PLANIRANJE ZA RAZDOBLJE 2017. – 2019.
Na stranicama Ministarstva financija objavljena je Uputa za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2017. – 2019. (https://www.mfin.hr/hr/lokalni-proracuni). 
Uputa daje osnovne smjernice za izradu i pripremu proračuna za razdoblje 2017. – 2019. Sama uputa također daje smjernice u područjima koje su preko Upitnika o fiskalnoj odgovornosti detektirane kao slabe točke kod jedinica područne (regionalne) samouprave:
  • rokovi predaje prijedlog proračuna i projekcija
  • plan razvojnih programa koji sadrži ciljeve i prioritete razvoja
  • dostava uputa za izradu proračuna proračunskim korisnicima
  • uključivanje vlastitih i namjenskih prihoda i primitka proračunskih korisnika iz svoje nadležnosti
  • dvojbe oko primjene ekonomske klasifikacije zasnovane na Računskom planu koji se koristi od 2015. godine, uvođenje nove podskupine računa 367 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti
LC svojim korisnicima osigurava svakodnevnu telefonsku podršku u navedenim procesima te također organizira radionice na temu planiranja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ali i za korisnike državnog proračuna tijekom 10 mjeseca (više informacija o terminima možete naći OVDJE).

Planiranje u sustavu proračuna biti će također obrađeno kao temana našoj ovogodišnjoj Panorami. Prijave radionice na Panorami možete izvršiti OVDJE.