U organizaciji tvrtke TIM4PIN d.o.o. održava se dvodnevna radionica o kriterijima, mjerilima i standardima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge. Radionica se održava 15. i 16. srpnja 2015. godine u Hotelu Palace, Zagreb s početkom u 09:00 sati.

Radionica je namijenjena davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora (odgovorne osobe i službenici u tijelima državne i lokalne uprave i samouprave i drugim javim institucijama i javnim trgovačkim društvima koji rade na dodjeli javnih sredstava udrugama). Donošenjem novog Zakona o udrugama, koji je stupio na snagu 1. listopada 2014., Pravilnika o sadržaju registra udruga kojim je unaprijeđen Registar udruga kao javna baza podataka o svim udrugama u Republici Hrvatskoj i Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, obvezalo se udruge da svoje statute i djelovanje usklade s novim normativnim okvirom, a davatelje financijskih sredstava iz javnih izvora da, kada financiraju programe i projekte od interesa za opće dobro koje provode udruge, za upravljanje tim sredstvima osiguraju preduvjete i primjenjuju osnovne standard i postupke financiranja, ugovaranja i praćenja provedbe.

Više informacija o radionici, programu rada kao i prijavnicu za radionicu možete pronaći OVDJE.