Imovina za tvrtke i neprofitne organizacije

Upravljanje imovinom obično podrazumijeva procese odlučivanja o stjecanju, korištenju i raspolaganju imovinom. Digitalizacijom ti procesi postaju točniji, evidencije ažurirane a operativni postupci brži i efikasniji. Osim programskog rješenja SPI portfelj uključuje i konzultantsku uslugu upravljanje imovinom baziranu na naprednom modelu za učinkovitije korištenje nekretnina kojima lokalna samouprava upravlja ili ih posjeduje.

SPI/REGISTAR NEKRETNINA informatička je podrška metodologiji upravljanja imovinom koja spada u naše konzultantske usluge, ali mogu ga koristiti svi korisnici koji u svom vlasništvu imaju veći broj nekretnina i žele učinkovito upravljati njima.

Mogućnosti aplikacije: 

– Inventura – upis jedinica imovine
– Organizacija jedinica imovine u portfelje
– Praćenje dodatnih karakteristika po portfeljima i jedinicama imovine
– Praćenje serija karakteristika jedinice imovine
– Praćenje financija po portfeljima i jedinicama imovine
– Analitičko praćenje financija jedinica imovine
– Bilježenje procjena jedinica imovine
– Bilježenje dnevnika jedinice imovine
– Ispis kataloga portfelja s brojem jedinica imovine, procjenom i projekcijom procjene
– Praćenje složenih jedinica imovine (npr. sportski centar)
– Traženje jedinica imovine prema raznim filterima/kriterijima
– Priprema izvješća po katastarskim općinama za prodaju/WEB
 
Ovo informatičko rješenje omogućava detaljno praćenje nepokretne imovine što pak pruža mogućnost donošenja kvalitetnih strateških odluka koje će dovesti do povećanja prihoda i smanjenja troškova koje nekretnine stvaraju.