čuvati u svojoj arhivi.

Od 01. siječnja 2017. godine neprofitna organizacija koja u prethodnoj godini nije ostvarila prihode od gospodarske djelatnosti veće od 230.000,00 kn i pritom ne ostvaruje više od 50% ukupnih prihoda od gospodarske djelatnosti, porez na dobit može plaćati u paušalnom iznosu. Što znači da neprofitna organizacija koja zadovoljava uvjete za vođenje jednostavnog knjigovodstva, a obavlja gospodarsku djelatnost više nije dužna voditi dvojno knjigovodstvo.

VAŽNO! Izmjene i dopune Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija (NN br. 31/15) u postupku su objave u Narodnim novinama. Ovim izmjenama i dopunama ukidaju se skraćeni izvještaji o prihodima i rashodima na obrascu S-PR-RAS-NPF.