Danas možemo lakše nego ikada doći do informacija koje trebamo. Dovoljno je imati vezu na Internet i uz par klikova mišem možemo saznati kakvo će sutra biti vrijeme ili gdje su oko nas najbolji restorani.

Ako nas zanimaju službene informacije javnih ustanova, kao primjerice jesu li naše katastarske čestice u građevinskoj zoni prostornog plana, možemo prema Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22) poslati zahtjev za pristup informacijama službeniku za informiranje. Međutim, postoji puno lakši način razmjene informacija između javnih ustanova i zainteresiranih građana koji je usklađen s digitalnom transformacijom javne uprave, a to je portal otvorenih podataka.

U nastavku možete saznati koje su prednosti portala otvorenih podataka i kako možete svojim građanima ponuditi kvalitetnije digitalne usluge.

Portal otvorenih (geoprostornih) podataka

Tijela javne vlasti obvezna su na internetskim stranicama na lako pretraživ način i u strojno čitljivom obliku objavljivati širok spektar informacija koje zanimaju građane. Vlada Republike Hrvatske potiče tijela javne vlasti na stvaranje i objavljivanje informacija nastalih u njihovu djelokrugu na portalima otvorenih podataka koji se mogu povezati s portalima na razini Europske unije (NN 25/13, 85/15, 69/22).

Prednosti uspostave portala otvorenih podataka su:

 • brža dostupnost informacija za građane (ne mora se slati zahtjev)
 • manje posla za javnu ustanovu (manje odgovaranja na pojedinačne zahtjeve)
 • privlačenje investicija
 • moguće je sufinanciranje projekta uspostave portala preko fondova EU.

Europska unija osobito potiče tijela javne vlasti da na portalima otvorenih podataka objavljuju visokovrijedne skupove podataka čija je ponovna uporaba povezana s važnim koristima za društvo, okoliš i gospodarstvo. Među visokovrijednim skupovima podataka ističu se podaci vezani za geografske lokacije ili geoprostorni podaci, kao npr.:

 • prostorni planovi
 • registar komunalne infrastrukture
 • zone komunalne naknade
 • registar nekretnina
 • registar nerazvrstanih cesta
 • registar zelenih površina (zeleni katastar)
 • poduzetničke zone
 • program gospodarenja poljoprivrednim zemljištem
 • gospodarenje otpadom (raspored odvoza otpada, reciklažna dvorišta, divlja odlagališta…)
 • javni investicijski projekti
 • kvaliteta okoliša
 • pretraga grobnih mjesta iz grobnog očevidnika…

Ti se podaci na portalu mogu dopuniti otvorenim podacima državne razine, poput:

 • karte rizika od poplava i područja posebne zaštite voda
 • karte zemljišnog pokrova i načina korištenja zemljišta
 • strateške karte buke
 • zaštićena područja Natura2000
 • kulturna dobra Republike Hrvatske…

Otvoreni GIS

Otvoreni GIS (geografski informacijski sustav) je primjer portala otvorenih podataka, a to je aplikacija u sklopu LC platforme Otvoreno koja može interaktivno prikazati geoprostorne podatke iz različitih izvora.

Uzmimo za primjer objavljeni prostorni plan u PDF formatu na web stranicama neke općine.

PDF prikaz je jednostavan za objavu, ali nije dovoljno dobar jer je statičan. Nemoguće je odmah vidjeti koja je zona prostornog plana u opasnosti od poplava, gdje su kulturna dobra i kakav je zemljišni pokrov. Osim toga, veliki je PDF teško pregledavati na mobilnim uređajima (koji čine većinu mrežnog prometa) jer su kartografski prikaz i legenda udaljeni.

Zato je bolji Otvoreni GIS, u kojem se različiti slojevi geoprostornih podataka mogu međusobno preklapati i uspoređivati (npr. prostorni plan, opasnost od poplava, kulturna dobra).

Još važnije, podaci se mogu bez problema pregledavati na uređajima različitih veličina ekrana jer je prikaz interaktivan i responzivan. Klikom na objekt može se odmah dobiti tražena informacija, u ovom slučaju o zoni namjene.

Zaključak

Otvoreni GIS je suvremeni interaktivni web portal preko kojeg tijela javne vlasti mogu objaviti visokovrijedne geoprostorne podatke iz različitih izvora zainteresiranim građanima i investitorima na uređajima različitih veličina ekrana. Imate li geoprostorne podatke koje želite javno objaviti uz potencijalnu pomoć europskih fondova i tako podići razinu digitalne transformacije svoje institucije, slobodno se javite konzultantima Libusoft Cicoma.

Autor teksta: Tomislav Jogun, voditelj tima GIS-a