Entries by SPi

Konzultantsko savjetovanje – Planiranje u sustavu proračuna za JLP(R)S i proračunske korisnike

U skladu sa smjernicama ekonomske i fiskalne politike za trogodišnje razdoblje od 2021.-2023. donesene su i Upute za izradu prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske kao i odgovarajuće Upute za izradu proračuna JLP(R)S. U njima se uz metodologiju izrade proračuna, pojašnjavaju ispravna postupanja za uočene greške u dosadašnjim planiranjima i nekim posebnim postupanjima pri planiranju posebnih

LC WEBINAR – Ispravak obračuna plaće i drugog dohotka

Naši predavači pripremili su webinar kojim želimo pokazati česte primjere ispravka obračuna kojima će se korisnike osposobiti za samostalno obračunavanje ispravka plaće. Namijenjen svim korisnicima LC SPI programa. Datum održavanja 27. listopada 2020. u 10 sati Planirano trajanje je 10:00-12:15 sati Webinar će se održati online, putem aplikacije Zoom. Sadržaj radionice: 1. Otvaranje radionice i

Specijalistički seminar – Specifikacija nepovezanih uplata

Koristite e-poreznu, radite na usklađenju podataka poslanih JOPPD obrazaca i nepovezanih uplata i željeli biste znati na koji način analizirati podatke u SNU i PKK te kako se radi obrazac SNU? Upravo to smo za vas pripremili na ovom Specijalističkom seminaru. Datum održavanja: 19. listopada 2020. uživo u Zagrebu Planirano trajanje je 09:30-15:00h Sadržaj radionice:

Napredna obuka – Drugi dohodak i putni nalozi vanjskih suradnika

Napredna obuka Drugi dohodak i putni nalozi vanjskih suradnika namijenjena je svim korisnicima LC SPI programa. Cilj obuke je educirati korisnike u specifičnosti obračuna drugog dohotka za tuzemne i inozemne suradnike te način obračuna službenih putovanja za iste. Sadržaj napredne obuke: Propisi i primici po osnovu kojih se ostvaruje drugi dohodak Ugovor o djelu tuzemnog

Virtualni događaj godine sve je bliže

Za manje od dva tjedna dana počet će jedinstven virtualni događaj – LC Konferencija Panorama 2020 online koja će se održati od 22. do 25. rujna. Sve sadržaje moći ćete pratiti iz udobnosti vlastitog doma ili ureda, a ipak biti u hotelu Panorama. Program konferencije emitirat ćemo uživo, a vas pozivamo da napravite virtualnu šetnju

Nove funkcionalnosti u verziji 6.60

U nastojanju da SPI aplikacije uvijek budu u skladu s tehnološkim trendovima, zahtjevima legislative i svim važećim propisima, kontinuirano radimo na razvoju vlastitih proizvoda prilagođavajući ih potrebama naših korisnika. U verziji 6.60 brojne su nove funkcionalnosti. Predstavljamo neke od njih koje možete koristiti u svakodnevnom radu u aplikacijama 109 – Evidencija dugotrajne imovine, 147 –

Jesu li donositelji odluka dovoljno informirani o složenosti poslova u lokalnoj samoupravi?

Općenito o poslovima u nadležnosti gradova i općina Obzirom na niz različitosti između jedinica lokalne samouprave uvjetovanih veličinom, geografskim područjem, prometnom povezanosti, administrativnim i financijskim kapacitetima ili specifične orijentiranosti na pojedine gospodarske grane, izrazito je nezahvalno generalizirati i zauzimati paušalne stavove o složenosti određenih vrsta poslova u nadležnosti gradova i općina. Međutim, izvjesno je kako

Revizija komunalne infrastrukture

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18/ i 32/20), koji je prihvaćen prije dvije godine, donio je jednu bitnu novost – obavezu evidentiranja komunalne infrastrukture (Članak 63.). Cilj uspostave evidencije je potaknuti jedinice lokalne samouprave na rješavanje imovinsko – pravnih odnosa, kako bi se riješilo pitanje vlasništva nad infrastrukturom i tako otvorila mogućnost prijave vezanih

Obračun i naplata naknade za uređenje voda

Hrvatske vode na temelju Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave koji je stupio na snagu  23. srpnja 2020. godine poslale su obavijest svim općinama i gradovima koje u njihovo ime vrše obračun i naplatu naknade za uređenje voda: Poštovani, Putem naslova se obavljaju poslovi obračuna i naplate naknade za uređenje voda sukladno čl.

LC ŠKOLA – Obračun plaće i drugog dohotka za početnike

Svima koji žele naučiti osnovne pojmove vezane za obračun plaće i drugog dohotka te iste obračunavati, organizirali smo tečaj Obračun plaće i drugog dohotka za početnike u trajanju od 3 dana. Nakon završetka radionice polaznici će rješavati završni test radi ponavljanja i utvrđivanja usvojenog znanja. Po završetku radionice polaznici će dobiti uvjerenje o odslušanoj radionici. LC ŠKOLA će se

LC WEBINAR: Bolovanja – podjele i određivanje visine naknade

Datum održavanja 18.09.2020. u 10 sati Planirano trajanje obuke je 10:00-12:15 sati Predavač: Fani Ptiček Webinar namijenjen svim korisnicima LC SPI programa koji trebaju pripremiti ispravne osnovice prilikom obračuna bolovanja te kako formirati ispravna izvješća vezano za bolovanja (R1, JOPPD). Webinar će se održati online, putem aplikacije Zoom. Sadržaj radionice: • Pravo na naknadu plaće

LC Konferencija Panorama 2020 ONLINE

Ove se godine konferencija održava dvadeseti put, a tradicija i dugogodišnje iskustvo obećanje su kvalitetnog sadržaja. Potpun doživljaj ovog, već dobro poznatog skupa, ostvarit će se uz pomoć najmodernije tehnologije pa će se konferencija i ovaj put održati u Hotelu Panorama ali virtualno. Pozivamo vas da događaj pratite iz udobnosti vlastitog doma ili ureda kako

Usavršavanje u području javne nabave

Iskoristite priliku i u sklopu LC KONFERENCIJE PANORAMA 2020 ONLINE savladajte redoviti program Usavršavanja u području javne nabave u trajanju od 8 nastavnih sati, produžite certifikat i upišite bodove. Naziv programa: Provođenje jednostavne nabave kroz EOJN RH, (elektronička dostava ponuda, otvaranje ponuda, pitanja/pojašnjenja) te izrada Dokumentacije o nabavi i pregled i ocjena ponuda kroz najnoviju

iTransparentnost u Gradu Splitu

Grad Split sve isplate iz proračuna učinio u potpunosti vidljivima javnosti Otvoreni grad, web platforma namijenjena građanima Splita, dobila je još jedno važno odredište – iTransparentnost putem koje je omogućen uvid u sve isplate iz Proračuna Grada Splita prema svim pravnim osobama. Dio je to projekta digitalizacije gradske uprave, uvođenja Proračunskog računovodstva i Riznice, koji

Komunalna naknada i postupanje prvostupanjskog tijela po žalbi

O složenosti poslova utvrđivanja i naplate komunalne naknade Bez obzira postoji li na području grada ili općine nekoliko stotina ili nekoliko desetaka tisuća obveznika komunalne naknade, poslove u vezi utvrđivanja iste gotovo da i ne možemo zamisliti bez određene strukturirane baze podataka koja sadrži osnovne podatke o obvezniku i predmetnim nekretninama. Dodamo li navedenome kako

Odluka o produženju roka trajanja posebnih okolnosti

Temeljem Odluke o produženju roka trajanja posebnih okolnosti (NN 83/2020) produžuje se: rok trajanja posebnih okolnosti propisanih člankom 25.a Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (Narodne novine, br. 68/18, 2/20, 46/20 i 47/20) do zaključno s 18. listopada 2020. te rok trajanja posebnih okolnosti propisan člankom 8. stavkom 1. Zakona o interventnim mjerama u

LC i Grad Split predstavili Otvoreni grad na Smart Cities

U Zagrebu je 9. srpnja 2020. održana međunarodna konferencija Smart Cities 2020 koju već šest godina za redom organizira poslovni tjednik Lider. Konferencija je okupila više od 250 sudionika – predstavnike gradova, akademske zajednice, javnog sektora i poduzetnike. Predstavljene su teme vezane uz osiguranje održivog napretka i podizanja kvalitete života ljudi u gradovima: kvalitetno upravljanje

Upute za pripremu financijskih izvještaja za razdoblje 01-06/2020

Za sve JLSP(R)S kao i za njihove proračunske i izvanproračunske korisnike te za proračunske i izvanproračunske korisnike državnog proračuna bliži se vrijeme predaje polugodišnjih financijskih izvještaja za razdoblje od 01.01 do 30.06. Obvezni izvještaji za predaju kroz polugodišnje razdoblje su izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima (PR-RAS) i izvještaj o obvezama. Obrasce financijskih

U neobičnim uvjetima neobično i slavimo

Ove je godine LC proslavio svojih 28 godina! 5. svibnja je LC DAY i svi mu se jako raduju jer to slavlje znači druženje i zabavu, ali i informiranje o rezultatima, planovima i poslovanju LC-a. Naravno uz obilje biranih delicija. No, ovog svibnja je, zbog koronakrize, proslavljen virtualno. Bilo bi jednostavno odgoditi proslavu, ali to

Projekt upravljanja imovinom u Vukovaru

LC u Vukovaru, od veljače ove godine, provodi projekt Upravljanja imovinom po PRLS metodologiji. Cilj projekta je da se u jedinstvenu sveobuhvatnu evidenciju objedine različiti popisi imovine koje pojedini gradski uredi sada imaju.  Takvim popisom imovine postići će se sinergija u djelovanju između pojedinih gradskih ureda, a djelatnicima Grada bit će lakše odgovoriti na zakonske