Objave

U želji da naši korisnici spremno dočekaju sve novosti u 2024. te da im osiguramo sve potrebne informacije za kvalitetno poslovanje i tijekom zimskih mjeseci na početku godine pripremili smo niz različitih i zanimljivih sadržaja. Riječ je o edukacijama koje se odnose na rad u našim aplikacijama, ali i edukacijama koje su namijenjene i onima koji još ne rade u SPI sustavu.

Naši su stručnjaci tako obradili brojne teme od uredskog poslovanja, preko obračuna plaća i drugog dohotka do evidencije imovine i godišnjih financijskih izvještaja. Među njima je značajno za izdvojiti četiri konzultantska savjetovanja koja se odnose na specifikaciju nepovezanih uplata, vođenje upravih postupaka ZUP IT, izjavu o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva, ali i za JLP(R)S, njihove korisnike i korisnike državnog proračuna.

Sve naše edukacije odvijat će se uživo u Zagrebu i Splitu ili pak online putem ZOOM aplikacije. Za svaku od edukacija predviđen je ograničen broj sudionika kako bi se zadržala kvaliteta predavanja i mogućnost interakcije sa svakim sudionikom, stoga se na vrijeme predbilježite za edukaciju koja će unaprijediti Vaše osobno poslovanje ili poslovanje Vašeg tima!

Linkove s više informacija i prijavnice pronađite u nastavku.

LC ŠKOLA

LC ŠKOLA: Tečaj iz osnova proračunskog računovodstva

LC STRUČNA SAVJETOVANJA

KONZULTANTSKO SAVJETOVANJE: Specifikacija nepovezanih uplata

KONZULTANTSKO SAVJETOVANJE: Vođenje upravnog postupka ZUP IT

KONZULTANTSKO SAVJETOVANJE: Izjava o fiskalnoj odgovornosti za JLPRS, proračunske korisnike JLPRS i proračunske korisnike državnog proračuna

KONZULTANTSKO SAVJETOVANJE: Izjava o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva

LC EDUKACIJE

NAPREDNA OBUKA: Evidencija dugotrajne imovine – procesi u LC SPI susatvu

NAPREDNA OBUKA: Izrada i podešavanje Word predložaka za ispis rješenja/računa te predložaka i obrazaca uplatnica

NAPREDNA OBUKA: Godišnji financijski izvještaji – priprema za kraj tekuće i početak iduće godine

NAPREDNA OBUKA: Napredno korištenje uredskog poslovanja

NAPREDNA OBUKA: Ispravak obračuna plaće i drugog dohotka

NAPREDNA OBUKA: Priprema godišnjih izvještaja za profitne korisnike

NAPREDNA OBUKA: Bolovanje na teret poslodavca i teret HZZO-a

NAPREDNA OBUKA: Primjena KDX-ova u obračunu plaće i drugog dohotka

Neke od edukacija odvijat će se u nekoliko navrata pa tako primjerice edukacije vezane uz uredsko poslovanje, nakon zakazanih termina u siječnju možete potražiti i u veljači i u ožujku. Sve detalje možete pronaći u našoj rubrici LC edukacije ili u Kalendaru na naslovnici www.spi.hr.

 

“Državni ured za reviziju kontinuirano u svojim izvješćima lokalnim jedinicama nalaže da za svaku jedinicu imovine odrede identifikacijski broj, odnosno prepoznatljivu oznaku s pomoću koje bi se podaci iz evidencije nekretnina, evidencije komunalne infrastrukture, analitičke knjigovodstvene evidencije i popisa imovine i obveza međusobno povezali, a radi dobivanja potpune informacije o svakoj nekretnini.

Iako navedeno na prvi pogled zvuči razumno i logično, isto uglavnom nije provedeno što zbog različitih pravila evidentiranja, što zbog unutarnjeg ustrojstva naših lokalnih jedinica i njihovih administrativnih kapaciteta, a što zbog neusklađenog normativnog okvira u različitim područjima rada.

Sve navedene evidencije imaju svoje posebne specifičnosti, a na pitanje kako ih međusobno povezati bez prevelikog trošenja administrativnih i financijskih kapaciteta, u svom stručnom članku odgovara naša voditeljica Odjela pravnih poslova u LC-u Vilma Plavčić, dipl.iur. U nastavku pročitajte —>>>Povezivanje evidencija o imovini ili kako povezati naizgled nespojive evidencije?

Nakon velikog zanimanja za radionice o evidenciji dugotrajne imovine u prosincu prošle godine, u siječnju smo odlučili organizirati još jednu. Ovaj put edukacija je namijenjena svim korisnicima koji imaju evidenciju dugotrajne imovine.

Cilj napredne obuke je prezentirati korisnicima poslovne procese vezane uz dugotrajnu imovinu kroz LC SPI sustav, od nabave do rashodovanja imovine.

Datum održavanja: 13. siječanj 2023.
Vrijeme održavanja: 09:30 h – 13:30 h

Mjesto održavanja: platforma ZOOM

Predavač: Ines Vidaković

Sadržaj:

• Način evidentiranja imovine u LC SPI aplikaciji
• Proces usklađenja glavne knjige i evidencije dugotrajne imovine kroz LC SPI sustav
• Proces inventure – kako provesti inventuru prema zakonskim odredbama kroz LC SPI sustav
• Proces likvidacije imovine i promjene na sredstvima
• Najčešća pitanja vezana uz evidenciju imovine u LC SPI sustavu

NAPOMENA:

Cijena za sudjelovanje na naprednoj obuci online – iznosi po sudioniku 120,00 eura + PDV
Za korisnike LC SPI rješenja cijena po sudioniku iznosi 60,00 eura + PDV
Plaćanje se vrši po ispostavljenom računu nakon održanog događanja.
Premium korisnici prema Općim uvjetima poslovanja, usluga 21., imaju pravo na besplatne napredne obuke – radionice za neograničen broj korisnika.

Ako je potrebno na računu navesti broj narudžbenice, molimo da nam isti dostavite najkasnije na dan održavanja edukacije na e-mail fakturiranje@spi.hr.

PRIJAVNICA:

  Imovina je jedna od najznačajnijih dodatnih vrijednosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i proračunskih korisnika. Sve više se od strane nadležnih institucija provode inicijative aktiviranja imovine i stvaranja dodatnih vrijednosti temeljem toga. Temelj za aktiviranje je pravovaljana računovodstvena i sadržajna informacija o osnovnim sredstvima kojima raspolaže jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

  Stoga vam donosimo konzultantsko savjetovanje pod nazivom “Evidencija dugotrajne imovine, inventura i usklađenje” što će biti korak u pripremi godišnjih financijskih izvještaja i potvrdnih odgovora u Izjavi o fiskalnoj odgovornosti za JLP(R)S i proračunske korisnike JLP(R)S.

  Vrijeme održavanja: 14. prosinca 2022., u trajanju od 09:30-15:00 sati

  Mjesto održavanja: ZOOM

  Predavačica: Ines Vidaković

  Sadržaj:

  • Dugotrajna imovina i sitni inventar
  • Razvrstavanje nefinancijske imovine prema vrsti
  • Uređenje sitnog inventara i imovine male vrijednosti – obveza Odluke Čelnika prema Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu
  • Izjava o fiskalnoj odgovornosti-Upravljanje imovinom u proračunu
  • Godišnji popis imovine: svrha, obveznici, rokovi, priprema, odluke Čelnika i najčešće nepravilnosti kod popisa i rashodovanja
  • Usklađenje evidencije dugotrajne nefinancijske imovine i glavne knjige
  • Korištenje podskupine 915 – promjene u vrijednosti i obujmu imovine
  • Međusobni prijenosi nefinancijske imovine između proračuna
  • P-VRIO obrazac –  izrada bilješki i problematika konsolidacije

  NAPOMENA: 

  S 9. prosincem 2022. prijave su zatvorene!

  Cijena za sudjelovanje na konzultantskom savjetovanju – online iznosi po sudioniku 1000,00 kn + PDV
  Za korisnike LC SPI rješenja cijena po sudioniku iznosi 500,00 kn + PDV

  Plaćanje se obavlja po ispostavljenom računu nakon održanog događanja.
  Premium korisnici prema Općim uvjetima poslovanja, usluga 25., imaju pravo na konzultantsko savjetovanje – seminar za jedan „polaznik/dan“ mjesečno na svakih 10.000 kn iznosa za mjesečno održavanje.

  Ako je potrebno na računu navesti broj narudžbenice, molimo da nam isti dostavite najkasnije na dan održavanja edukacije na e-mail fakturiranje@spi.hr.

  S obzirom na to da je broj sudionika ograničen, u slučaju prijave za sudjelovanje, a ne pojavljivanja i neotkazivanja bez obavijesti:
  – u minimalnom roku od 48 sata prije termina održavanja, naplaćuje se kotizacija u iznosu 50% od navedene vrijednosti edukacije
  – u minimalnom roku od 24 sata prije termina održavanja, naplaćuje se kotizacija u punom iznosu.

  LC zadržava pravo limitiranja broja sudionika, prednost ostvaruju korisnici i partneri LC-a.

  Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na telefon 01/6599-555 ili e-mail info@spi.hr.

  U cijenu konzultantskog savjetovanja uključeni su radni materijali.

  LC zadržava pravo limitiranja broja sudionika, prednost ostvaruju korisnici i partneri LC-a.
  Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na telefon 01/6599-555 ili e-mail info@spi.hr.

   

  Imovina je jedna od najznačajnijih dodatnih vrijednosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i proračunskih korisnika. Sve više se od strane nadležnih institucija provode inicijative aktiviranja imovine i stvaranja dodatnih vrijednosti temeljem toga. Temelj za aktiviranje je pravovaljana računovodstvena i sadržajna informacija o osnovnim sredstvima kojima raspolaže jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

  Stoga vam donosimo konzultanstko savjetovanje pod nazivom “Evidencija dugotrajne imovine, inventura i usklađenje” što će biti korak u pripremi godišnjih financijskih izvještaja i potvrdnih odgovora u Izjavi o fiskalnoj odgovornosti za JLP(R)S i proračunske korisnike JLP(R)S.

  Vrijeme održavanja: 6. prosinca 2022., u trajanju od 09:30-15:00 sati

  Mjesto održavanja: ZOOM

  Predavačica: Ines Vidaković

  Sadržaj:

  • Dugotrajna imovina i sitni inventar
  • Razvrstavanje nefinancijske imovine prema vrsti
  • Uređenje sitnog inventara i imovine male vrijednosti – obveza Odluke Čelnika prema Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu
  • Izjava o fiskalnoj odgovornosti-Upravljanje imovinom u proračunu
  • Godišnji popis imovine: svrha, obveznici, rokovi, priprema, odluke Čelnika i najčešće nepravilnosti kod popisa i rashodovanja
  • Usklađenje evidencije dugotrajne nefinancijske imovine i glavne knjige
  • Korištenje podskupine 915 – promjene u vrijednosti i obujmu imovine
  • Međusobni prijenosi nefinancijske imovine između proračuna
  • P-VRIO obrazac –  izrada bilješki i problematika konsolidacije

  NAPOMENA: 

  Prijave su s 29. studenim zatvorene! Otvorene su prijave za novi termin i možete se prijaviti za 14. prosinca 2022. Detalje pronađite OVDJE.

  Cijena za sudjelovanje na konzultantskom savjetovanju – online iznosi po sudioniku 1000,00 kn + PDV
  Za korisnike LC SPI rješenja cijena po sudioniku iznosi 500,00 kn + PDV

  Plaćanje se obavlja po ispostavljenom računu nakon održanog događanja.
  Premium korisnici prema Općim uvjetima poslovanja, usluga 25., imaju pravo na konzultantsko savjetovanje – seminar za jedan „polaznik/dan“ mjesečno na svakih 10.000 kn iznosa za mjesečno održavanje.

  Ako je potrebno na računu navesti broj narudžbenice, molimo da nam isti dostavite najkasnije na dan održavanja edukacije na e-mail fakturiranje@spi.hr.

  S obzirom na to da je broj sudionika ograničen, u slučaju prijave za sudjelovanje, a ne pojavljivanja i neotkazivanja bez obavijesti:
  – u minimalnom roku od 48 sata prije termina održavanja, naplaćuje se kotizacija u iznosu 50% od navedene vrijednosti edukacije
  – u minimalnom roku od 24 sata prije termina održavanja, naplaćuje se kotizacija u punom iznosu.

  LC zadržava pravo limitiranja broja sudionika, prednost ostvaruju korisnici i partneri LC-a.

  Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na telefon 01/6599-555 ili e-mail info@spi.hr.

  U cijenu konzultantskog savjetovanja uključeni su radni materijali.

  LC zadržava pravo limitiranja broja sudionika, prednost ostvaruju korisnici i partneri LC-a.
  Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na telefon 01/6599-555 ili e-mail info@spi.hr.