Imovina

Upravljanje imovinom obično podrazumijeva procese odlučivanja o stjecanju, korištenju i raspolaganju imovinom. Digitalizacijom ti procesi postaju točniji, evidencije ažurirane a operativni postupci brži i efikasniji. Osim programskog rješenja SPI portfelj uključuje i konzultantsku uslugu upravljanje imovinom baziranu na naprednom modelu za učinkovitije korištenje nekretnina kojima lokalna samouprava upravlja ili ih posjeduje.

SPI/REGISTAR NEKRETNINA informatička je podrška metodologiji upravljanja imovinom koja spada u naše konzultantske usluge, ali mogu ga koristiti svi korisnici koji u svom vlasništvu imaju veći broj nekretnina i žele učinkovito upravljati njima.

Mogućnosti aplikacije: 

– Inventura – upis jedinica imovine
– Organizacija jedinica imovine u portfelje
– Praćenje dodatnih karakteristika po portfeljima i jedinicama imovine
– Praćenje serija karakteristika jedinice imovine
– Praćenje financija po portfeljima i jedinicama imovine
– Analitičko praćenje financija jedinica imovine
– Bilježenje procjena jedinica imovine
– Bilježenje dnevnika jedinice imovine
– Ispis kataloga portfelja s brojem jedinica imovine, procjenom i projekcijom procjene
– Praćenje složenih jedinica imovine (npr. sportski centar)
– Traženje jedinica imovine prema raznim filterima/kriterijima
– Priprema izvješća po katastarskim općinama za prodaju/WEB
 
Ovo informatičko rješenje omogućava detaljno praćenje nepokretne imovine što pak pruža mogućnost donošenja kvalitetnih strateških odluka koje će dovesti do povećanja prihoda i smanjenja troškova koje nekretnine stvaraju.
 
SPI/GOSODARENJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM olakšava vođenje procesa i upravljanje svim zadacima vezanim uz gospodarenje poljoprivrednim zemljištem:
– vođenje matične baze podataka državnog poljoprivrednog zemljišta na teritoriji jedinice lokalne samouprave
– raspisivanje i vođenje natječajnog postupka za gospodarenje poljoprivrednim zemljištem (zakup, prodaja, zamjena, davanje na korištenje…)
– evidentiranje suglasnosti nadležnog ministarstva za natječaje i sklopljene ugovore
– generiranje izvješća o stanju poljoprivrednog zemljišta po raznim osnovama: katastarskim općinama, kulturama, klasama, po vrsti korištenja (zakup, prodaja,..) i sl. 
– prebacivanje podataka o rezultatima natječaja u LC aplikacije KOMIS i Salda konti na financijsku obrada ugovora o gospodarenju poljoprivrednim zemljištem (formiranje otplatnog plana, izdavanje računa, uplatnica, unos uplata,..).