Izvještajni sustav i BI za proračunske korisnike

SPI/Izvještajni sustav i BI informatička su rješenja pomoću kojih je moguće generiranje različitih izvještaja važnih za efikasno nadziranje, upravljanje i vođenje poslovnih procesa. Pouzdani i ažurni podaci koje je moguće sagledavati po različitim kriterijima omogućavaju analizu i upravljanje u punom smislu jer omogućavaju planiranje, praćenje i pravovremeno djelovanje. Aktivno, ontime upravljanje moguće je jedino na osnovu kvalitetnih izvješća sačinjenih iz adekvatnih izvora. Ovo je suvremen Izvještajni sustav koji se temelji na konceptu skladišta podataka. Ovaj sustav rješava pitanja pouzdanosti, fleksibilnosti, sigurnosti, brzine i jednostavnosti upravljanja podacima. Najveća prednost ovog rješenja je automatsko generiranje preglednih grafičkih i tabličnih prikaza iz jedinstvenog izvora podataka.