Zakonske novosti

Prije donošenja Naredbe o o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba za 2010. godinu Ministarstvo financija izradilo je Obavijest o uvođenju OIB-a na nalozima za plaćanje javnih prihoda koja je objavljena na stranicama Vlade RH.Kako navedena Naredba još nije objavljena u Narodnim novinama to smatramo važnim upoznati korisnike [...].
Dragi moji prijatelji i prijateljice, kolege i kolegice – sadašnji i budući korisnici usluga i programa tvrtke LIBUSOFT CICOM d.o.o.   U ovo blagdansko vrijeme kada i dalje radite punom parom na poslu i kod kuće teško je pisati čestitku onome tko je tako racionalna osoba, kao što ste Vi, tko je svjestan situacije u kojoj radi [...].
REBALANS PRORAČUNA OPĆINE, GRADA I ŽUPANIJE  ZA 2009. I NOVI FINANCIJSKO – PLANSKI DOKUMENTI ZA 2010.- 2012.    1. Uvodne napomene   Poštovani čelnici, pročelnici, djelatnici – kolege i kolegice u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.   Pri kraju proračunske godine uvijek slijede aktivnosti koje smo na neki način nastojali odgoditi tijekom godine.   Ali [...].
Vlada RH uputila je u saborsku proceduru Prijedlog Državnog proračuna RH za 2010. s projekcijom za 2011.i 2012. te  Prijedlog zakona o izvršavanju Državnog proračuna RH za 2010. godinu koji će biti raspravljani na sjednicama radnih tijela narednih dana. Navedene prijedloge možete naći na stranicama Hrvatskog sabora – akti u proceduri.   https://www.sabor.hr/Default.aspx?sec=2601   U [...].
Ministarstvo financija RH je jučer objavilo upute ministra financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne samouprave za razdoblje 2010. – 2012. Dokument uputa možete preuzeti OVDJE, a također možete posjetiti stranice ministarstva financija za dodatne informacije: www.mfin.hr/hr/lokalni-proracun.
SMJERNICE I UPUTE ZA IZRADU PRORAČUNA JLPRS ZA RAZDOBLJE 2010.-2012. GODINE – dostavit će se u rujnu 2009. godine Ministar financija u svojem dopisu (Klasa: 400-06/09-01/328, Urbroj: 513-05-01/09-1 od 30. srpnja 2009) upućenom  županima, gradonačelnicima i načelnicima svih jedinica lokalne i područne (regionalne) samoprave pod nazivom Predmet: Obavijest o dostavi Uputa za izradu prijedloga proračuna jedinica [...].
HRVATSKI SABOR DONIO JE ZAKON O POSEBNOM POREZU NA PLAĆE, MIROVINE I DRUGE PRIMITKE KOJI SE PRIMJENJUJE OD 1. KOLOVOZA DO 31. PROSINCA 2009. GODINE   A MINISTAR FINANCIJA  NAREDBU O IZMJENI I DOPUNI NAREDBE O NAČINU UPLAĆIVANJA PRIHODA PRORAČUNA, OBVEZNIH DOPRINOSA TE PRIHODA ZA FINANCIRANJE DRUGIH JAVNIH POTREBA U 2009. GODINI Citirani Zakon i Naredba [...].
ZAKON O DRŽAVNOJ POTPORI POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJUZakon o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvojuje donesen po hitnom postupku, ( u tekstu dalje Zakon) objavljen je u NN 83/09 od 15.07.2009. i stupa na snagu 23. srpnja 2009.godine,osim odredbi koje se odnose na članak 5. stavak 1. do 6. i odredbi članka 63. stavka 2. [...].
VAŽNO – ZAKAZANA IZVANREDNA SJEDNICA SABORA RADI RAZMATRANJA ZAKONA KOJE JE PREDLOŽILA VLADA RH Izvanredna sjednica Sabora održat će se 27., 28., 29.,30. i 31. srpnja 2009. godine predloženi dnevni red koji je predložila Vlada RH. Izvorne tekstove prijedloga zakona možete naći na stranicama Hrvatskoga Sabora https://www.sabor.hr/Default.aspx?sec=2148, a nakon usvajanja u 
Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22.  srpnja 2009. donijela Odluku o financiranju programa vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u 2009. godini kojom je općinama i gradovima koji spadaju u područja slabije ekonomske razvijenosti osigurala sredstva za izvršenje programa vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u iznosu od 4.000,00 kuna za program pojedinog vijeća nacionalne manjine, odnosno u [...].
Područje željezničkog prometa regulirano je Zakonom o željeznici, Zakonom o sigurnosti u željezničkom prometu a planiranje izgradnje, osuvremenjivanja i održavanja željezničke infrastrukture provodi se Nacionalnim programom željezničke infrastrukture koji donosi Hrvatski sabor za petogodišnje razdoblje (NN 31/2008)   Izmjene i dopune Zakona o željeznici (NN 123/03., 30/04. i 79/07 i 75/09) donesene su radi usklađivanja s [...].
UREDBA O POPISU OBVEZNIKA PRIMJENE ZAKONA O JAVNOJ NABAVI Objavljeno u NN 83/09 stupa na snagu 15.07.09. OPĆENITO Vlada Republike Hrvatske na svojoj sjednici od 11.07. 2009.  na temelju  Zakona o javnoj nabavi (NN br. 110/07 i 125/08), donijela je Uredbu o popisu obveznika primjene Zakona o javnoj nabavi koja je stupila na snagu 15.07.2009. Danom 15. [...].
Važno za korisnike državnog proračuna, županijske urede te općine,gradove, županije i Grad Zagreb   UMJESTO SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA UPRAVU – OSNOVANO JE MINISTARSTVO UPRAVE   Hrvatski sabor donio je Zakon o izmjenama i dopunama zakona o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave NN 77/09 od 2.07.2009. kojim je ustrojeno je Ministarstvo uprave koje preuzima sve [...].
PRAVA I OBVEZE DRŽAVNE UPRAVE I JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE  Hrvatski sabor donio je novi Zakon o rudarstvu objavljen NN 75/2009. od 1. srpnja 2009. godine, koji stupa na snagu 1. kolovoza 2009., osim odredbi članka 12. stavka 2., članka 22. stavka 3., članka 49. stavka 5. i članka 113. stavka 4. koji stupaju na [...].
Dana 02.07.2009. objavljena je nova Uputa za postupanje za slučaj ozljede na radu (više informacija možete pronaći na www.teb.hr  i nawww.hzzozzr.hr.  Izravni link na uputu:   https://www.hzzozzr.hr/UputeOR.pdf Na stranici www.rif.hr objavljen je podatak o iznosu minimalne plaće   Minimalna plaća od 1. 6. 2009. iznosi 2.814,00 kuna …   Državni zavod za statistiku je u Nar. nov., br. 65/09. [...].
Vlada Republike Hrvatske na sjednici od 26. lipnja 2009. donijela je Odluku o izmjenama Odluke o minimalnim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2009., Odluku o izmjenama Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2009. godini i Uredbu o izmjenama Uredbe o načinu izračuna [...].