Objave

U želji da se kvalitetno pripremite za izradu financijskih izvještaja te da taj proces bude što jednostavniji organizirali smo naprednu obuku u kojoj ćemo se baviti usklađenjem i kontrolom podataka kao pripremom za financijske izvještaje. Naša napredna obuka namijenjena je svim korisnicima proračunskog računovodstva i obuhvatit će sve ciljeve te oblike usklađenja. Obuku ćemo provoditi online putem.

Također ističemo kako ćemo 18. ovog mjeseca provesti i obuku pod nazivom “Priprema polugodišnjih financijskih izvještaja” koja će obuhvatiti sve dijelove tog procesa, kao i zakonske osnove.

Vrijeme edukacije: 4. lipnja 2024., od 9,30 do 15 sati  

Mjesto edukacije: Online

Predavač: Marina Stančić

Sadržaj edukacije: 

 • uvod – osnovni ciljevi i oblici usklađenja
 • usklađenja unutar proračunskog računovodstva
 • usklađenje između nadležnog proračuna i proračunskih korisnika
 • primjeri usklađenja
 • usklađenje s analitičkim evidencijama (salda konti, dugotrajna imovina, materijalno)

NAPOMENA 

Cijena za sudjelovanje na naprednoj obuci – online iznosi po sudioniku 130,00 eura+ PDV
Za korisnike LC SPI rješenja cijena po sudioniku iznosi 70,00 eura + PDV

Plaćanje se obavlja po ispostavljenom računu nakon održanog događanja.

Ako je potrebno na računu navesti broj narudžbenice, molimo da nam isti dostavite najkasnije na dan održavanja edukacije na e-mail fakturiranje@spi.hr.

Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na telefon 01/6599-555 ili e-mail info@spi.hr.

PRIJAVA

  Zbog iznimnog interesa i brze popunjenosti tečaja iz osnova proračunskog računovodstva u veljači, osigurali smo još jedan, novi termin te edukacije. Tako svi zainteresirani imaju mogućnost tečaj pohađati i odmah na početku mjeseca travnja. Tijekom trodnevne edukacije doznat ćete sve što trebate znati o osnovama proračunskog računovodstva – od normativnog okvira preko rada u evidencijama do izrade financijskih izvještaja.

  Datum održavanja: 2. travnja 2024., 3. travnja 2024. i 4. travnja 2024.
  Vrijeme održavanja: svakog dana od 09:30 h do 15:00 h
  Radionica će se održavati na lokaciji:  Libusoft Cicom d.o.o., Remetinečka cesta 7, 10020, Zagreb

  Predavač: Maja Štargl Ugljar

  Sadržaj po danima:

  I. DAN (od 09:30 h – 15:00 h s pauzom od 12:00 – 12:45 h)

  Predstavljanje normativnog okvira
  • Zakon o proračunu i pripadajući pravilnici
  • Važnost proračunskih klasifikacija u konsolidiranom procesu planiranja, izvršavanja i računovodstvenog evidentiranja
  • Proračunsko planiranje
  • Položaj proračunskog korisnika i utjecaj na konsolidirani plan proračuna
  • Proračunsko računovodstvo
  – Općenito o računovodstvu
  – Temeljne odredbe i načela proračunskog računovodstva
  – Primjena modificiranog načela nastanka događaja

  II. DAN (od 09:30 h – 15:00 h s pauzom od 12:00 – 12:45 h)

  Evidencije u proračunskom računovodstvu
  • Primjeri knjiženja poslovnih događaja kroz razrede računskog plana s praktičnim primjerima
  • Blagajničko poslovanje
  • Evidentiranje projekata financiranih iz fondova EU
  • Popis imovine i računovodstveno evidentiranje

  III. DAN (od 09:30 h – 15:00 h s pauzom od 12:00 – 12:45 h)

  Financijski izvještaji u sustavu proračunskog računovodstva
  • Zaključak godine u proračunskom računovodstvu
  • Evidencije rezultata prema proračunskoj klasifikaciji izvori financiranja
  • Zakonska korekcija rezultata i računovodstveno evidentiranje
  • Raspodjela rezultata, donošenje odluke o raspodjeli rezultata i računovodstveno evidentiranje odluke
  • Popunjavanje obrazaca financijskih izvještaja i izrada Bilješki

  Završni test, ponavljanje gradiva

  NAPOMENA:

  Broj sudionika ograničen je na 17.

  Cijena za sudjelovanje u LC školi iznosi po sudioniku  280,00 eura + PDV.
  Za korisnike LC SPI rješenja cijena po sudioniku iznosi  230,00 eura + PDV

  Ako je potrebno na računu navesti broj narudžbenice, molimo da nam isti dostavite najkasnije na dan održavanja edukacije na e-mail: fakturiranje@spi.hr.

  U cijenu su uključeni radni materijali. Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na telefon 01/6599-555 ili e-mail info@spi.hr.

  PRIJAVA:

   Kraj godine uvijek je uzbudljivo razdoblje za financije i računovodstvo. Osim što se najčešće usvaja plan proračuna / financijski plan (u daljnjem tekstu: plan) za naredno trogodišnje razdoblje, evidentiraju se sve poslovne promjene koje se vežu na tekući plan i kontrolira realizacija stavaka plana kako bi se donijela odluka o potrebnoj preraspodjeli i/ili rebalansu.

   Kraj 2023. godine bio je posebno izazovan. Osim porezne reforme, Ministarstvo financija na savjetovanje je dalo nekoliko pravilnika koji se odnose na proračun i proračunsko računovodstvo, a koji su i objavljeni u Narodni novinama. U nastavku donosimo osvrt na neke od njih.

   Zakonske izmjene

   Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu

   Jedan od najznačajnijih pravilnika koji se odnose na proračunsko računovodstvo, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu, objavljen je u Narodnim novinama br. 158/2023 dana 29.12.2023. godine. Navedeni pravilnik sa svojih 235 članaka jedan je od dosad najopsežnijih pravilnika vezanih uz proračunsko računovodstvo, a njegove propisane izmjene utječu na evidenciju poslovnih događaja te na način vođenja glavne knjige.

   Značajna novost je Objedinjena glavna knjiga proračuna. Proračuni koji posluju preko jedinstvenog računa proračuna imaju obvezu uspostaviti Objedinjenu glavnu knjigu proračuna, koja se sastoji od glavne knjige proračuna i glavnih knjiga proračunskih korisnika iz nadležnosti proračuna. Navedeno ne utječe na obvezu proračunskih korisnika u samostalnom vođenju cjelovite glavne knjige proračunskih korisnika.

   Proračuni čiji proračunski korisnici u trenutku stupanja na snagu Pravilnika posluju preko jedinstvenog računa proračuna, obvezni su uspostaviti Objedinjenu glavnu knjigu proračuna do 1. siječnja 2025. godine. Proračuni čiji proračunski korisnici u trenutku stupanja na snagu ovog Pravilnika ne posluju preko jedinstvenog računa proračuna već preko vlastitih računa u poslovnim bankama, obvezni su uspostaviti Objedinjenu glavnu knjigu proračuna do 1. siječnja 2026. godine. Sukladno tome, mišljenja smo da navedene odredbe de facto znače obvezu uspostave jedinstvenog računa proračuna do 1. siječnja 2026. godine.

   Ostale izmjene koje bismo trenutno izdvojili su knjiženje računa podskupine 367 za razliku od dosadašnjeg iskazivanja te knjiženje osnovnog računa obveza 27341 umjesto dosadašnjeg iskazivanja osnovnog računa 23956. Navedeni Pravilnik propisuje i sheme kontiranja poslovnih događaja što ne smatramo uobičajeno za jedan pravilnik. Sheme kontiranja u nekim poslovnim događajima razlikuju se od dosadašnjeg načina kontiranja.

   Pravilnik stupa na snagu s proračunskim procesima koji su povezani s izradom i donošenjem proračuna i financijskog plana za 2025. godinu i projekcija za 2026. i 2027. godinu. U knjigovodstvenim evidencijama odredbe Pravilnika primjenjuju se od 1. siječnja 2025. godine. Sve u svemu, promjene su znatne i tijekom godine ćemo im se detaljno posvetiti u konzultantskim radionicama kao i u naprednim obukama nakon dorada u SPI aplikacijama.

   Pravilnik o proračunskim klasifikacijama

   Od ostalih zakonskih izmjena kratko bismpo još izdvojili novi Pravilnik o proračunskim klasifikacijama objavljen u Narodnim novinama br. 4/2024. Izmjene u samom Pravilniku nisu velike. Ono što je značajno je da čl. 6. st. 8. definira da sve aktivnosti i projekti u proračunu i financijskom planu koji traju duže od jedne proračunske godine, ne smiju mijenjati inicijalno definiranu jedinstvenu brojčanu oznaku u svim godinama trajanja aktivnosti odnosno projekta. U navedenom članku ključne su slijedeće riječi – inicijalno definirana i jedinstvena brojčana oznaka.

   Pravilnik stupa na snagu s proračunskim procesima koji su povezani s izradom i donošenjem proračuna i financijskog plana za 2025. godinu i projekcija za 2026. i 2027. godinu. Slijedom navedenog, podsjećamo da je 2024. godina „zadnja“ prilika za izvršiti reviziju proračunskih klasifikacija i eventualno napraviti izmjene proračuna i financijskog plana sukladno Pravilniku.

   Godišnji financijski izvještaj

   Kratko vas podsjećamo na neke od zakonskih obveza koje su trenutno aktualne:

   · usklađenje podataka analitičkih evidencija i glavne knjige,

   · postupak provođenja inventure,

   · ispravak vrijednosti potraživanja,

   · obračun prihoda i rashoda i utvrđivanje rezultata po izvorima financiranja,

   · zakonska korekcija rezultata,

   · priprema i predaja financijskih izvještaja.

   Navedene aktivnosti zakonska su obveza i ne smijete ih zanemariti ili odgoditi njihovo provođenje. Podsjećamo proračunske korisnike koji su nabavljali nefinancijsku imovinu, a koja je  financirana iz nadležnog proračuna, da su obvezni izvršiti zakonsku korekciju rezultata.

   Pripremila: dipl.oec. Maja Štargl Ugljar, konzultant računovodstvenih projekata

   Stručnjaci LC-a za vas su pripremili i prvo ovogodišnju edukaciju iz osnova proračunskog računovodstva. Trajat će tri dana, a tijekom njih naučiti ćete sve što trebate znati o osnovama proračunskog računovodstva. Edukacija obuhvaća normativni okvir unutar kojeg se radi, evidencije u proračunskom računovodstvu te potrebno znanje vezano uz financijske izvještaje.

   Datum održavanja: 14. veljače 2024., 15. veljače 2024. i 16. veljače 2024.
   Vrijeme održavanja: svakog dana od 09:30 h do 15:00 h
   Radionica će se održavati na lokaciji:  Libusoft Cicom d.o.o., Remetinečka cesta 7, 10020, Zagreb

   Predavač: Maja Štargl Ugljar

   Sadržaj po danima:

   I. DAN (od 09:30 h – 15:00 h s pauzom od 12:00 – 12:45 h)

   Predstavljanje normativnog okvira
   • Zakon o proračunu i pripadajući pravilnici
   • Važnost proračunskih klasifikacija u konsolidiranom procesu planiranja, izvršavanja i računovodstvenog evidentiranja
   • Proračunsko planiranje
   • Položaj proračunskog korisnika i utjecaj na konsolidirani plan proračuna
   • Proračunsko računovodstvo
   – Općenito o računovodstvu
   – Temeljne odredbe i načela proračunskog računovodstva
   – Primjena modificiranog načela nastanka događaja

   II. DAN (od 09:30 h – 15:00 h s pauzom od 12:00 – 12:45 h)

   Evidencije u proračunskom računovodstvu
   • Primjeri knjiženja poslovnih događaja kroz razrede računskog plana s praktičnim primjerima
   • Blagajničko poslovanje
   • Evidentiranje projekata financiranih iz fondova EU
   • Popis imovine i računovodstveno evidentiranje

   III. DAN (od 09:30 h – 15:00 h s pauzom od 12:00 – 12:45 h)

   Financijski izvještaji u sustavu proračunskog računovodstva
   • Zaključak godine u proračunskom računovodstvu
   • Evidencije rezultata prema proračunskoj klasifikaciji izvori financiranja
   • Zakonska korekcija rezultata i računovodstveno evidentiranje
   • Raspodjela rezultata, donošenje odluke o raspodjeli rezultata i računovodstveno evidentiranje odluke
   • Popunjavanje obrazaca financijskih izvještaja i izrada Bilješki

   Završni test, ponavljanje gradiva

   NAPOMENA:

   Cijena za sudjelovanje u LC školi iznosi po sudioniku  280,00 eura + PDV.
   Za korisnike LC SPI rješenja cijena po sudioniku iznosi  230,00 eura + PDV

   Ako je potrebno na računu navesti broj narudžbenice, molimo da nam isti dostavite najkasnije na dan održavanja edukacije na e-mail: fakturiranje@spi.hr.

   U cijenu su uključeni radni materijali. Broj sudionika je ograničen na 10 osoba, prednost ostvaruju korisnici i partneri LC-a.

   Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na telefon 01/6599-555 ili e-mail info@spi.hr.

   Prijave su zatvorene s 29. siječnjem u 14 sati!

   U želji da naši korisnici spremno dočekaju sve novosti u 2024. te da im osiguramo sve potrebne informacije za kvalitetno poslovanje i tijekom zimskih mjeseci na početku godine pripremili smo niz različitih i zanimljivih sadržaja. Riječ je o edukacijama koje se odnose na rad u našim aplikacijama, ali i edukacijama koje su namijenjene i onima koji još ne rade u SPI sustavu.

   Naši su stručnjaci tako obradili brojne teme od uredskog poslovanja, preko obračuna plaća i drugog dohotka do evidencije imovine i godišnjih financijskih izvještaja. Među njima je značajno za izdvojiti četiri konzultantska savjetovanja koja se odnose na specifikaciju nepovezanih uplata, vođenje upravih postupaka ZUP IT, izjavu o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva, ali i za JLP(R)S, njihove korisnike i korisnike državnog proračuna.

   Sve naše edukacije odvijat će se uživo u Zagrebu i Splitu ili pak online putem ZOOM aplikacije. Za svaku od edukacija predviđen je ograničen broj sudionika kako bi se zadržala kvaliteta predavanja i mogućnost interakcije sa svakim sudionikom, stoga se na vrijeme predbilježite za edukaciju koja će unaprijediti Vaše osobno poslovanje ili poslovanje Vašeg tima!

   Linkove s više informacija i prijavnice pronađite u nastavku.

   LC ŠKOLA

   LC ŠKOLA: Tečaj iz osnova proračunskog računovodstva

   LC STRUČNA SAVJETOVANJA

   KONZULTANTSKO SAVJETOVANJE: Specifikacija nepovezanih uplata

   KONZULTANTSKO SAVJETOVANJE: Vođenje upravnog postupka ZUP IT

   KONZULTANTSKO SAVJETOVANJE: Izjava o fiskalnoj odgovornosti za JLPRS, proračunske korisnike JLPRS i proračunske korisnike državnog proračuna

   KONZULTANTSKO SAVJETOVANJE: Izjava o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva

   LC EDUKACIJE

   NAPREDNA OBUKA: Evidencija dugotrajne imovine – procesi u LC SPI susatvu

   NAPREDNA OBUKA: Izrada i podešavanje Word predložaka za ispis rješenja/računa te predložaka i obrazaca uplatnica

   NAPREDNA OBUKA: Godišnji financijski izvještaji – priprema za kraj tekuće i početak iduće godine

   NAPREDNA OBUKA: Napredno korištenje uredskog poslovanja

   NAPREDNA OBUKA: Ispravak obračuna plaće i drugog dohotka

   NAPREDNA OBUKA: Priprema godišnjih izvještaja za profitne korisnike

   NAPREDNA OBUKA: Bolovanje na teret poslodavca i teret HZZO-a

   NAPREDNA OBUKA: Primjena KDX-ova u obračunu plaće i drugog dohotka

   Neke od edukacija odvijat će se u nekoliko navrata pa tako primjerice edukacije vezane uz uredsko poslovanje, nakon zakazanih termina u siječnju možete potražiti i u veljači i u ožujku. Sve detalje možete pronaći u našoj rubrici LC edukacije ili u Kalendaru na naslovnici www.spi.hr.

    

   Napredna radionica “Izrada i aktiviranje proračuna u sustavu riznice” održat će se 13. studenog s ciljem prikazivanja svih tehničkih koraka u procesu izrade i aktivacije proračuna te preknjiženja po rebalansu. Namijenjena je svim korisnicima proračunskog računovodstva.

   Vrijeme održavanja: 13. studenog 2023. u trajanju od 10:00-13:00 sati

   Mjesto održavanja: ZOOM

   Predavači: Katarina Došen

   Sadržaj: 

   U ovoj radionici prikazat ćemo cijeli proces vezan za izradu i aktivaciju plana proračuna, počevši od definiranja i unosa proračunskih klasifikacija u sustav, definiranja prava planiranja preko prijepisa prijedloga plana proračuna na web. Po završetku planiranja na web-u prikazat ćemo aktivaciju plana u sustavu nadležnog proračuna i prijepis proračunskim korisnicima. U sklopu rebalansa često se rade izmjene na postojećim stavkama plana što uvjetuje preknjiženje podataka nakon aktivacije rebalansa. Kroz radionicu će biti objašnjeno preknjiženje podataka.

   NAPOMENA:

   Cijena za sudjelovanje na naprednoj obuci – online iznosi po sudioniku 120,00 eura+ PDV
   Za korisnike LC SPI rješenja cijena po sudioniku iznosi 60,00 eura + PDV

   Plaćanje se obavlja po ispostavljenom računu nakon održanog događanja.
   Premium korisnici prema Općim uvjetima poslovanja, usluga 21., imaju pravo na besplatne napredne obuke – radionice za neograničen broj korisnika.

   Ako je potrebno na računu navesti broj narudžbenice, molimo da nam isti dostavite najkasnije na dan održavanja edukacije na e-mail fakturiranje@spi.hr.

   Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na telefon 01/6599-555 ili e-mail info@spi.hr.

   PRIJAVNICA: 

    Za sredinu lipnja organizirali smo naprednu obuku tijekom koje ćemo polaznicima pojasniti nedoumice oko izračuna rezultata po izvorima financiranja i razjasniti razlike zakonske korekcije i raspodjele rezultata. Obuka je namijenjena svim korisnicima proračunskog računovodstva.

    Vrijeme održavanja: 16. lipanj 2023. u trajanju od 10:00-13:00 sati

    Mjesto održavanja: ZOOM

    Predavač: Maja Štargl Ugljar

    Sadržaj: 

    Krajem svake proračunske godine potrebno je odraditi određene korekcije u rezultatima. Rezultate, osim što razvrstavamo po kategoriji na rezultat poslovanja, rezultat od nefinancijske imovine i rezultat od financijske imovine, moramo rasporediti i po izvorima financiranja poštujući ograničenja po Zakonu o proračunu. Međutim, prije tih radnji potrebno je završiti zakonsku korekciju rezultata, provjeriti podatke i izvršiti eventualna usklađenja preko rezultata. Na radionici ćemo dati odgovore na pitanja i pojasniti nedoumice oko formiranja rezultata.

    NAPOMENA:

    Cijena za sudjelovanje na naprednoj obuci – online iznosi po sudioniku 120,00 eura+ PDV
    Za korisnike LC SPI rješenja cijena po sudioniku iznosi 60,00 eura + PDV

    Plaćanje se obavlja po ispostavljenom računu nakon održanog događanja.
    Premium korisnici prema Općim uvjetima poslovanja, usluga 21., imaju pravo na besplatne napredne obuke – radionice za neograničen broj korisnika.

    Ako je potrebno na računu navesti broj narudžbenice, molimo da nam isti dostavite najkasnije na dan održavanja edukacije na e-mail fakturiranje@spi.hr.

    Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na telefon 01/6599-555 ili e-mail info@spi.hr.

    PRIJAVNICA: 

     Kako biste se što bolje pripremili za izradu financijskih izvještaja, za početak lipnja smo organizirali radionicu u sklopu koje ćemo vam otkriti sve detalje procesa usklađenja i kontrole podataka. Obuku smo namijenili svim korisnicima proračunskog računovodstva i održat ćemo je putem ZOOM-a.

     Vrijeme održavanja: 6. lipnja 2023. u trajanju od 09:30-15:00 sati

     Mjesto održavanja: ZOOM

     Predavačica: Marina Stančić

     Sadržaj: 

     • Osnovni ciljevi i oblici usklađenja
     • Usklađenja unutar proračunskog računovodstva
     • Usklađenje između mjerodavnog proračuna i proračunskih korisnika
     • Primjeri usklađenja
     • Usklađenje s analitičkim evidencijama (Salda konti, Dugotrajna imovina)

     NAPOMENA:

     Cijena za sudjelovanje na naprednoj obuci – online iznosi po sudioniku 120,00 eura+ PDV
     Za korisnike LC SPI rješenja cijena po sudioniku iznosi 60,00 eura + PDV

     Plaćanje se obavlja po ispostavljenom računu nakon održanog događanja.
     Premium korisnici prema Općim uvjetima poslovanja, usluga 21., imaju pravo na besplatne napredne obuke – radionice za neograničen broj korisnika.

     Ako je potrebno na računu navesti broj narudžbenice, molimo da nam isti dostavite najkasnije na dan održavanja edukacije na e-mail fakturiranje@spi.hr.

     Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na telefon 01/6599-555 ili e-mail info@spi.hr.

     PRIJAVNICA: 

      Sukladno odredbama Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu, proračunski i izvanproračunski korisnici državnog proračuna te proračunski i izvanproračunski korisnici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2023., sastavljaju sljedeće financijske izvještaje:

      1. Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima na Obrascu: PR-RAS
      2. Izvještaj o obvezama na Obrascu: OBVEZE
      3. Bilješke

      Pregled financijskih izvještaja i rokova za predaju putem aplikacije RKPFI po skupinama obveznika za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2023.:

      Upute o preuzimanju obrazaca iz SPI aplikacija te druge detalje o njihovom popunjavanju pronaći ćete klikom na poveznicu Baza znanja. U slučaju da niste registrirani korisnik zatvorenog dijela portala spi.hr u kojem se nalazi naša Baza znanja, molimo da se registrirate kako biste mogli preuzeti dokument.

      Svi oni koji se u godini pred nama namjeravaju baviti proračunskim računovodstvom u travnju će, tijekom trodnevne edukacije u LC, imati odličnu priliku detaljno se uputiti u osnove tog poslovanja. Naša konzultantica Maja Štargl Ugljar prvoga dana upoznat će polaznike s normativnim okvirom unutar kojeg će raditi, drugoga dana provest će edukaciju iz evidencije dok će treći dan posvetiti financijskim izvještajima.

      Datum održavanja: 11. travnja 2023., 12. travnja 2023. i 13. travnja 2023.
      Vrijeme održavanja: svakog dana od 09:30 h do 15:00 h
      Radionica će se održavati na lokaciji:  Libusoft Cicom d.o.o., Remetinečka cesta 7, 10020, Zagreb

      Predavač: Maja Štargl Ugljar

      Sadržaj po danima:

      I. DAN (od 09:30 h – 15:00 h s pauzom od 12:00 – 12:45 h)

      Predstavljanje normativnog okvira
      • Zakon o proračunu i pripadajući pravilnici
      • Važnost proračunskih klasifikacija u konsolidiranom procesu planiranja, izvršavanja i računovodstvenog evidentiranja
      • Proračunsko planiranje
      • Položaj proračunskog korisnika i utjecaj na konsolidirani plan proračuna
      • Proračunsko računovodstvo
      – Općenito o računovodstvu
      – Temeljne odredbe i načela proračunskog računovodstva
      – Primjena modificiranog načela nastanka događaja

      II. DAN (od 09:30 h – 15:00 h s pauzom od 12:00 – 12:45 h)

      Evidencije u proračunskom računovodstvu
      • Primjeri knjiženja poslovnih događaja kroz razrede računskog plana s praktičnim primjerima
      • Blagajničko poslovanje
      • Evidentiranje projekata financiranih iz fondova EU
      • Popis imovine i računovodstveno evidentiranje

      III. DAN (od 09:30 h – 15:00 h s pauzom od 12:00 – 12:45 h)

      Financijski izvještaji u sustavu proračunskog računovodstva
      • Zaključak godine u proračunskom računovodstvu
      • Evidencije rezultata prema proračunskoj klasifikaciji izvori financiranja
      • Zakonska korekcija rezultata i računovodstveno evidentiranje
      • Raspodjela rezultata, donošenje odluke o raspodjeli rezultata i računovodstveno evidentiranje odluke
      • Popunjavanje obrazaca financijskih izvještaja i izrada Bilješki

      Završni test, ponavljanje gradiva

      NAPOMENA:

      Cijena za sudjelovanje u LC školi iznosi po sudioniku 280 eura + PDV.
      Za korisnike LC SPI rješenja cijena po sudioniku iznosi 230 eura + PDV

      Ako je potrebno na računu navesti broj narudžbenice, molimo da nam isti dostavite najkasnije na dan održavanja edukacije na e-mail: fakturiranje@spi.hr.

      S obzirom na to da je broj sudionika ograničen, u slučaju prijave za sudjelovanje, a ne pojavljivanja i neotkazivanja bez obavijesti:
      – u minimalnom roku od 48 sata prije termina održavanja, naplaćuje se kotizacija u iznosu 50% od navedene vrijednosti edukacije
      –  u minimalnom roku od 24 sata prije termina održavanja, naplaćuje se kotizacija u punom iznosu.

      U cijenu su uključeni radni materijali.
      LC zadržava pravo limitiranja broja sudionika, prednost ostvaruju korisnici i partneri LC-a.

      Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na telefon 01/6599-555 ili e-mail info@spi.hr.

      PRIJAVNICA: 

       Krajem svake proračunske godine potrebno je odraditi određene korekcije u rezultatima poslovanja. Upravo toj temi posvetili smo naprednu obuku koju će naša konzultantica održati putem platforme ZOOM. Cilj obuke je pojasniti nedoumice oko izračuna rezultata po izvorima financiranja i razjasniti razlike zakonske korekcije i raspodjele rezultata. Namijenjena je svim korisnicima proračunskog računovodstva.

       Datum održavanja: 18. siječanj 2023.
       Vrijeme održavanja: 10:00 h – 13:00 h

       Mjesto održavanja: platforma ZOOM

       Predavač: Maja Štargl Ugljar

       Sadržaj:

       Rezultate, osim što razvrstavamo po kategoriji na rezultat poslovanja, rezultat od nefinancijske imovine i rezultat od financijske imovine, moramo rasporediti i po izvorima financiranja poštujući ograničenja po Zakonu o proračunu. Međutim, prije navedenih radnji potrebno je izvršiti zakonsku korekciju rezultata, provjeriti podatke i izvršiti eventualna usklađenja preko rezultata. Na radionici ćemo dati odgovore na navedenu temu i pojasniti nedoumice oko formiranja rezultata.

       NAPOMENA:

       Cijena za sudjelovanje na naprednoj obuci online – iznosi po sudioniku 120,00 eura + PDV
       Za korisnike LC SPI rješenja cijena po sudioniku iznosi 60,00 eura + PDV
       Plaćanje se vrši po ispostavljenom računu nakon održanog događanja.
       Premium korisnici prema Općim uvjetima poslovanja, usluga 21., imaju pravo na besplatne napredne obuke – radionice za neograničen broj korisnika.

       Ako je potrebno na računu navesti broj narudžbenice, molimo da nam isti dostavite najkasnije na dan održavanja edukacije na e-mail fakturiranje@spi.hr.

       PRIJAVNICA:

       Prijave su zatvorene sa 16. siječnjem 2023.

       Kako se bliži kraj godine približavaju se i izazovi u računovodstvu zbog čega smo odlučili organizirati seminar na kojem ćemo korisnicima proračunskog računovodstva približiti problematiku vezanu uz izračun rezultata poslovanja. Učinit ćemo to kroz kroz primjere zakonske korekcije i raspodjele rezultata.

       Datum održavanja: 29.11.2022.

       Vrijeme održavanja: 09:30 – 15:00 h

       Lokacija: Velika školica LC Zagreb, Remetinečka cesta 7, 10 020 Zagreb

       Predavač: Maja Štargl Ugljar

       Sadržaj:

       Nakon što su svi poslovni događaji proknjiženi, financijska usklađenja napravljena, preostaje nam izračun rezultata. Proračunsko računovodstvo je po pitanju rezultata specifično iz razloga što se rezultat, osim po kategorijama, mora izračunati i po izvorima financiranja. Nakon što je napravljen zaključak godine preostaje zakonska korekcija temeljem Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu.

       S obzirom na zakonska ograničenja za izvršenja proračuna, potrebno je odraditi korekciju rezultata. Zakonska korekcija rezultata je obvezna i utječe na rezultat za tekuću godinu. Raspodjela rezultata radi se u tekućoj godini za rezultat prethodne godine i utječe na rezultat iz početnog stanja. Raspodjela rezultata izvršava se sukladno Odluci o raspodjeli rezultata. Na radionici će se obraditi problematika izračuna rezultata kroz primjere zakonske korekcije i raspodjele rezultata.

       NAPOMENA

       Cijena za sudjelovanje – iznosi po sudioniku 2.400,00 kn + PDV
       Za korisnike LC SPI rješenja – cijena po sudioniku iznosi 1.200,00 kn + PDV

       Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na telefon 01/6599-555 ili e-mail info@spi.hr

       PRIJAVNICA

        U studenom vas očekuje još jedna obuka vezana uz kvalitetniju pripremu financijskih izvještaja. Cilj radionice je pomoći korisnicima u procesu usklađenja i pripreme za financijske izvještaje. Namijenjena je svim korisnicima proračunskog računovodstva.

        Datum održavanja: 24.11.2022.
        Vrijeme održavanja: 09:30 h – 15:00 h
        Radionica će se održati putem platforme ZOOM.

        Predavač: Marina Stančić

        Sadržaj

        Uvod – osnovni ciljevi i oblici usklađenja

        Usklađenja unutar proračunskog računovodstva

        Usklađenje između nadležnog proračuna i proračunskih korisnika

        Primjeri usklađenja

        Usklađenje s analitičkim evidencijama (salda konti, dugotrajna imovina, materijalno)

        NAPOMENA:

        Cijena za sudjelovanje na naprednoj obuci – iznosi po sudioniku 900,00 kn + PDV
        Za korisnike LC SPI rješenja cijena po sudioniku iznosi 450,00 kn + PDV
        Plaćanje se vrši po ispostavljenom računu nakon održanog događanja.
        Premium korisnici prema Općim uvjetima poslovanja, usluga 21., imaju pravo na besplatne napredne obuke – radionice za neograničen broj korisnika.

        Ako je potrebno na računu navesti broj narudžbenice, molimo da nam isti dostavite najkasnije na dan održavanja edukacije na e-mail fakturiranje@spi.hr.

        PRIJAVNICA