SPI modul eOvrhe omogućava direktan pristup sustavu e-Ovrhe koji se nalazi u sklopu portala e-Građani, a sve u cilju jednostavnog podnošenja ovršnih prijedloga.

Elektronička ovrha (e-Ovrhe) jedinstveni je informacijski sustav za podnošenje prijedloga za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave. Sustav omogućava podnošenje prijedloga putem aplikativnog sustava na propisanom, standardiziranom elektroničkom obrascu u strojno čitljivom obliku, praćenje statusa predmeta, pribavljanje potvrda o pravomoćnosti i ovršnosti rješenja te slanje rješenja o ovrsi na provedbu Financijskoj agenciji. Podnošenjem prijedloga za ovrhu, predmet se od strane općinskih sudova automatski povjerava u rad javnim bilježnicima.

SPI modul eOvrhe osmišljen je kao veza koja pojednostavljuje svakodnevno poslovanje korisnicima koji su obveznici vođenja profitnog računovodstva, svim korisnicima koji su upravitelji stambenih zgrada i obveznicima vođenja proračunskog računovodstva koji su u sustavu PDV-a. Instalacijom ovog modula pokretanje ovrha se odrađuje unutar SPI sustava, točnije kroz aplikaciju 192 Salda konti, a sve daljnje obrade vrše se na portalu e-Ovrha. Modul aplikacije Salda konti EOV povezuje SPI sustav s portalom e-Građani, omogućuje formiranje prijedloga ovrha kroz aplikaciju uz mogućnost slanja gotovih IOS-a te prati status koji se odnosi na to jesu li ovrhe samo poslane u e-Ovrhe ili su predane na sud.

OVDJE preuzmite letak.