GIS

Geografski informacijski sustav za vizualizaciju poslovnih podataka unutar područja JLS-a, analizu podataka u prostoru i povezivanje s drugim sustavima unutar NIPP projekta (npr. Geoportal, DGU) – rješenje koje je svojim funkcijama, načinom rada i integracijom u potpunosti prilagođeno postojećim radnim procesima u jedinicama lokalne samouprave.

GIS aplikacija nastala je korištenjem najnovije tehnologije i na osnovu višegodišnjeg iskustva u radu kako s prostornim podacima, tako i s lokalnom samoupravom. Aplikacija je u potpunosti razvijena na osnovi vlastitih resursa tvrtke i predstavlja temeljnu aplikaciju koja se u potpunosti integrira unutar Komunalnog informacijskog sustava i Registra nekretnina.

Adresni model GIS aplikacije i Praćenje promijena kroz vrijeme u GIS aplikaciji

SPI/GIS sustav zamišljen je kao standardan GIS preglednik integriranih podataka koji bi korisnicima pružio slijedeće mogućnosti:

– Prostorni uvid u međusobno povezane prostorne i poslovne podatke
– Jednostavnost rada s minimalnim poznavanjem prostorne problematike
– Analizu poslovnih podataka u prostoru i kontrola kvalitete podataka
– Ispis kartografskih prikaza
– Prihvat vanjskih servisa prostornih podataka (Geoportal – DGU, GoogleMaps,…) i kombinirani prikaz s podacima korisnika,
– Ažuriranje poslovnih podataka iz GISa
– Ostvarivanje veza između poslovnih i prostornih podataka

Sustav radi na dva osnovna načina:

1. Kao samostalni preglednik

Pruža korisnicima širu integraciju podataka različitih poslovnih sustava, izvora prostornih podataka, definiranje i rad sa slojevima prostornih podataka, ispis različitih kartografskih prikaza:

a. Mogućnost povezivanja s podacima poslovnog informacijskog sustava:

– SPI Registar nekretnina
– SPI Komunalni informacijski sustav
– SPI Upravljanje grobljima   

b. Mogućnost prihvata i rada s različitim oblicima prostornih podataka:

– Datoteke prostornih podataka
– Baze prostornih podataka
– Web servisi (WMS i WFS, GoogleMaps, BingMaps, OSM)   

c.  Administracija aplikacije u obliku:

– Upravljanja izvorima podataka
– Simbolizacijom podataka
– Upravljanje slojevima
– Upravljanje prikazom Preglednika

d. Jednostavan ispis kartografskih prikaza s mogućnošću promjene vanjskog opisa.

 

Zone namjene u GIS aplikaciji i GIS preglednik podataka

2. Kao preglednik prostornih podataka koji se poziva iz drugih SPI aplikacija

Pruža korisnicima trenutni uvid u prostorni smještaj poslovnih podataka te analizu. Korisnik u ovom slučaju točno namjenski koristi prostorni informacijski sustav te se u skladu s tim SPI/GIS Preglednik proširuje specijaliziranim alatima za obavljanje slijedećih zadaća:

– Procjena vrijednosti imovine
– Upravljanje adresnim modelom
– Upravljanje podacima komunalnog informacijskog sustava
– Upravljanje grobljima