LC Edukacije

Napredna obuka – Ispravak obračuna plaće i drugog dohotka namijenjena je korisnicima koji rade obračun plaće i pripremaju JOPPD obrazac. Cilj radionice jr osposobiti korisnike za samostalno obračunavanje potrebnih ispravaka. Termin održavanja: 23.04.2020. u LC edukativnom centru Zagreb 24.04.2020. u LC edukativnom centru Zagreb Sadržaj radionice: 1. Otvaranje radionice i izlaganje plana rada 2. Najčešći [...].
Svim korisnicima e-porezne, osobama koje rade na usklađenju podataka poslanih JOPPD obrazaca i nepovezanih uplata pripremili smo Konzultantsko savjetovanje – Specifikacija nepovezanih uplata (SNU).  Cilj radionice je objasniti svrhu SNU aplikacije. Educirati polaznike na koji način analizirati podatke u SNU i PKK, te kako se radi obrazaca SNU za pojedine slučajeve. Termin održavanja:  21.04.2020. u [...].
Napredna obuka – Uradi sam – izrada predložaka opomena, ovrha, kamatnih listova je namijenjena svim korisnicima koji unutar SPI sustava koriste module opomena, ovrha i obračuna kamata. Cilj radionice je naučiti korisnike kako word predloške mogu sami mijenjati, dorađivati i testirati ispis, i u svakom trenutku sami napraviti predložak kakav im je potreban. Termin održavanja:  [...].
Propremili smo Napredna obuka – Napredno proračunsko računovodstvo kroz SPI, koja je namijenjena je svim korisnicima proračunskog računovodstva. Cilj radionice je s korisnicima proći postavke integralnog kontiranja za sve analitičke evidencije, prikazati konkretne primjere različitih poslovnih situacija i njihovo provođenje kroz SPI. Termin održavanja: 22.04.2020. u LC edukativnom centru Zagreb 28.04.2020. u LC edukativnom centru [...].
Od 01. siječnja 2019. godine na snazi je novi Zakon o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine br. 111/18) kojim je propisana obveza davanja godišnje Izjave za čelnika proračunskog i izvanproračunskog korisnika državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i čelnika jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te čelnika trgovačkih društava u vlasništvu Republike [...].
Od 01. siječnja 2019. godine na snazi je novi Zakon o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine br. 111/18) kojim je propisana obveza davanja godišnje Izjave za čelnika proračunskog i izvanproračunskog korisnika državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i čelnika jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te čelnika trgovačkih društava u vlasništvu Republike [...].
Svim korisnicima profitnog računovodstva pripremili smo Naprednu obuku – Napredna obuka – Priprema godišnjih izvještaja za profitne korisnike.  Cilj radionice je s korisnicima proći proces pripreme za izradu godišnjih financijskih izvještaja. Termini održavanja: 25.02.2020. u LC edukativnom centaru Zagreb Sadržaj radionice: Zakonska osnova Usklađenje i pripreme za izradu zakonskih izvještaja Izrada godišnjih financijskih izvještaja Planirano [...].
Napredna obuka – Evidencija poslovnih događaja, financijska izvješća i usklađenja u sustavu neprofitnih organizacija namijenjena je svim neprofitnim korisnicima. Cilj radionice “Planiranje u sustavu neprofitnih organizacija” je proći s korisnicima zakonsku osnovu i sam proces pripreme plana u sustavu neprofitnih organizacija Datum održavanje obuke je 16.01.2020. u LC edukativnom centru Zagreb Planirano trajanje je od [...].
Elektronički račun najzastupljeniji je elektronički dokument u cijelom svijetu i zato ga mnogi smatraju okosnicom digitalne transformacije. Jedino račun izdan, prenijet i zaprimljen u strukturiranom elektroničkom formatu, koji omogućuje njegovu automatsku i strojnu obradu, jest eRačun. Sve ostalo su samo računi. Svim korisnicima koji su obveznici slanja i primanja e-Računa pripremili smo Naprednu obuku – [...].
Svim korisnicima Uredskog poslovanja, a posebno voditeljima pisarnica pripremili smo Naprednu obuku – WEB uredsko poslovanje. Cilj obuke je upoznavanje korisnika s novim WEB uredskim kao i korištenje naprednih funkcionalnosti i novih dorada u programu. Datum održavanja napredne obuke: 12.03.2020. u LC edukativnom centru Zagreb Planirano trajanje obuke: 09:30-15:00h Sadržaj radionice: Upoznavanje sa novim WEB Uredskim. Upoznavanje [...].
Kako bismo vas uputili na koji način završiti staru i pripremiti se za početak nove poslovne godine, naši konzultanti su organizirali radionicu napredne obuke pod nazivom Priprema za kraj poslovne godine i početak nove, te  godišnjih financijski izvještaji. Radionica napredne obuke namijenjena je svim korisnicima proračunskog računovodstva. Cilj radionice je uputiti korisnike na koji način [...].
Svim korisnicima proračunskog računovodstva pripremili smo Naprednu obuku – Usklađenje i kontrola podataka kao priprema za što kvalitetniju i jednostavniju pripremu financijskih izvještaja. Cilj radionice je pomoći korisnicima u procesu usklađenja i pripreme za financijske izvještaje. Termini održavanja: 14.01.2020. u LC edukativnom centaru Zagreb 16.01.2020. u LC edukativnom centaru Osijek Sadržaj napredne obuke: Uvod – [...].
Od 01. siječnja 2019. godine na snazi je novi Zakon o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine br. 111/18) kojim je propisana obveza davanja godišnje Izjave za čelnika proračunskog i izvanproračunskog korisnika državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i čelnika jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te čelnika trgovačkih društava u vlasništvu Republike [...].
Elektronički račun najzastupljeniji je elektronički dokument u cijelom svijetu i zato ga mnogi smatraju okosnicom digitalne transformacije. Jedino račun izdan, prenijet i zaprimljen u strukturiranom elektroničkom formatu, koji omogućuje njegovu automatsku i strojnu obradu, jest eRačun. Sve ostalo su samo računi. Svim korisnicima koji su obveznici slanja i primanja e-Računa pripremili smo Naprednu obuku – [...].
Svim korisnicima Uredskog poslovanja, a posebno voditeljima pisarnica pripremili smo Napredna obuka – NOVO WEB uredsko poslovanje. Cilj obuke upoznavanje korisnika sa novim WEB uredskim kao i korištenjem naprednih funkcionalnosti i novih dorada u programu. Datum održavanja napredne obuke: 04.12.2019. u LC edukativnom centru Zagreb 05.12.2019. u LC edukativnom centru Split – popunjeno Planirano trajanje obuke: 09:30-15:00h [...].
Pripremili smo radionicu Napredna obuka – Integrirani sustav salda konti i glavna knjiga (proračunska) koja je namijenjena svim proračunskim korisnicima koji unutar SPI sustava koriste integralno kontiranje i salda konti. Cilj edukacije: Pokazati korisnicima osnovne veze salda konti-glavna knjiiga, ispis izvještaja za kontrolu kontiranih/proknjiženih dokumenata, direktna knjiženja i preknjiženja iz salda konta, kako funkcionira automatsko [...].
Svim komunalnim poduzećima i ostalim poduzetnicima korisnicima profitnog knjigovodstva pripremili smo radionicu Kako uspostaviti referentno računovodstvo kroz profitnu glavnu knjigu. Cilj radionice je upoznati korisnika s novim mogućnostima organizacije podataka i rada u profitnoj glavnoj knjizi. Termini održavanja radionica: 28.11.2019. u LC edukativnom centru Zagreb – PRIJAVNICA 29.11.2019.  u LC edukativnom centru Zagreb – PRIJAVNICA Planirano trajanje [...].
Svim korisnicima proračunskog računovodstva pripremili smo Naprednu obuku – Usklađenje i kontrola podataka kao priprema za što kvalitetniju i jednostavniju pripremu financijskih izvještaja. Cilj radionice je pomoći korisnicima u procesu usklađenja i pripreme za financijske izvještaje. Termini održavanja: 14.11.2019. u LC edukativnom centaru Zagreb 15.11.2019. u LC edukativnom centaru Split 19.11.2019. u LC edukativnom centaru Osijek 20.11.2019. u LC [...].
Korisnicima programa SPI/Obračun plaća i drugog dohotka pripremili smo Naprednu obuku – Godišnji obračun poreza na dohodak pri zadnjoj isplati plaće u godini. Cilj radionice je educirati polaznike kako napraviti godišnji obračun poreza na dohodak u programu SPI/Obračun plaća i drugog dohotka. Datum održavanja: 21.11.2019. u LC edukativnom centru Zagreb 22.11.2019. u LC edukativnom centru Zagreb 25.11.2019. u [...].
Svim korisnicima koji su obveznici slanja i primanja e-Računa pripremili smo Naprednu obuku – eRačun u praksi. Cilj radionice je naučiti korisnika ispravnom radu sa zaprimljenim e-Računima kao i sa slanjem istih Datum održavanja: 19.11.2019. u LC edukativnom centru Zagreb Sadržaj radionice: 1. Dosadašnja iskustva u radu sa e-Računima 2. Iskustva sa informacijskim posrednicima 3. Zaprimanje i likvidatura e-Računa. [...].