Kada se govori o procjeni vrijednosti nekretnina dosadašnja praksa u Republici Hrvatskoj govori o pravnoj nesigurnosti i nedostatku zakonske regulative kako bi se postupak procjene vrijednosti nekretnina formalizirao te pružio zakonsku osnovu stručnim osobama – ovlaštenim procjeniteljima, u izvršenju posla koji im je povjeren. S obzirom na prilagođavanje zakonodavnoj praksi EU, opisanom nedostatku pravne regulative i nedavnim javno objavljenim slučajevima konfliktnih procjena vrijednosti nekretnina, Vlada RH i Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja donijeli su Uredbu o procjeni vrijednosti nekretnina (NN74/14) i Pravilnik o metodama procjene vrijednosti nekretnina (NN79/14). Navedenim podzakonskim aktima stručno se i metodološki definira način na koji se procjena vrijednosti nekretnina izračunava te se prema istoj metodi i prema potrebi, može rekonstruirati. Posebno se naglašava procjena vrijednosti nekretnina u postupcima izvlaštenja gdje je do sada vladala nedosljednost i pravna nesigurnost, a prema navedenim pravnim aktima se i taj dio uređuje.

Mogući novi izazov za jedinice područne (regionalne) samouprave je organizacija Službi za vrednovanje nekretnina i ustroj Zbirke kupoprodajnih cijena nekretnina, kao osnovne baze podataka transakcija nekretnina i temeljnoj pretpostavci za funkcioniranje sustava procjene vrijednosti. Tema je također važna u kontekstu upravljanja imovinom i aplikacije LC SPI/Registar nekretnina u kojem se primjenjuju jednake metode procjene i izračunavaju istovrsni parametri (stopa kapitalizacije).

Zbog širine teme predlažemo svim zainteresiranima da se pridruže ovogodišnjoj LC konferenciji Panorama 2014 (www.panorama2014.com) u sklopu koje će se na Savjetovanju pročelnika i posebnoj radionici Upravljanje imovinom, tema procjene vrijednosti nekretnina detaljnije obraditi.