Upravljanje stambenim zgradama

SPI / UPRAVLJANJE STAMBENIM ZGRADAMA  (SPI/USZ) je organizacijsko-programsko rješenje koje u skladu sa Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima omogućavaju kompleksno upravljanje nekretninama (stambenim i poslovnim zgradama).

Kroz SPI/USZ se vode podaci stambenih zgrada, a tvrtka upravitelj ima ulogu knjigovodstveno – tehničkog servisa koji u ime i za račun zgrada obavlja izvjesne poslove.

Zgrada kao centralni pojam ima osobe od kojih ubire prihod i osobe kojima plaća određenu robu i usluge. Drugim riječima ima svoje kupce i dobavljače.

Osnovni izvor prihoda stambene zgrade jesu sredstva zajedničke pričuve, a suvlasnici stambene zgrade su dužni na osnovu zakona i potpisanih ugovora redovito na račun zgrade uplaćivati sredstva koja se smiju koristiti samo za održavanje zajedničkih prostora stambene zgrade.

Osim pričuve prihodi stambene zgrade mogu biti doznake kamata na oročena ili neoročena sredstva od banke, te prihodi od npr. iznajmljivanja zajedničkih prostorija, iznajmljivanja fasade za postavljanje reklama, krovova za antene mobitela i sl.

SPI/USZ – Upravljanje stambenim zgradama – dio je integriranog SPI sustava, upravitelji koji uz ovu aplikaciju koriste i druge SPI aplikacije (npr. Glavnu knjigu profitnu, Obračun plaća i naknada, Evidenciju dugotrajne imovine, itd.) imaju na raspolaganju kompletno rješenje u kojem su brojni poslovi automatizirani tako da je njihovo izvršavanje brže i s manjom mogućnosti pogrešaka.

U SPI/USZ tvrtke upravitelji mogu izvršavati sljedeće poslovne procese:

– obračun pričuve
– obračun pričuve s kamatom
– obračun pričuve s opomenama
– obračuna naknade
– obračuna osiguranja
– obračun zajmova
– obračun pričuve sa zajmovima
– vođenje dnevnika zgrada
– izradu narudžbenica za zgrade
– evidentiranje šteta na zgradama
– ispis raznih izvješća matičnih i financijskih
– raspored kamata od pričuve sa žiro-računa 
– raspodjela ulaznih računa po zgradama

WEB APLIKACIJA ZA UVID U PODATKE STAMBENIH ZGRADA

​Korisničko ime: D1  
Lozinka: lcwebusz