Cilj savjetovanja pod nazivom “Evidencija dugotrajne imovine, inventura i usklađenje” je prezentirati korisnicima na koji način upravljati svojom imovinom u skladu sa zakonskim odredbama, a radi stvaranja dodatnih vrijednosti na temelju imovine kojom JLP(R)S raspolaže. Namijenjena je svim proračunskim korisnicima aplikacije. Vrijeme edukacije: 4. prosinca 2023., od 9,30 do 15 sati  Mjesto edukacije: ZOOM  Predavač: Ines

Naprednu obuku organizirali smo kako bismo pomogli korisnicima u procesu usklađenja i priprema za financijske izvještaje, a namijenjena je svim korisnicima proračunskog računovodstva. Vrijeme održavanja: 6. prosinca 2023. u trajanju od 9,30 do 15 sati Mjesto održavanja: ZOOM Predavači: Marina Stančić Sadržaj:  uvod – osnovni ciljevi i oblici usklađenja usklađenja unutar proračunskog računovodstva usklađenje između nadležnog proračuna

Pred nama je velika porezna reforma koja sa sobom donosi izmjene Zakona o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima. U želji da našim korisnicima osiguramo sve potrebne uvjete za daljnji rad u skladu sa zakonskim izmjenama, uz implementacije novih verzija naših aplikacija, organizirali smo i niz naprednih obuka pod nazivom “Porezna reforma kroz obračun

Cilj obuke je pokazati korisnicima kako se rješavaju najčešće postavljana pitanja vezana uz rad u aplikaciji Salda konti: što ako imate otvorenih dokumenata, a opomena se ne formira,  što činiti kada filtrirate izvještaje ali ne dobijete podatke koje trebate, što učiniti kada ne možete promijeniti dokument jer ima rezervaciju, kako se storniraju dokumenti samo jednog

Geinformacijski sustav (GIS) informatički je sustav za prikupljanje, pohranu, pretraživanje, analiziranje i prikazivanje podataka koji se odnose na određeno područje. U Libusoft Cicomu GIS kontinuirano razvijamo i usklađujemo s potrebama naših korisnika. Tako SPI GIS nudi brojne mogućnosti koje između ostalog doprinose kvalitetnijem prikazu podataka, evidenciji imovine ali primjerice i pravednijoj naplati naknada te povećanju

Cilj obuke je pokazati korisnicima kako se rješavaju najčešće postavljana pitanja vezana uz rad u aplikaciji Salda konti: što ako imate otvorenih dokumenata, a opomena se ne formira,  što činiti kada filtrirate izvještaje ali ne dobijete podatke koje trebate, što učiniti kada ne možete promijeniti dokument jer ima rezervaciju, kako se storniraju dokumenti samo jednog

Cilj radionice je upoznavanje korisnika s procesom urudžbiranja, pravilima poništenja urudžbiranja i utjecaju odabira opcije urudžbiranja na kreiranje predmeta i dokumenata u Uredskom poslovanju. Namijenjena je korisnicima LC SPI aplikacija- referentima koji rade u LCW 223 i predmetnim aplikacijama. Vrijeme održavanja: 12. prosinca 2023. u trajanju od 10 do 13 sati Mjesto održavanja: ZOOM Predavači: Alma

Cilj obuke je pojasniti rad sa zaprimanjem e-računa i podešavanjem procesa za likvidaturu i ovjeru e-računa te pokazati slanje e-računa iz SPI aplikacija sa svim funkcionalnostima. Obuka je namijenjena svim korisnicima SPI sustava  odnosno onima koji koriste navedene module i onima koji bi željeli koristiti navedene module. Vrijeme održavanja: 12. prosinca 2023. u trajanju od 09:30-15:00 sati

Pred nama je velika porezna reforma koja sa sobom donosi izmjene Zakona o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima. U želji da našim korisnicima osiguramo sve potrebne uvjete za daljnji rad u skladu sa zakonskim izmjenama, uz implementacije novih verzija naših aplikacija, organizirali smo i niz naprednih obuka pod nazivom “Porezna reforma kroz obračun

Pred nama je velika porezna reforma koja sa sobom donosi izmjene Zakona o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima. U želji da našim korisnicima osiguramo sve potrebne uvjete za daljnji rad u skladu sa zakonskim izmjenama, uz implementacije novih verzija naših aplikacija, organizirali smo i niz naprednih obuka pod nazivom “Porezna reforma kroz obračun

Cilj obuke je pojasniti rad sa zaprimanjem e-računa i podešavanjem procesa za likvidaturu i ovjeru e-računa te pokazati slanje e-računa iz SPI aplikacija sa svim funkcionalnostima. Obuka je namijenjena svim korisnicima SPI sustava  odnosno onima koji koriste navedene module i onima koji bi željeli koristiti navedene module. Vrijeme održavanja: 12. prosinca 2023. u trajanju od 09:30-15:00 sati

Cilj obuke je objasniti proces obračuna godišnjih odmora u LC152, od evidentiranja potrebnih podataka na zaposlene, dodjele dana godišnjih odmora, prijenosa. Namijenjena je svim korisnicima LC SPI programa. Vrijeme održavanja: 14. prosinca 2023. u trajanju od 10 do 14 sati Mjesto održavanja: ZOOM Predavači: Josipa Mikelić Sadržaj:  zakonski okvir prava zaposlenika na godišnji odmor trajanje godišnjeg odmora

Tijekom napredne obuke pod nazivom “Ispravak obračuna plaće i drugog dohotka” pokazat ćemo i objasniti česte primjere ispravka obračuna kojima će se korisnicima približiti rad u aplikaciji, kontrola i samostalan rad s ispravkom. Namijenjena je svim korisnicima LC SPI programa. Vrijeme održavanja: 18. prosinca 2023. u trajanju od 10 do 14 sati Mjesto održavanja: ZOOM Predavači: Josipa

Cilj edukacije je obučiti sudionike da samostalno obračunavaju oporezive i neoporezive primitke. Namijenja je a za šire mase, ne samo za korisnike LC SPI aplikacija, jer tijekom nje naši stručnjaci pojašnjavaju i veliki teoretsko – praktični dio znanja potreban za obavljanje tog posla. Vrijeme održavanja: 19. prosinca 2023. u trajanju od 09:30-14:30 sati Mjesto održavanja: Libusoft

Pred vama je još jedna edukacija na kojoj za cilj imamo obučiti polaznike da napredno koriste funkcionalnosti u aplikaciji 223 Uredsko poslovanje, vezano i nevezano za novu Uredbu o uredskom poslovanju. Obuka je namijenjena svim operaterima koji koriste 223 – zaposlenicima pisarnica i referentima po odjelima. Vrijeme održavanja: 20. prosinca 2023. u trajanju od 10:00-14:00

Za sve djelatnike tijela javne vlasti pripremili smo edukaciju vezanu uz upravni postupak. Cilj radionice je educirati korisnike kako bi ispravno vodili upravni postupak. Konzultantsko savjetovanje održava se 22. prosinca putem ZOOM aplikacije. Vrijeme održavanja: 22. prosinca 2023. u trajanju od 10:00-13:00 sati Mjesto održavanja: ZOOM Predavač: Vedran Padovan Sadržaj:  Rad unutar ZUP IT sustava NAPOMENA: Cijena za sudjelovanje