Približava se rok za predaju polugodišnjih financijskih izvještaja za proračune i proračunske korisnike. Povodom toga ORP tim je pripremio radionice na temu pripreme financijskih izvještaja razine 22 za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje u svojoj nadležnosti imaju proračunske korisnike. Objasnit će se preduvjeti koji moraju biti zadovoljeni za automatsku pripremu obrazaca kroz aplikaciju: razrađenost plana proračuna po proračunskim klasifikacijama – posebno proračunskim korisnicima i izvorima financiranja, ažuriranje računa za 367. Objasniti će se način pripreme financijskih izvještaja u slučajevima kada je djelomično ili potpuno uvedena riznica, te kada nije uvedena riznica – ovisno o tome da li se prihodi proračunskih korisnika djelomično, potpuno ili ne uplaćuju u nadležni proračun. Pokazati će se načini kontrole pripremljenih obrazaca, posebno kontrolna izvješća za račune 367.

Radionice će se održati u Zagrebu, Rijeci i Splitu. Datumi održavanja radionica i detaljan program istih možete pronaći OVDJE.

Rok za predaju polugodišnjih izvještaja je 10. srpnja 2015. godine, odnosno 20. srpnja 2015. godine za izvanproračunske korisnike i konsolidirane financijske izvještaje. Financijski izvještaji se predaju instituciji ovlaštenoj za obradu podataka (FINA-i) u elektroničkom obliku:

  • Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave  – PR-RAS, OBVEZE i Bilješke
  • Proračunski korisnici državnog proračuna – PR-RAS, Bilješke
  • Proračunski korisnici proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave – PR-RAS, OBVEZE, Bilješke
  • Izvanproračunski korisnici državnog proračuna – PR-RAS, Obveze i Bilješke
  • Izvanproračunski korisnici proračuna i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave – PR-RAS, OBVEZE, Bilješke