Cilj savjetovanja je prezentirati Upitnik o fiskalnoj odgovornosti s potrebnim procedurama. Naša stručnjakinja navest će i primjere popunjavanja odgovora na pitanja iz Upitnika te prezentirati plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti. Savjetovanje je namijenjeno proračunskim i izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna i proračuna JLP(R)S.

Vrijeme edukacije: 23. veljače 2024., od 9,30 do 15 sati 

Mjesto edukacije: ZOOM

Predavač: Maja Štargl Ugljar

Sadržaj edukacije: 

Zakon o fiskalnoj odgovornosti i Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila
• Obveznici predaje i rokovi predaje
• Sastavni dijelovi Izjave
Sustav unutarnjih kontrola
Popunjavanje Upitnika o fiskalnoj odgovornosti za 2022. godinu
• Odgovaranje na pitanja po područjima Upitnika

NAPOMENA 

Cijena za sudjelovanje na konzultantskoj radionici – online iznosi po sudioniku 150,00 eura+ PDV
Za korisnike LC SPI rješenja cijena po sudioniku iznosi 75,00 eura + PDV

Plaćanje se obavlja po ispostavljenom računu nakon održanog događanja. Sukladno usluzi 24. premium korisnici imaju pravo na besplatan seminar za jednog polaznika mjesečno na svakih 1500 eura iznosa mjesečnog održavanja.

Ako je potrebno na računu navesti broj narudžbenice, molimo da nam isti dostavite najkasnije na dan održavanja edukacije na e-mail fakturiranje@spi.hr.

Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na telefon 01/6599-555 ili e-mail info@spi.hr.

PRIJAVA 

Prijave su zatvorene s 22. veljače 2024.