Proračunski korisnici - LIBUSOFT CICOM d.o.o.

Proračunski korisnici

Paket aplikacija za proračunske korisnike sličan je onome za JLP(R)S, ali zbog manjeg obima poslova koje proračunski korisnici imaju, nisu potrebne sve aplikacije koje koriste županije, gradovi ili općine. No, proračunski korisnici također mogu prema vlastitim potrebama slagati svoj SPI® i dobiti integrirani paket prepun mogućnosti za brzo i efikasno vođenje poslovanja.