Komunalni informacijski sustav za JLP(R)S

SPI/Komunalni Informacijski Sustav (SPI/KOMIS) informatički je alat za obavljanje djelatnosti komunalnog gospodarenja kao i nekoliko drugih djelatnosti nužnih za funkcioniranje jedinica lokalne samouprave i komunalnih poduzeća.

Jedna od glavnih značajki SPI/KOMIS-a je mogućnost paralelnog vođenja upravnog postupka (npr. rješenja o komunalnoj naknadi) i knjigovodstvenog zaduživanja koje podrazumijeva masovno fakturiranje što ga čini pogodnim ne samo za već spomenute poslove, već i čitav spektar drugih djelatnosti koje podrazumijevaju takav način zaduživanja naplate naknada i usluga.