iTransparentnost - LIBUSOFT CICOM d.o.o.

iTransparentnost

Transparentan uvid u poslovanje JLP(R)S. Pregled financijskog djelovanja te izdanih i zaprimljenih poslovnih dokumenata.

Digitalna usluga koja osigurava javno dostupan, detaljan i ažuran pregled postupaka nabave roba, radova i usluga, ugovora o nabavi roba  radova i usluga, računa dobavljača te isplata iz proračuna prema proračunskim pozicijama. Sukladno propisanim uvjetima o transparentnosti proračuna, ovaj digitalni servis omogućava JLP(R)S objavu  pravodobnih,  dostupnih,  točnih, kvalitetnih  i vjerodostojnih informacija o realizaciji proračunskih stavki.

PRAVI PUT DO POVJERENJA GRAĐANA
iTransparentnost osigurava pristup kvalitetnim i relevantnim informacijama što za JLP(R)S predstavlja učinkovit mehanizam odgovornosti iz kojeg slijedi povećanje kvalitete fiskalne politike, povećanje legitimnosti vlasti i jačanje povjerenja građana.
Proračunska transparentnost prevenira neodgovorno djelovanje kao i  zloupotrebu javnih sredstava i potiče lokalne jedinice na objavu i objašnjenje proračunske dokumentacije.

TRANSPARENTNO SE JEDINO RAČUNA 
JLP(R)S putem iTransparentnosti podižu i opću razinu informiranosti građana, medija, poduzetnika i investitora o  lokalnim strategijama i akcijama te njihovim rezultatima čime postižu veću razinu indeksa otvorenosti proračuna u međunarodno usporedivim pokazateljima proračunske transparentnosti. 

Detaljan pregled postupaka nabave roba, radova i usluga, računa dobavljača te isplata iz proračuna

Podizanje razine indeksa otvorenosti proračuna

Jačanje povjerenja građana

Kontaktirajte nas