Poslodavci su dužni sastaviti godišnji obračun poreza na dohodak za svoje radnike u slučaju:
 
-neredovitih isplata plaća tijekom godine
-isplata naknada plaće zbog korištenja prava na bolovanja koja terete sredstva Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ili državnog proračuna, korištenja prava na rodiljni, roditeljski ili posvojiteljski dopust
-neravnomjernog poreznog opterećenja u pojedinim mjesecima zbog dodatnih oporezivih isplata
 
Godišnji obračun poreza na dohodak poslodavac može sastaviti samo za radnike koji su kod njega bili u radnom odnosu tokom cijele godine, odnosno radnike koji tijekom godine nisu mijenjali prebivalište ili uobičajeno boravište između općina i gradova koji su propisali obvezu plaćanja prireza.
 
 
Sama obrada godišnjeg obračuna poreza kroz LC aplikaciju nije se mijenjala od prošle godine.
Kratke upute i podsjetnik na što sve treba obratiti pažnju kod same obrade, možete pročitati ovdje.