Komunalni informacijski sustav za proračunske korisnike

SPI/Komunalni Informacijski Sustav (SPI/KOMIS) informatički je alat za obavljanje djelatnosti komunalnog gospodarenja kao i nekoliko drugih djelatnosti.

Jedna od glavnih značajki SPI/KOMIS-a je mogućnost paralelnog vođenja upravnog postupka (npr. rješenja o komunalnoj naknadi) i knjigovodstvenog zaduživanja koje podrazumijeva masovno fakturiranje što ga čini pogodnim ne samo za već spomenute poslove, već i čitav spektar drugih djelatnosti koje podrazumijevaju takav način zaduživanja naplate naknada i usluga.

Što može SPI/KOMIS?

KOMIS vodi brigu o naplati za usluge i poreze unutar Zakona o komunalnom gospodarstvu, Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, zatim djelatnosti komunalnih poduzeća i drugih vrsta obaveza koje ne moraju biti definirane zakonom

– komunalna naknada
– komunalni doprinos
– naplata priključka na vodoopskrbnu mrežu i kanalizaciju 
– izračun najamnine
– naknada za korištenje javne površine
– porez na kuće za odmor
– grobna naknada
– naknada za odvoz smeća
– obračun potrošnje vode 
– porez na cestovna vozila
– porez na nasljedstva i darove
– izračun troškova grijanja 
– i mnoge druge…

 

Kako radi KOMIS?

Radi lakoće i jednostavnosti osiguranja naplate KOMIS je povezan i sa drugim sastavnicama SPI paketa:

– Salda konti
– Zajedničke baze
– Uredsko poslovanje
– Upravljanje stambenim zgradama 
– Gospodarenje poljoprivrednim zemljištem
– Otkup stanova
– Trajni nalozi
– Zajedničke baze
– Socijalna skrb