Profitna i neprofitna poduzeća

Kao nadležno resorno tijelo i nositelj Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi, ispred Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, Službe za digitalno gospodarstvo, obaviještavamo sve javne naručitelje kako slijedi. Svi javni i sektorski naručitelji sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (Narodne novine broj 94/18) zaprimaju i obrađuju te izvršavaju plaćanje računa ...
Porezna uprava je na svojim stranicama 08.03.2019. izdala obavijest o načinu podnošenja evidencije o ulaznim računima u kojoj se pojasnili da porezni obveznici koji u obračunskom razdoblju, za koji se predaje prijava poreza, nisu imali ulaznih računa po kojima imaju pravo na odbitak pretporeza ne moraju predavati praznu datoteka URA. Obveza podnošenja posebne evidencije o ...
Poštovani korisnici, U nastojanju da za Vas uvijek pripreme relevantne i aktualne edukacije, naši konzultanti pripremili su radionicu napredne obuke Sustav praćenja i obrada naplate potraživanja. Cilj ove obuke je pokazati sustav praćenja naplate potraživanja u aplikaciji Salda konti. Početak praćenja preko modula Praćenje naplate potraživanja do formiranja ovrha i praćenja naplate ovrha kroz godine. Na radionici će biti ...
Poštovani korisnici, U nastojanju da za Vas uvijek pripreme relevantne i aktualne edukacije, naši konzultanti pripremili su radionicu napredne obuke Uradi sam – izrada predložaka opomena, ovrha, kamatnih listova,namijenjenu svim korisnicima koji unutar SPI sustava koriste module opomena, ovrha i obračuna kamata. Cilj radionice je naučiti korisnike kako word predloške mogu sami mijenjati, dorađivati i testirati ispis, ...
Namijenjeno svim korisnicima u sustavu proračuna koji primjenjuju integralno proračunsko računovodstvo. 26.03.2019. u LC edukativnom centru Zagreb. Planirano trajanje je od 09:30 do 15:00 sati. Više informacija o edukaciji, programu rada te načinu prijave možete pronaći OVDJE.
Cilj obuke: osposobiti korisnike za samostalno obračunavanje potrebnih ispravaka Kome je namijenjena: namijenjena je korisnicima koji rade obračun plaće i pripremaju JOPPD obrazac Radionica će se održati 20.03.2019. u LC edukativnom centru Zagreb. Planirano trajanje radionica je od 09:30 do 15:00 sati. Više informacija, te prijavnicu za sudjelovanje možete pronaći OVDJE
Ministarstvo financija je, 11. veljače ove godine, elektronskim putem dostavilo Uputu za sastavljanje i predaju izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2018. godinu (dalje u tekstu Uputa za 2018.). Upućena je obveznicima sastavljanja i predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2018. – proračunskim i izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave uz zamolbu da Uputu dostave na ...
Poštovani korisnici, pripremili smo Konzultantsko savjetovanje – Sastavljanje i predaja Izjave o fiskalnoj odgovornosti, namjenjeno proračunski korisnici (državni i JLP(R)S), osobama zaduženim za testiranje poslovanja radi prikupljanja dokumenata za potpisivanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti. Datum održavanja savjetovanja: 12. veljače 2019. – u LC edukativnom centru Zagreb​ Planirano trajanje savjetovanja je od 09:30 do 16:00 sati. Potrebni materijali za ...
Poštovani korisnici, U nastojanju da za Vas uvijek pripreme relevantne i aktualne edukacije,  pripremili smo radionicu napredne obuke Rad i korištenje predložaka u LC programima Radionica je namijenjena jedinicama lokalne samouprave i Komunalnim poduzećima. Cilj radionice je naučiti kako samostalno podesiti predloške za razne upotrebe (račun, rješenja….) Datumi održavanja: 4. veljače 2019. u LC edukativnom centru Zagreb Planirano ...
Poštovani korisnici, kako bismo vas uputili na koji način završiti staru i pripremiti se za početak nove poslovne godine, naši konzultanti su organizirali radionicu napredne obuke pod nazivom Priprema za kraj poslovne godine i početak nove, te  godišnjih financijski izvještaji. Radionica napredne obuke namijenjena je svim korisnicima koji su u sustavu proračuna. Cilj radionice je uputiti ...
S obzirom na vrijeme, odnosno rokove predaje financijskih izvještaja prema nadležnim institucijama donosimo vam Upute za izradu financijskih izvještaja za 2018. godinu. Upute uključuju Zaključna knjiženja u aplikaciji 147 Računovodstvo proračuna i Upute za izradu godišnjih financijskih izvješća proračunskih korisnika kroz aplikaciju 147 Računovodstvo proračuna. Nadležni proračuni koji imaju proračunske korisnike iste izrađuju na način ...
Poštovani korisnici, U nastojanju da za Vas uvijek pripreme relevantne i aktualne edukacije, naši konzultanti pripremili su radionicu napredne obuke Usklađenje i kontrola podataka kao priprema za što kvalitetniju i jednostavniju pripremu financijskih izvještaja. Radionica je namijenjena svim korisnicima u sustavu proračuna Cilj ove obuke je pomoći korisnicima u procesu usklađenja i pripreme za financijske ...
U Hrvatskom saboru u tijeku je rasprava o Prijedlogu državnog proračuna RH za 2019. godinu i projekcijama za 2020. i 2021. godinu. U nastavku dajemo bitne odrednice plana i projekcije državnog proračuna i njegovih osnovnih sastavnica za 2019. i za sljedeće dvije godine a koje se zasnivaju na posljednjim makroekonomskim projekcijama[1]u eurozoni i međunarodnom okruženju ...
Na temelju Smjernica ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2019. – 2021. Vlade Republike Hrvatske, u skladu sa Zakonom o proračunu, Ministarstvo financija RH sastavilo je Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2019. - 2021.
Poštovani korisnici,
Za Vas uvijek prvi saznajemo i pripremamo relevantne i aktualne teme. Stoga ćemo na konzultantskoj radionici pojasniti odredbe novog Zakona o gospodarenju poljoprivrednim zemljištem.
Poštovani korisnici,
u želji da Vam na praktičnim primjerima pokažemo sve novosti i korisne funkcionalnosti naši konzultanti su za Vas pripremili radionicu napredne obuke Integrirani sustav Salda konti i Glavna knjiga (proračunska).
Poštovani korisnici,
u želji da Vam na praktičnom primjeru pokažemo kako što kvalitetnije razraditi i pripremiti godišnji obračun poreza na dohodak pri zadnjoj isplati plaće u godini naši konzultanti su za Vas pripremili radionicu napredne obuke.
Poštovani korisnici,

U nastojanju da za Vas uvijek pripreme relevantne i aktualne edukacije, naši konzultanti pripremili su radionicu napredne obuke Usklađenje i kontrola podataka kao priprema za što kvalitetniju i jednostavniju pripremu financijskih izvještaja.

Cilj ove obuke je pomoći korisnicima u procesu usklađenja i pripreme za financijske izvještaje
Poštovani korisnici,
Stručnjaci LC-a pripremili su radionicu napredne obuke za sve koji unutar SPI sustava koriste module opomena, ovrha i obračuna kamata