Objavljeno 01.07.2019.

Prema Okružnici Ministarstva financija od 28. lipnja 2019. godine u prilogu vam donosimo Upute te proces za sastavljanje financijskih izvještaja za razdoblje 01.01.2019.-30.06.2019. godine iz LC aplikacija.
Rok za predaju financijskih izvještaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunske korisnike državnog proračuna i proračunske korisnike jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave je 10. srpnja 2019.g., dok je rok za predaju konsolidiranih financijskih izvještaja za proračune jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave- razina 23 i za razdjel državnog proračuna-razina 12, 22. srpnja 2019.g.
Posebnu pozornost obratite na obvezne Bilješke uz financijska izvješća, popunjavanje podataka o broju zaposlenih gdje su u broj zaposlenih u obrazac PR-RAS uključene i osobe zaposlene kroz mjere aktivne politike zapošljavanja, te sve vezano uz e-Račune u javnoj nabavi gdje posebno ističemo računovodstvenu evidenciju naknade korištenja certifikata na osnovnom računu 32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja i naknadu za korištenje servisa e-Račun za državu s računovodstvenom evidencijom na osnovnom računu 32389 Ostale računalne usluge.

Upute te proces za sastavljanje financijskih izvještaja za razdoblje 01.01.2019.-30.06.2019. godine iz LC aplikacija.

Ostale detalje Okružnice proučite na web stranici Ministarstva financija:
https://www.mfin.hr/hr/upute-za-sastavljanje-financijskih-izvjestaja-proracuna-i-proracunskih-korisnika-2019