Upravljanje ljudskim resursima za tvrtke i neprofitne organizacije

SPI programska rješenja za upravljanje ljuskim resursima sadrže sve funkcionalnosti potrebne za vođenje i upravljanje – obračun plaća i dohotka, evidencije prisutnosti, kadrovske evidencije, izvještajne sustave i dr. Sva rješenja su u potpunosti usklađena sa važećim zakonskim odredbama i propisima.