Objave

Jadan od glavnih ciljeva digitalizacije poslovanja javnopravnih tijela je transparentnost, pri čemu poseban značaj ima transparentno vođenje upravnih postupaka. U tu svrhu Ministarstvo pravosuđa i uprave razvilo je informacijski sustav za nadzor nad provedbom Zakona o općem upravnom postupku – ZUP IT, te su sukladno čl. 167. Zakona o općem upravnom postupku (NN 47/09 i 110/21) javnopravna tijela dužna povezati svoje informacijske sustave uredskog poslovanja sa ZUP IT sustavom.

Postupak povezivanja započinje certifikacijom na testno okruženje ZUP IT sustava čime se potvrđuje da vaše informatičko rješenje zadovoljava ne samo standarde Uredbe o uredskom poslovanju, nego i Zakona o općem upravnom postupku.

Cilj ove radionice je upoznati vas s postupkom certifikacije, osnovnim elementima ZUP IT sustava, te pojasniti kako uklopiti zakonsku obvezu u vaše poslovanje. 

Datum održavanja: 11. srpnja 2023.

Vrijeme održavanja: od 10:00 do 11:30h

Mjesto održavanja: ZOOM

Predavač: Vedran Padovan

Program radionice

 • Osnovne informacije o ZUP IT sustavu
 • Što je potrebno za certifikaciju
 • Uloga administratora ZUP IT sustava
 • Prikaz ZUP IT postupka u aplikaciji 223 – uredsko poslovanje

NAPOMENA:

Radionica je namijenjena korisnicima SPI Uredskog poslovanja i besplatna je.

PRIJAVNICA:

  Nakon što smo objavili da za 16. siječanj 2023. zakazujemo radionicu na temu e-potpisi, zanimanje je bilo toliko da smo odlučili organizirati i dodatni termin. Tako će se radionica na tu temu održati i u prosincu. Također će se odvijati putem platforme ZOOM, no broj mjesta je ograničen i moći će joj pristupiti tek 100 polaznika. Tijekom edukacije ćemo govoriti o samom e-potpisu, te odgovoriti na pitanje kako i što potpisivati kao i na brojna druga pitanja.

  Datum održavanja:  20.12.2023.
  Vrijeme održavanja: od 10:00 do 11:00 sati
  Mjesto održavanja: putem platforme ZOOM
  Predavač: Vedran Padovan

  Sadržaj radionice: 

  Što je e-potpis

  • kako do e-potpisa
  • validator
  • kako i što potpisivati
  • popunjavanje obrazaca za digitalni potpis

  NAPOMENA:

  Radionica je namijenjena korisnicima SPI Uredskog poslovanja i besplatna je.

   

  Jednu u nizu radionica, koje održavamo svakog ponedjeljka za korisnike SPI Uredskog poslovanja, odlučili smo posvetiti i urudžbiranju i slanju e-maila.

  Govorit ćemo tako o svim detaljima poslovanja s e-mailom u uredskom poslovanju. Za edukaciju smo predvidjeli sat i pol, a potom će naša stručnjakinja biti na raspolaganju polaznicima za sva eventualna pitanja.

  Datum održavanja:  9.1.2023.
  Vrijeme održavanja: od 10:00 do 12:00 sati
  Mjesto održavanja: putem platforme ZOOM
  Predavač: Živana Sunara

  Sadržaj radionice: 

  Slanje e-maila

  • urudžbiranje e-maila
  • nadogradnja mogućnosti slanja elektroničkom poštom i obavještavanja građana e-mailom
  • potpisane verzije datoteke
  • obavijesti građanima mailom

  NAPOMENA:

  Radionica je namijenjena korisnicima SPI Uredskog poslovanja i besplatna je.

  PRIJAVNICA:

  S 5. siječnjem 2023. prijave su zatvorene. Predavanje možete pogledati nakon objave u zatvorenom dijelu portala u Kutku za uredsko.

  Nakon radionica vezanih uz brojčane oznake i predloške te otpremu pošte u SPI uredskom poslovanju, ovu ćemo radionicu posvetiti povezanosti Uredbe o uredskom poslovanju s komunalnim poduzećima.

  Sat i pol ćemo posvetiti edukaciji, a potom će naša stručnjakinja odgovarati na sva pitanja polaznika edukacije.

   

  Datum održavanja:  19.12..2022.
  Vrijeme održavanja: od 10:00 do 12:00 sati
  Mjesto održavanja: putem platforme ZOOM
  Predavač: Vanja Horvatić

  Sadržaj radionice: 

  1. Jesu li komunalna poduzeća obveznici Uredbe

  • Zakonska osnova
  • Klasifikacijske oznake
  • Brojčane oznake
  •  Što i kada urudžbirati
  • Kolanje i digitalno potpisivanje

  NAPOMENA:

  Radionica je namijenjena našim korisnicima te je besplatna. 

  PRIJAVNICA:

   Drugu u nizu radionica za korisnike našeg SPI Uredskog poslovanja posvetili smo modulu otprema pošte. Tijekom radionice ćete doznati sve što vam je potrebno kako biste mogli suvereno vladati svim procesima vezanim uz otpremu pošte.

   Edukacija će se održati putem platforme ZOOM, a polaznici će tijekom nje moći postavljati pitanja za eventualne dodatne nejasnoće.

   Datum održavanja:  12.12..2022.
   Vrijeme održavanja: od 10:00 do 12:00 sati
   Mjesto održavanja: putem platforme ZOOM
   Predavač: Amra Sinanović

   Sadržaj radionice: 

   1. modul Otprema pošte
   – pojašnjavanje dvije mogućnosti službenik – pisarnica
   – praćenje otpreme na dokumentu
   – kreiranje iz KOMIS-a
   – upis prijamnih brojeva
   – otpremljenost
   – kreiranje epk
   – izvještaji
   – pošta
   – mjesto

   NAPOMENA:

   Naglašavamo da je radionica namijenjena samo korisnicima SPI Uredskog poslovanja te da je besplatna.

   PRIJAVNICA: 

    U nizu radionica o SPI Uredskom poslovanju onu koju održavamo 16. siječnja posvetili smo e-potpisu. Donosimo odgovore na pitanja što je e-potpis, kako i što potpisivati te na brojna druga pitanja.

    Datum održavanja:  16.1.2023.
    Vrijeme održavanja: od 10:00 do 12:00 sati
    Mjesto održavanja: putem platforme ZOOM
    Predavač: Jelena Srdić

    Sadržaj radionice: 

    Što je e-potpis

    • kako do e-potpisa
    • validator
    • kako i što potpisivati

    NAPOMENA:

    Radionica je namijenjena korisnicima SPI Uredskog poslovanja i besplatna je.

    Sa 16. siječnjem 2023. prijave su zatvorene.

    Posljednja radionica koju smo za korisnike SPI Uredskog poslovanja organizirali u siječnju 2023. odnosi se na sam rad s predmetima, od otvaranja novih predmeta, pretrage preko dodjeljivanja predmeta, povezanosti, razdvajanja do prijenosa iz neupravnog u upravni postupak. I ova radionica će trajati dva sata i bit će besplatna te će njeni sudionici imati mogućnost postavljanja pitanja.

    Datum održavanja:  23.1.2023.
    Vrijeme održavanja: od 10:00 do 12:00 sati
    Mjesto održavanja: putem platforme ZOOM
    Predavač: Amra Sinanović

    Sadržaj radionice: 

    1. Pretraga
    2.  Novi predmet/dokument/datoteka
    3.  Evidencije uvida u predmet, dokument i datoteku
     – detalji uvida i promjena
    4. Mogućnost dodjele predmeta ustrojstvenoj jedinici
     – kako se predmet dodjeljuje
     – podešavanje prava
     – pretraga
     – zašto tipka obavezno preuzimanje dokumenata možda više nije nužna radi opcije Odgovor
    5. Opcija „Odgovor“ –
     – sve funkcije opcije i zašto su one važne (naziv, preuzimanje, veza na dokument…)
     – tijek procesa
    6. Mogućnost kolanja i ovjere
     – migracija
     – predaja na znanje/surješavanje
     – proces
    7. Povezivanje predmeta
    8. Razdvajanje predmeta
    9. Prijenos iz neupravnog u upravni postupak

    NAPOMENA: 

    Radionica je namijenjena svim korisnicima SPI Uredskog poslovanja i besplatna je.

    Prijave su zatvorene s 19. siječnjem 2023. godine

     

    Od 1. siječnja 2023. uredsko poslovanje ulazi u suvereno elektroničko doba. U skladu s Uredbom o uredskom sve javne i državne institucije poslovat će na sasvim drugačiji način, a među njima i svi vi koji koristite naše SPI Uredsko poslovanje.

    Kako bismo vam na vrijeme osigurali sve potrebne informacije o pravilima poslovanja te njihovoj primjeni u našem programu organizirali smo niz besplatnih radionica s različitim temama. Radionice će se odvijati svakog ponedjeljka, a prva od njih odnosi se na temu – brojčane oznake i predlošci.

    Datum održavanja:  5.12..2022.
    Vrijeme održavanja: od 10:00 do 12:00 sati
    Mjesto održavanja: putem platforme ZOOM
    Predavač: Dario Batašić

    Sadržaj radionice: 

    1. Nadogradnja plana klasifikacijskih oznaka

    • mini osvrt na Naputak
    • objasniti važenje plana
    • rok čuvanja

    2. Brojčane oznake

    • pojašnjavanje novosti kod urudžbenog broja
    • pojašnjavanje JOP-a
    • pojašnjavanje JIP-a
    • specifični JOP (na parametrima urudžbiranja)

    3. Mogućnost kreiranja i rada s Word predlošcima

    • pridruživanje tipu dokumenta
    • mogućnost ograničenja tipova dokumenta kada ih je previše
    • stvaranje datoteke
    • uređivanje i verzije datoteke
    • varijable

    NAPOMENA

    Radionica je namijenjena svim korisnicima SPI Uredskog poslovanja i besplatna je.

    PRIJAVNICA

     Imovina je jedna od najznačajnijih dodatnih vrijednosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i proračunskih korisnika. Sve više se od strane nadležnih institucija provode inicijative aktiviranja imovine i stvaranja dodatnih vrijednosti temeljem toga. Temelj za aktiviranje je pravovaljana računovodstvena i sadržajna informacija o osnovnim sredstvima kojima raspolaže jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

     Stoga vam donosimo konzultanstko savjetovanje pod nazivom “Evidencija dugotrajne imovine, inventura i usklađenje” što će biti korak u pripremi godišnjih financijskih izvještaja i potvrdnih odgovora u Izjavi o fiskalnoj odgovornosti za JLP(R)S i proračunske korisnike JLP(R)S.

     Vrijeme održavanja: 6. prosinca 2022., u trajanju od 09:30-15:00 sati

     Mjesto održavanja: ZOOM

     Predavačica: Ines Vidaković

     Sadržaj:

     • Dugotrajna imovina i sitni inventar
     • Razvrstavanje nefinancijske imovine prema vrsti
     • Uređenje sitnog inventara i imovine male vrijednosti – obveza Odluke Čelnika prema Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu
     • Izjava o fiskalnoj odgovornosti-Upravljanje imovinom u proračunu
     • Godišnji popis imovine: svrha, obveznici, rokovi, priprema, odluke Čelnika i najčešće nepravilnosti kod popisa i rashodovanja
     • Usklađenje evidencije dugotrajne nefinancijske imovine i glavne knjige
     • Korištenje podskupine 915 – promjene u vrijednosti i obujmu imovine
     • Međusobni prijenosi nefinancijske imovine između proračuna
     • P-VRIO obrazac –  izrada bilješki i problematika konsolidacije

     NAPOMENA: 

     Prijave su s 29. studenim zatvorene! Otvorene su prijave za novi termin i možete se prijaviti za 14. prosinca 2022. Detalje pronađite OVDJE.

     Cijena za sudjelovanje na konzultantskom savjetovanju – online iznosi po sudioniku 1000,00 kn + PDV
     Za korisnike LC SPI rješenja cijena po sudioniku iznosi 500,00 kn + PDV

     Plaćanje se obavlja po ispostavljenom računu nakon održanog događanja.
     Premium korisnici prema Općim uvjetima poslovanja, usluga 25., imaju pravo na konzultantsko savjetovanje – seminar za jedan „polaznik/dan“ mjesečno na svakih 10.000 kn iznosa za mjesečno održavanje.

     Ako je potrebno na računu navesti broj narudžbenice, molimo da nam isti dostavite najkasnije na dan održavanja edukacije na e-mail fakturiranje@spi.hr.

     S obzirom na to da je broj sudionika ograničen, u slučaju prijave za sudjelovanje, a ne pojavljivanja i neotkazivanja bez obavijesti:
     – u minimalnom roku od 48 sata prije termina održavanja, naplaćuje se kotizacija u iznosu 50% od navedene vrijednosti edukacije
     – u minimalnom roku od 24 sata prije termina održavanja, naplaćuje se kotizacija u punom iznosu.

     LC zadržava pravo limitiranja broja sudionika, prednost ostvaruju korisnici i partneri LC-a.

     Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na telefon 01/6599-555 ili e-mail info@spi.hr.

     U cijenu konzultantskog savjetovanja uključeni su radni materijali.

     LC zadržava pravo limitiranja broja sudionika, prednost ostvaruju korisnici i partneri LC-a.
     Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na telefon 01/6599-555 ili e-mail info@spi.hr.

      

     Zbog velikog zanimanja za našu radionicu za korištenje aplikacije 223 Uredsko poslovanje, obuku nastavljamo i u rujnu. Tako ćemo iduće dvije obuke održati 5. i 12. rujna 2022., a polaznici će se upoznati sa svim izmjenama i doradama sustava kako bi imali sve alate potrebne za novu, digitalnu upravu. Radionica je namijenjena svim korisnicima, a preporuka je da je pohađaju pročelnici, službenici i djelatnici pisarnice.

     Predavanja će se i nadalje odvijati putem aplikacije ZOOM, od 10 do 12 sati, a kroz novosti polaznike će provesti predavačica Jelena Srdić koja će se posebno osvrnuti na teme: Plan klasifikacijske oznake i brojčane oznake pismena, kreiranje pismena unutar aplikacije Uredsko poslovanje, pripremu predmeta za pismohranu i arhiv, te otpremu pošte.

     Našu naprednu obuku kroz dosadašnje tri radionice prošlo je više od 500 polaznika, a ako i vi želite biti među onima koji će suvereno vladati novitetima vezanim uz novu Uredbu i rad u aplikaciji možete se prijaviti putem online prijavnice. Obuka je besplatna za sve korisnike LC SPI rješenja.