Objave

Jedinice lokalne i regionalne samouprave u Hrvatskoj iz godine u godinu bilježe sve veći porast proračunske transparentnosti. Odličan pozitivan pomak pokazalo je nedavno izvješće Instituta za financije koji je ocjenjivao proračunsku transparentnost županija, gradova i općina.

Posebno smo ponosni što je najveći dio korisnika naše iTransparentnosti dobio odličnu ili vrlo dobru ocjenu, pri čemu bismo istaknuli i da gotovo svi najtransparentniji gradovi u Hrvatskoj koriste naše programsko rješenje. Podaci su to koji potvrđuju kvalitetu naše usluge, a koju lokalnim jedinicama nudimo zasebno ili kao jednu od 13 usluga Platforme Otvoreno.

A zašto su naši korisnici izabrali baš iTransparentnost? Riječ je o usluzi koja prati sve zakonske izmjene i nudi kvalitetan uvid u potpune, točne, pravovremene i razumljive proračunske informacije. Svakom korisniku osigurava otvorenost te time gradi povjerenje građana.

iTransparentnost otvara proračun

iTransparentnost u skladu sa Zakonom o proračunu prikazuje isplate iz proračuna, a JLPRS sama bira želi li da vidljivi budu i ulazni računi, ugovori ili narudžbenice. Pregled informacija jasan je i moguć kroz više filtera. Isplate se tako mogu vidjeti kao: isplate po dnevnim izvacima po računima kod poslovnih banaka, isplate plaća, drugog dohotka, putnih naloga, blagajne i socijalnih pomoći.

Uzmemo li za primjer isplate po dnevnim izvacima možemo dobiti uvid u datume isplate, primatelja, mjesto iz kojeg je primatelj, broj računa dobavljača po kojemu je isplata izvršena, opis isplate ili iznos računa. Dobiveni podaci mogu se i izvesti.

Bitno je naglasiti kako će LC transparentnost biti usklađena i s najnovijim izmjenama Naputka, a brigu za taj dio korisnici mogu prepustiti nama.

Želite li i vi biti među lokalnim jedinicama čija je proračunska transparentnost na zavidnoj razini, obratite se s povjerenjem LC-ovim stručnjacima.

Letak iTransparentnosti pronaći ćete OVDJE.

Našoj mreži korisnika iTransparentnosti u srpnju su se pridružile još tri općine. Riječ je o općinama Primošten, Blato i Bednja. Ujedno, za otvoreno praćenje troškova uz pomoć naše iTransparentnosti odlučili su se Dječji vrtić Zibeljko u Bednji te Park prirode Velebit čime smo dobili ukupno pet novih korisnika.

iTransparentnost je moderno web rješenje koje omogućava automatiziran prikaz trošenja sredstava iz proračuna, jednostavno filtriranje i izvoz podataka te praćenje troškova po odabranim parametrima. Pridonosi boljem indeksu otvorenosti proračuna i jačanju povjerenja građana. Rješenje je u skladu s odredbama novog Naputka i lako je prilagodljivo za sve buduće izmjene.

iTransparentnost koristi više od 200 JLP(R)S

iTransparentnost također je jedna od 13 usluga koje nudi naša Platforma Otvoreno i istovremeno najtraženija usluga. Danas je koristi više od 200 jedinica lokalne i regionalne samouprave u Republici Hrvatskoj.

Platforma Otvoreno je web platforma koja osigurava dvosmjernu komunikaciju – između jedinice lokalne samouprave i građana koji u njoj žive. Županije, gradovi i općine kroz Platformu Otvoreno građanima osiguravaju bolju informiranost te im nude mogućnost uključivanja i aktivnog sudjelovanja u razvoju sredine u kojoj žive. Koje konkretno usluge nudi Platfoma Otvoreno možete potražiti OVDJE.

O transparetnosti poslovanja i zakonskim obvezama spram transparentnosti govorit ćemo i na našoj Konferenciji Panorama koja se održava od 27. do 29. rujna pa vas pozivamo da nam se pridružite i budete u pravo vrijeme na pravom izvoru informacija. Više o konferenciji 👉PANORAMA 2023.

Ministarstvo financija u lipnju je donijelo Naputak kojim se konačno detaljno propisuje tko su obveznici javne objave informacija o trošenju sredstava, gdje ih moraju objaviti te na koji način i u kojim rokovima. Riječ je o dokumentu naziva “Naputak o okvirnom sadržaju, minimalnom skupu podataka te načinu javne objave informacija o trošenju sredstava na mrežnim stranicama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave” objavljenom u Narodnim novinama 59/23.

Sve ono što Naputak propisuje detaljno je secirao naš pravni savjetnik Vedran Vukobrat. U svom stručnom osvrtu ujedno je ukazao i na iTransparentnost, tehnološko rješenje koje zadovoljava zakonske obveze. Njegov članak donosimo u nastavku 👉Transparentnost: Konačno je jasno koje podatke o trošenju proračunskih sredstava moramo objaviti!

Naš Ured implementacijskih projekata u lipnju je odradio još 60 novih implementacija. Najbrojnije među njima i dalje su implementacije Uredskog poslovanja. Štoviše, čak više od polovice implementacija odnosi se upravo na Uredsko. No, dobili smo i novog korisnika iTransparentnosti pa tako Općina Kršan od sada koristi usluge tog našeg rješenja.

iTransparentnost moderno je web rješenje koje omogućava automatiziran prikaz trošenja proračunskih sredstava iz proračuna, jednostavno filtriranje i izvoz podataka te praćenje troškova po odabranim parametrima. Rješenje ide u korak sa svim zakonskim izmjenama i lako im je prilagodljivo. Također, našem korisniku pomaže u otvorenosti i pridobivanju povjerenja građana.

Zanimanje i za druga rješenja

Uz ove, naši stručnjaci u lipnju su omogućili korisnicima poslovanje i u drugim aplikacijama. Među ostalima implementirali smo i rješenja kao što su Salda konti, e-Ovrhe, Sustav elektroničkih poruka te MUP modul.

Ovim putem zahvaljujemo svim našim korisnicima na uspješnoj suradnji i aktivnom angažmanu prilikom implementacija i ažuriranja programa. Iznimno nam je drago što su naše usluge i proizvode prepoznali kao važan segment u modernizaciji svog poslovanja.

Brojnim hrvatskim općinama, koje koriste Platformu Otvoreno, pridružila se Općina Fužine čiji stanovnici od sada imaju na raspolaganju imaju dva servisa naše Platforme. Riječ je o servisima iProračun i iTransparentnost.

Uz pomoć servisa iProračun građani mogu dobiti detaljan pregled proračuna, uvid u glavne prihode, ulaganja u različite sektore, poput zdravstva ili školstva, te sve ostale informacije važne za održavanje i podizanje standarda napredne zajednice po mjeri svojih stanovnika. iTransparentnost, pak, nudi transparentan uvid u poslovanje jedinice lokalne samouprave. Ondje se na dnevnoj bazi može dobiti pregled isplata Općine prema pojedinim pravnim subjektima. Tako se u pretraživaču mogu vidjeti podaci o isplatama za proračunsku godinu, dok se klikom na pojedinu stavku dolazi do dodatnih informacija koje se nalaze u financijskim izvještajima.

Svi servisi Platforme Otvoreno

Platforma Otvoreno uz iProračun i iTransparentnost nudi još deset elektroničkih usluga koje se odnose na informiranje ili komunikaciju sa službama jedinica lokalne područne
i regionalne samouprave, te uvid u funkcioniranje JLP(R)S. Otvorena je i jednostavna za pristup putem interneta te je dostupna putem računala, tableta i pametnog telefona.

LC Platforma Otvoreno osmišljena je kao modularno web odredište koje omogućuje korištenje izvještajnih jedinica (modula) prema želji i potrebama JLP(R)S. Tako svaka JLP(R)S može oblikovati vlastiti otvoreni landing page za svoje potrebe vezano uz vlastite ciljeve i strategije. Sigurna autentifikacija jamči sve razine zaštite podataka i komunikacije. Uz standardnu autentifikaciju LC Platforma omogućava i prijavu putem NIAS-a.

Gradovi Makarska i Trogir ovih su se dana pridružili jedinicama lokalne samouprave koje u svom poslovanju koriste našu Platformu Otvoreno. Time su svojim građanima, poduzetnicima i ulagačima osigurali transparentniji uvid u svoje poslovanje te kvalitetniju komunikaciju.

Oba su grada, uz NIAS autentifikaciju, u okviru Platforme Otvoreno implementirala dva modula – iTransparentnost i Financijske kartice.  No, Trogir je uz ta dva modula dodatno implementirao i modul Digitalne obrasce.

Usluge koje nude tri modula Platforme Otvoreno

iTransparentnost je digitalni servis koji, u skladu s propisanim uvjetima o transparentnosti proračuna, omogućava JLP(R)S objavu informacija o realizaciji proračunskih stavki. Istovremeno, javnost njime dobiva detaljan i ažuran pregled postupaka nabave roba, radova i usluga, pregled ugovora o nabavi roba radova i usluga, te pregled računa dobavljača i isplata iz proračuna prema proračunskim pozicijama.

Financijske kartice su, pak, online usluga za građane i pravne osobe koja im omogućava uvid u račune od strane grada, općine ili županije i njihovih proračunskih korisnika. Nudi informacije o izdanim računima kao i informacije za njihovo plaćanje. Servisu se pristupa putem personaliziranog zaštićenog logina, a putem njega je upravljanje osobnim financijama, koje se odnose na JLP(R)S, jednostavno i brzo.

Digitalni obrasci servis su koji omogućava online popunjavanje, predaju i pretraživanje različitih obrazaca čime se štedi vrijeme i otklanja dvojbe oko toga što i kako ispuniti, te kome predati.

Uz navedene Platforma Otvoreno nudi još devet različitih servisa. Zahvaljujući njima, poslovanje JLP(R)S postaje transparentno.

Unatrag mjesec dana naš Ured implementacijskih projekata odradio je oko 100 različitih implementacija s ciljem poboljšanja poslovanja naših korisnika. Stoga smo ponosni na činjenicu što su brojne jedinice lokalne samouprave, prepoznajući važnost digitalizacije poslovanja,  povjerenje poklonile upravo programskim rješenjima Libusoft Cicoma.

U proteklih mjesec dana dobili smo nove korisnike Platforme Otvoreno, koja je implementirana u još dva grada i jednoj općini. Riječ je o gradovima Garešnici i Ivancu te Općini Medulin, čiji stanovnici od sada imaju mogućnost uvida u poslovanje svojih javnih uprava jednako kao što im je omogućena i kvalitetnija komunikacija.

Uredsko i iTransparentnost

Veliki dio implementacija odnosio se na trenutno iznimno aktualno Uredsko poslovanje te smo samo u tom dijelu proveli 20-ak implementacija. Među brojnijim implementacijama su i one koje se odnose na iTransparentnost, ali i na module poput modula e-Ovrhe, e-MUP, a potom i na implementacije eSPI sustava te dodatne module u raznim LC aplikacijama.

Također podsjećamo, da je Sabor RH 16. prosinca donio Strategiju digitalne Hrvatske čija je jedna od strateških smjernica i digitalizacija javne uprave. Time je još jednom ukazano na potrebu napretka i modernizacije poslovanja u državnoj i javnoj upravi. U skladu s ciljevima Strategije već se provode i različiti javni natječaji za dodjelu bespovratnih sredstava, pa upućujemo korisnike da ih prate kako ne bi propustili svoju priliku za modernizaciju.