iTransparentnost - LIBUSOFT CICOM d.o.o.

iTransparentnost

Transparentan uvid u poslovanje JLP(R)S i proračunskih korisnika. Pregled financijskog djelovanja te izdanih i zaprimljenih poslovnih dokumenata.

Digitalna usluga koja osigurava javno dostupan, detaljan i ažuran pregled podataka o postupcima nabave roba, radovima i uslugama, ugovorima o nabavi roba radova i usluga, računima dobavljača te isplata iz proračuna prema proračunskim pozicijama.

Sukladno svim zakonskim propisima i najnovijem Naputku Ministarstva financija, iTransparentnost omogućava jedinicama lokalnih i regionalnih samouprava ( JLP(R)S ) i njihovim proračunskim korisnicima objavu pravodobnih, točnih, kvalitetnih i vjerodostojnih informacija o realizaciji proračunskih stavki.

PRAVI PUT DO POVJERENJA GRAĐANA
iTransparentnost osigurava pristup kvalitetnim i relevantnim informacijama što za JLP(R)S predstavlja učinkovit mehanizam odgovornosti. Zahvaljujući LC-ovom programskom rješenju lokalne i regionalne jedinice samouprave te njihovi proračunski korisnici povećavaju kvalitetu fiskalne politike, jačaju legitimnost ali i izgrađuju i jačaju povjerenje koje u njih imaju građani.     

TRANSPARENTNO SE JEDINO RAČUNA
Zahvaljujući iTransparentnosti podiže se i opća razinu informiranosti građana, medija, poduzetnika i investitora o lokalnim strategijama i akcijama te njihovim rezultatima, čime se postiže veća razina indeksa otvorenosti proračuna u međunarodno usporedivim pokazateljima proračunske transparentnosti. Također, iTransparentnost od velike je pomoći i u samom radu čelnika. Omogućava im da na brz i jednostavan način, u svega nekoliko klikova, dobiju sve značajne informacije za poslovanje – od informacije o izvršenju proračuna do informacija o isplatama određenom dobavljaču. 

 
iTrasparentnost koristi više od 200 lokalnih i regionalnih jedinica u Hrvatskoj, brojne među njima nose i titulu najtransparentnijih JLP(R)S u zemlji.

Detaljan pregled postupaka nabave roba, radova i usluga, računa dobavljača te isplata iz proračuna

Podizanje razine indeksa otvorenosti proračuna

Jačanje povjerenja građana

Kontaktirajte nas