Nakon nadogradnje SPI sustava novom verzijom programa 6.00.03.03 u aplikaciji Obračun plaća i naknada dobiva se mogućnost ispisa novih jedinstvenih obrazaca obračuna plaće, naknade plaće i otpremnine:

  • Obrazac IP1 – Obračun isplaćene plaće
  • Obrazac NP1 – Obračun neisplaćene plaće/naknade plaće
  • Obrazac IO1 – Obračun isplaćene otpremnine
  • Obrazac IO2 – Obračun neisplaćene otpremnine

Za ispravno punjenje i ispisivanje novih obrazaca potrebno je prethodno podesiti parametre punjenja isplatne liste. U prilogu Vam dosnosimo kratke upute koje bi Vam trebale olakšati podešavanje parametara, upute možete preuzeti OVDJE.