Izmjene i dopune Zakona o radu koje su stupile na snagu 1. siječnja 2023. predstavljaju jednu od najopsežnijih intervencija u normativni okvir koji uređuje sve složenije i sve dinamičnije područje radnopravnih odnosa, o čemu zorno svjedoči okolnost kako novi Zakon sadrži više od 80 izmijenjenih ili potpuno novih zakonskih odredbi. Propisan je novi sadržaj ugovora o radu, kao i dodatna ograničenja za sklapanje ugovora na određeno vrijeme.

Konačno je normativno uređen rad na daljinu, odnosno rad na izdvojenom mjestu rada, detaljnije su razrađene odredbe o dostavi odluka o pravima i obvezama radnika, a jasnije je uređeno ugovaranje i trajanje probnog rada. Također, zakonom su definirani pojmovi plaće i naknade plaće, dorađene su odredbe koje uređuju područje plaćenog i neplaćenog dopusta, a predstavljen je i dosad nepostojeći institut odsutnosti s posla.

Teorija i praktični primjeri

Sve to je, naravno, popraćeno i izdašnim prekršajnim sankcijama, od kojih su neke dobro poznate i postojeće, dok su neke potpuno nove i svakako zaslužuju pozornost. Stoga smo odlučili pripremiti izlaganje u obliku webinara pod nazivom “Radnopravni odnosi proračunskih korisnika županija”. Izlaganje ćemo usmjeriti na pojašnjenje zakonskih novosti, ali i neke životne i praktične situacije s kojima se susreću brojni poslodavci, bez obzira je li riječ o gospodarskim subjektima ili tijelima javne vlasti.

Webinar pripremamo u suradnji s partnerom Hrvatskom zajednicom županija, a namijenjeno je svim proračunskim korisnicima županija i Grada Zagreba.

Vrijeme: 30. siječnja 2024. od 12 do 13 sati

Mjesto: ZOOM

Predavač: Vedran Vukobrat, dipl.iur.

Sadržaj:

  • blitz pregled najvažnijih intervencija u Zakon o radu
  • definicija plaće, naknade plaće i minimalna
  • O dostavi odluka radniku, radnom vremenu i školovanju
  • novine u vezi s plaćenim i neplaćenim dopustom uz predstavljanje novog instituta odsutnosti s posla
  • rad na daljinu i rad na izdvojenom mjestu rada
  • nova ograničenja uz rad na određeno vrijeme
  • praktična, životna & stvarna dimenzija radnog prava – od zapošljavanja do otkaza

PRIJAVE

Prijave se odvijaju u suradnji s Hrvatskom zajednicom županija putem Google obrasca i prijaviti se možete do 22. siječnja do kraja dana.

Google obrazac za prijavu: WEBINAR: Radnopravni odnosi proračunskih korisnika županija (google.com)