U aplikaciji SPI/Uredsko poslovanje ugrađene su sljedeće novosti:
 
1) Modul Knjiga primljene pošte koji omogućava evidentiranje pošiljaka koje se ne smiju otvarati bilo zato što su naslovljene na osobno ime čelnika ili druge službene osobe ili se odnosi na licitacije i druge raspisane natječaje. Vođenje Knjige primljene pošte propisano je člankom 14. Uredbe o uredskom poslovanju.
Modul se pokreće putem izbornika Obrada>Knjiga primljene pošte
 
2) Povezivanje arhiviranog predmeta s registraturnom jedinicom.
Kako bi mogli povezivati arhivirani predmet s registraturnom jedinicom potrebno je imati module Knjiga primljene pošte i Popis arhivskog gradiva.

Povezivanje se može provesti na dva načina:
a) Prilikom arhiviranja, predmet se povezuje s registraturnom jedinicom
b) Prilikom pripreme popisa arhivskog gradiva, registraturna jedinica se povezuje s arhiviranim predmetima.

Kratke upute i podsjetnik na što sve treba obratiti pažnju kod same obrade, možete pročitati ovdje.