Upravljanje imovinom

Upravljanje imovinom

Model Upravljanje imovinom je razvijen u sklopu Projekta reforme lokane samouprave (PRLS) organizacije The Urban Institute. Djelatnici LC-a su prošli detaljnu obuku i postali certificirani konzultanti za rad s JLP(R)S na području upravljanja nepokretnom imovinom. Upravljanje imovinom obično podrazumijeva proces odlučivanja o stjecanju, korištenju i raspolaganju imovinom. Ova se definicija može primijeniti i za privatni i javni sektor (lokalnu samoupravu).

Model upravljanja imovinom predstavlja sustavni pristup učinkovitijem korištenju nekretnina kojima lokalna samouprava upravlja ili ih posjeduje. Prvi korak modela je sastavljanje inventure svih jedinica imovine. Zatim slijedi ocjenjivanje svake jedinice imovine kako bi se odredio njezin značaj za javno korištenje (jedinica je u potpunosti ili nedovoljno iskorištena) ili je jedinica potencijalno raspoloživa za zakup ili prodaju.

Nakon toga, Model uvodi metodologije vezane za procjenu imovine, analizu direktnih i indirektnih subvencija, uvođenje operativnih izvještaja za svaku jedinicu imovine, itd.

Koristeći multidisciplinarni pristup upravljanju imovinom, Model pridonosi poboljšanju financijske situacije lokalne samouprave i sposobnosti boljeg pružanja usluga. Također može osloboditi nedovoljno iskorištenu imovinu (višak) za privatno investiranje i razvoj.

 

Tri su glavna uzroka potrebe za poboljšanjem upravljanja imovinom lokalne samouprave:

1. UZROK

Zbog decentralizacije koja je u tijeku, lokalne samouprave moraju pružati sve veći broj usluga uz ograničena financijska sredstva

2. UZROK

Imovina lokalnih samouprava često je vrlo velika u usporedbi s prihodima i rashodima godišnjega proračuna

3. UZROK

Lokalne samouprave obično imaju mnogo veću slobodu izbora u upravljanju svojom imovinom, nego u upravljanju svojim prihodima

Model upravljanja imovinom čini 11 aktivnosti:

 • Inventura imovine
 • Tranzicijska pitanja
 • Klasifikacija imovine
 • Procjena vrijednosti imovine
 • Operativni izvještaji
 • Financijska analiza imovine
 • Deregulacija postupaka najma i zakupa
 • Indirektne subvencije
 • Izvještavanje o imovini
 • Konsolidiranje upravljanja
 • Dugoročni planovi

Od čega se sastoji ponuda LIBUSOFT CICOMA?

Upravljanje imovinom organizacija

Organizacija upravljanja imovinom

• savjetovanje na temu upravljanja imovinom

• jednodnevne tematske radionice prema Cjeniku usluga

• osnovna i dodatna usluga prema Cjeniku usluga

• odvjetničke usluge – provedba nekretnina prema ponudi

Upravljanje imovinom GIS

Geografski Inormacijski Sustav (GIS) za upravljanje imovinom

• isporuka GIS programa (LC800) na korištenje ili najam

• mjesečno održavanje i specifične dorade i povezivanje (REGNEK, KOMIS…)

• edukacija za rada u GIS (osnovne i napredne funkcije)

• adresni model posredovanje u pripremi specifičnih zahtjeva prema DGU, ZK

Upravljanje imovinom Registar nekretnina

Informatičko rješenje – REGISTAR NEKRETNINA

• isporuka programa na korištenje ili najam

• mjesečno održavanje

• specifične naručene dorade i povezivanje (GIS, TIS…)

• posredovanje u pripremi specifičnih zahtjeva prema DGU, ZK

Upravljanje imovinom PRLS model

Provedba PRLS modela upravljanja imovinom

• pojedinačne konzultacije (uz isporuku REGISTRA NEKRETNINA)

• cjelovita provedba modela kroz 13 radionica (trajanje 9-12 mjeseci)

• ubrzana provedba modela kroz 8 radionica (trajanje 6-8 mjeseci)

• skraćena provedba modela kroz 4 radionice (trajanje 1-2 mjeseca)