Ministarstvo zaštite okoliša i prirode donijelo je Nacrt prijedloga Uredbe o komunalnom otpadu. Pravna osnova za izradu Uredbe o komunalnom otpadu određena je u članku 29. stavku 10. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (‘Narodne novine’, broj 94/13).

Nacrt prijedloga uredbe se može pogledati na službenim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode. 

LC aplikacija KOMIS – Komunalni informacijski sustav će s verzijom 6.0 SP03, čiji je izlazak planiran za prosinac 2014. godine, biti prilagođna kako bi se naplata i odvoz komunalnog otpada mogli voditi sukladno uredbi.