Prema Zakonu o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10 i 19/14) čl. 4. t. 2. Izjava o fiskalnoj odgovornosti je godišnja izjava kojom čelnik proračunskog i izvanproračunskog korisnika državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i čelnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te predsjednik uprave trgovačkog društva u vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, čelnik druge pravne osobe kojoj je osnivač Republika Hrvatska, odnosno jedna ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: čelnik) potvrđuje da je u radu osigurao zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava te učinkovito i djelotvorno funkcioniranje sustava financijskog upravljanja i kontrola.

U nastavku teksta nalaze se najave Izmjena i dopuna Uredbe o fiskalnoj odgovornosti:

  • Za 2014. u 2015. prvi put Izjavu predaju trgovačka društva kojima je osnivač RH ili jedna ili više JLP(R)S.
  • Prema najavljenim informacijama iz Ministarstva financija navedeni novi korisnici će Izjavu i ostalu propisanu dokumentaciju nadležnom tijelu (ministarstvu ili nadležnoj jedinici) biti obvezni predati do 31. ožujka 2015. godine.
  • Ostalim korisnicima se rokovi predaje ne mijenjaju.
  • Uredbom će biti propisan izgled novog Upitnika (Upitnik o fiskalnoj odgovornosti 2b) koji će se odnositi na navedene nove obveznike. Upitnik će se najvjerojatnije sastojati od 5 područja – Izrada financijskog plana (primjena za 2015. – predaja u 2016.), Izvršavanje, Javna nabava, Računovodstvo i Izvještavanje. Upitnik će sadržavati (prema sadašnjim najavama) 42 pitanja.
  • Upitnik za „stare“ obveznike biti će nazvan Upitnik o fiskalnoj odgovornosti 2a. Prema trenutnim saznanjima, neće biti velikih izmjena osim usklađenja sa Zakonom o javnoj nabavi i dodavanja 3 pitanja koja će se odnositi na dodavanje još jedne obvezne procedure i obveza provjera suštinskih i formalnih provjera dostavljenih Izjava o fiskalnoj odgovornosti.

Kako bi se što bolje pripremili za pripremu dokumentacije i popunjavanje Upitnika koji su preduvjet za predaju Izjave o fiskalnoj odgovornosti pozivamo Vas još jednom da nam se pridružite na konzultantskim savjetovanjima – specijaliziranim radionicama na kojima sa Vama radimo na svim dokumentima koje trebate popuniti i sa Vama rješavamo sve nedoumice koje se pojavljuju prilikom popunjavanja Upitnika.

Popis radionica možete pronaći OVDJE.
 
Za sve izmjene i nove informacije pratite našu web stranicu.