Objave

U okviru LC Konferencije Panorama ove smo godine za proračunske korisnike pripremili poseban događaj. Riječ je o radionici pod nazivom “Proračunski korisnici – radionica samo za vas” na kojoj će naši stručnjaci govoriti o novoj poreznoj reformi, prednostima digitalizacije, pripremama za ad hoc izvještavanje, vođenju analitičkih evidencija i kontiranju analitika.

Uz tu radionicu pripremili smo još jednu na kojoj ćemo obuhvatiti sve dosadašnje ali i buduće izazove u proračunu. Tako ćemo, između ostalog, obuhvatiti i programsko planiranje i izvršavanje proračuna, planiranje i evidentiranje EU projekata u proračunu, ali i odgovoriti na pitanje zašto nam je kod rezultata proračuna važan izvor financiranja. Govorit ćemo i o utjecaju porezne reforme na plaće i drugi dohodak, digitalizaciji procesa isplata i brojnim drugim temama kao što su uredsko poslovanje ili javna nabava.

Dakako, proračunci će također moći sudjelovati na događaju koji smo posebno posvetili svim izazovima uredskog poslovanja, ali i onom koji donosi novosti vezane uz područje javne nabave. Stoga nikako ne propustite ovu jedinstvenu priliku za edukaciju, usavršavanje i razmjenu iskustava s kolegama na jednom mjestu. I pridružite nam se – od 27. do 29. rujna u zagrebačkom hotelu Antunović.

Teme koje posebno izdvajamo:

  • Proračunski korisnici – radionica samo za vas!
  • Proračunski izazovi – trenutačni i budući
  • Plaća i drugi dohodak po povećalom nove porezne reforme
  • Uredba i uredsko poslovanje, svi odgovori na jednom mjestu
  • Usavršavanje u području javne nabave
  • Digitalizacija procesa isplata zaposlenicima i vanjskim suradnicima te isplate socijalnih potpora
  • Salda konti izvještaj i kako kvalitetno organizirati podatke
  • Dugotrajna imovina i inventura u sustavu proračuna

Detalje o programu Panorame 2023. možete pronaći klikom na web stranicu 👉 LC Konferencija Panorama. 

Vidimo se na Panorami!

Pridružite nam se 21. lipnja na radionici koju smo organizirali kako bismo pojasnili izvještajni sustav, potreban prilikom usklađenja podataka između nadležnog proračuna i proračunskih korisnika. Namijenjena je svim korisnicima proračunskog računovodstva.

Vrijeme održavanja: 21. lipanj 2023. u trajanju od 10:00-13:00 sati

Mjesto održavanja: ZOOM

Predavač: Katarina Došen

Sadržaj: 

Proračun čine konsolidirani podaci nadležnog proračuna i proračunskih korisnika. Kako bi proračun i konsolidirani financijski izračuni bili ispravni, preporuka je redovito usklađivati podatke. Na radionici će biti prikazan izvještajni sustav koji je moguće koristiti prilikom procesa usklađenja. Također, dat ćemo odgovor na najčešća pitanja prilikom izrade izvještaja kao, primjerice – što s međusobnim obvezama, kako provjeriti obveze proračuna za naplaćena sredstva proračunskih korisnika te kako ispravno evidentirati transferna konta.

NAPOMENA:

Cijena za sudjelovanje na naprednoj obuci – online iznosi po sudioniku 120,00 eura+ PDV
Za korisnike LC SPI rješenja cijena po sudioniku iznosi 60,00 eura + PDV

Plaćanje se obavlja po ispostavljenom računu nakon održanog događanja.
Premium korisnici prema Općim uvjetima poslovanja, usluga 21., imaju pravo na besplatne napredne obuke – radionice za neograničen broj korisnika.

Ako je potrebno na računu navesti broj narudžbenice, molimo da nam isti dostavite najkasnije na dan održavanja edukacije na e-mail fakturiranje@spi.hr.

Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na telefon 01/6599-555 ili e-mail info@spi.hr.

PRIJAVNICA: 

Kraj 2022. godine i početak 2023. za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave bio je posebno izazovan. Nakon predaje godišnjih financijskih izvještaja proračun i proračunski korisnici orijentirali su se na usklađenje početnog stanja. Prijenos početnog stanja u 2023. godinu znatno se razlikuje od dosadašnjih prijenosa. Uvođenjem eura kao službene valute početno stanje glavne knjige i svih analitičkih evidencija iskazuje se u eurima.

Usklađivanje razlika između analitičkih evidencija i glavne knjige

Početna stanja na računima glavne knjige (sintetike) izračunata su primjenom fiksnog tečaja konverzije sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje, a temeljem Zakona o uvođenju eura. Primjena fiksnog tečaja konverzije dovela je do neravnoteže temeljnice početnog stanja glavne knjige. Postupak usklađenja polazi od temeljne pretpostavke da su analitičke evidencije kontinuirano usklađivane s glavnom knjigom i sintetičkim kontima. Napominjemo da nije ispravno razliku aktive i pasive proknjižiti isključivo u ukupnom iznosu na teret ili u korist vlastitih izvora.
Bilančna ravnoteža unutar temeljnice početnog stanja odnosi se na sljedeće evidencije:

• Nefinancijska imovina evidentirana na razredu 0 mora biti u ravnoteži s vlastitim izvorima evidentiranim na odjeljcima 9111 Vlastiti izvori iz proračuna i 9112 Ostali vlastiti izvori

• Proračuni i proračunski korisnici koji imaju evidentiranu financijsku imovinu na skupinama 12 Depoziti, 13 Dani zajmovi, 14 Vrijednosni papiri i 15 Dionice i udjeli u glavnici moraju istu uskladiti s vlastitim izvorima evidentiranim na odjeljcima 9111 Vlastiti izvori iz proračuna i 9112 Ostali vlastiti izvori

• Skupina 16 Potraživanja za prihode poslovanja mora biti u ravnoteži sa skupinom 96 Obračunati prihodi poslovanja vodeći računa o podskupini 169 Ispravak vrijednosti potraživanja

• Skupina 17 Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine mora biti u ravnoteži sa skupinom 97 Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine vodeći računa o podskupini 179 Ispravak vrijednosti potraživanja za prodanu nefinancijsku imovinu

• Skupina 26 Obveze za kredite i zajmove mora biti u ravnoteži s podskupinom 912 Ispravak vlastitih izvora za obveze

Kako bi se bilančna ravnoteža postigla potrebno je uskladiti analitičku evidenciju s glavnom knjigom, vodeći računa o gore navedenim ravnotežama. Naime, u sklopu analitičkih evidencija iznosi su konvertirani po svakom pojedinom dokumentu, dok su u sklopu glavne knjige iznosi konvertirani na ukupnom zbroju po pojedinom kontu analitike.

Primjer:

 

Zaključak

Sukladno uputi Ministarstva financija od dana 23. siječnja 2023. godine razlika između ukupne vrijednosti imovine (aktive) i ukupne vrijednosti obveza i vlastitih izvora (pasive) treba se iskazati na teret ili u korist:

• vlastitih izvora za imovinu,
• ispravka vlastitih izvora za obveze,
• skupine 96 i 97 obračunatih prihoda,
• podskupine 922 višak ili manjak prihoda u početnoj bilanci na dan 01.01.2023. godine.

U bilješkama uz financijske izvještaje za 2023. godinu potrebno je navesti i obrazložiti nastalu razliku. Navedeno usklađenje obvezno se provodi nakon predanog godišnjeg financijskog izvještaja za 2022. godinu, a prije predaje financijskog izvještaja za prvi kvartal 2023. godine.

Pripremila: Maja Štargl Ugljar, konultant LC-a

Proračun, usklađenje podataka i financijski izvještaji teme u kojima ćemo se baviti na naprednoj obuci 25. siječnja. Točnije, cilj radionice je pojasniti izvještajni sustav koji je potrebno koristiti prilikom usklađenja podataka između nadležnog proračuna i proračunskih korisnika. Namijenjena je svim korisnicima proračunskog računovodstva.

Datum održavanja: 25. siječanj 2023.
Vrijeme održavanja: 10:00 h – 13:00 h

Mjesto održavanja: platforma ZOOM

Predavač: Katarina Došen

Sadržaj:

Proračun čine konsolidirani podaci nadležnog proračuna i njegovih proračunskih korisnika. Kako bi proračun i konsolidirani financijski izvještaji bili ispravni preporuka je redovno usklađenje podataka. Na radionici će biti prikazan izvještajni sustav koji je moguće koristiti prilikom procesa usklađenja. Također, polaznici će dobiti odgovore na najčešća pitanja prilikom izrade financijskih izvještaja kao npr. što s međusobnim obvezama, kako provjeriti obveze proračuna za naplaćena sredstva proračunskih korisnika, kako ispravno evidentirati transferna konta itd.

NAPOMENA:

Cijena za sudjelovanje na naprednoj obuci – iznosi po sudioniku 120,00 eura + PDV
Za korisnike LC SPI rješenja cijena po sudioniku iznosi 60,00 eura + PDV
Plaćanje se vrši po ispostavljenom računu nakon održanog događanja.
Premium korisnici prema Općim uvjetima poslovanja, usluga 21., imaju pravo na besplatne napredne obuke – radionice za neograničen broj korisnika.

Ako je potrebno na računu navesti broj narudžbenice, molimo da nam isti dostavite najkasnije na dan održavanja edukacije na e-mail fakturiranje@spi.hr.

PRIJAVNICA: