Objave

Konzultantsko savjetovanje organizirali smo za 29. veljače i održat će se u prostorijama LC-a u Zagrebu. Cilj je objasniti svrhu SNU aplikacije, pokazati im kako se analiziraju podaci u SNU i PKK te kako se radi obrazac SNU za pojedine slučajeve. Namijenjena je korisnicima e-porezne, osobama koje rade na usklađenju podataka poslanih JOPPD obrazaca i nepovezanih uplata.

Vrijeme edukacije: 29. veljače 2024., od 9,30 do 15 sati 

Mjesto edukacije: LC Zagreb, Remetinečka cesta 7, Zagreb

Predavač: Sadia Globan

Sadržaj edukacije: 

 • JOPPD i evidentiranje zaduženja
 • način plaćanja obveza temeljem JOPPD-a
 • E- porezna
  a. Pregled poslanih obrazaca
  b. PKK
 • SNU
  a. Nepovezane uplate
  b. Obrasci JOPPD
 • analiza PKK te pregled poslanih obrazaca
 • JOPPD MIO II
 • specifikacija rasporeda uplata
  a. Ispravak oznake izvješća unutar iste vrste prihoda (1)
  b. Ispravak OIB-a unutar iste vrste prihoda (2)
  c. Promjene vrste prihoda ili općine iste vrste prihoda uz moguću promjenu oznake izvješća (3)
  d. Povrat preplaćenih iznosa obveznika (4)
  e. Zatvaranje naplaćenih kamata (5)
 • provjera stanja SNU obrasca
 • pitanja i odgovori

NAPOMENA 

Cijena za sudjelovanje na konzultantskoj radionici – iznosi po sudioniku 230,00 eura+ PDV
Za korisnike LC SPI rješenja cijena po sudioniku iznosi 115,00 eura + PDV

Plaćanje se obavlja po ispostavljenom računu nakon održanog događanja.

Ako je potrebno na računu navesti broj narudžbenice, molimo da nam isti dostavite najkasnije na dan održavanja edukacije na e-mail fakturiranje@spi.hr.

Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na telefon 01/6599-555 ili e-mail info@spi.hr.

PRIJAVA 

  Nakon ljetne stanke, LC-ovi stručnjaci za listopad su ponovno pripremili niz zanimljivih edukativnih sadržaja. Tako vas od 5. listopada na dalje očekuje čak 12 različitih edukacija.

  Među njima značajno je za izdvojiti dva konzultantska savjetovanja od kojih se jedno odnosi na edukaciju posvećenu vođenju upravnih postupaka kroz ZUP IT, dok se drugo odnosi na planiranje u sustavu proračuna JLP( R) S.

  Sve naše edukacije odvijat će se uživo u Zagrebu i Splitu ili pak online putem ZOOM aplikacije. Za svaku od edukacija predviđen je ograničen broj sudionika kako bi se zadržala kvaliteta predavanja i mogućnost interakcije sa svakim sudionikom, stoga se na vrijeme predbilježite za edukaciju koja će unaprijediti Vaše osobno poslovanje ili poslovanje Vašeg tima!

  Linkove s više informacija i prijavnice pronađite u nastavku.

  KONZULTANTSKA SAVJETOVANJA

  KONZULTANTSKO SAVJETOVANJE: Planiranje u sustavu proračuna za JLP(R)S i proračunske korisnike

  KONZULTANTSKO SAVJETOVANJE: Vođenje upravnog postupka i ZUP IT

  NAPREDNE OBUKE

  NAPREDNA OBUKA: Izrada i podešavanje Word predložaka za ispis rješenja/računa i predložaka te obrazaca uplatnica

  NAPREDNA OBUKA: Uradi sam – izrada predložaka opomena, ovrha, kamatnih listova

  NAPREDNA OBUKA: Mali alati u aplikaciji Računovodstvo proračuna (147) i najčešće pogreške u računovodstvenom evidentiranju

  NAPREDNA OBUKA: Sustav praćenja i obrada naplate potraživanja

  NAPREDNA OBUKA: Ispravak obračuna socijalne skrbi

  NAPREDNA OBUKA: Ispravak obračuna plaće i drugog dohotka

  NAPREDNA OBUKA: Bolovanje na teret poslodavca i na teret HZZO-a

  NAPREDNA OBUKA: Specifičnosti obračuna drugog dohotka i primjeri iz prakse

  NAPREDNA OBUKA: Korištenje aplikacije plaće i naknade, JOPPD uz provođenje ovrha, izvještajni sustav i primjenu alata

  NAPREDNA OBUKA: Javna nabava – procesi u LC SPI sustavu

   

   

  Za sve djelatnike tijela javne vlasti pripremili smo edukaciju vezanu uz upravni postupak. Cilj radionice je educirati korisnike kako bi ispravno vodili upravni postupak. Konzultantsko savjetovanje održava se 23. listopada putem ZOOM aplikacije.

  Vrijeme održavanja: 23. listopada 2023. u trajanju od 10:00-13:00 sati

  Mjesto održavanja: ZOOM

  Predavač: Vedran Padovan

  Sadržaj: 

  Rad unutar ZUP IT sustava

  NAPOMENA:

  Cijena za sudjelovanje na konzultantskoj radionici – online iznosi po sudioniku 140,00 eura+ PDV
  Za korisnike LC SPI rješenja cijena po sudioniku iznosi 70,00 eura + PDV

  Plaćanje se obavlja po ispostavljenom računu nakon održanog događanja.

  Ako je potrebno na računu navesti broj narudžbenice, molimo da nam isti dostavite najkasnije na dan održavanja edukacije na e-mail fakturiranje@spi.hr.

  Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na telefon 01/6599-555 ili e-mail info@spi.hr.

  PRIJAVNICA: 

   Konzultantsko savjetovanje održat ćemo 12. listopada u Zagrebu. Cilj mu je prikazati proračunske procese sukladno Zakonu o proračunu, a namijenjeno je svim JLP(R)S-ovima i proračunskim korisnicima JLP(R)s-a.

   Vrijeme održavanja: 12. listopada 2023. u trajanju od 09:30-15:00 sati

   Mjesto održavanja: Libusoft Cicom, Remetinečka cesta 7, Zagreb

   Predavač: Maja Štargl Ugljar

   Sadržaj: 

   U sklopu radionice proći će se proces planiranja i izvršenja proračuna kao i bitni koraci u postupku planiranja (planiranje rezultata, ravnoteža po izvorima financiranja, proračunske klasifikacije, uključivanje financijskog plana u proračun).

   NAPOMENA:

   Cijena za sudjelovanje na konzultantskoj radionici – uživo iznosi po sudioniku 220,00 eura+ PDV
   Za korisnike LC SPI rješenja cijena po sudioniku iznosi 110,00 eura + PDV

   Plaćanje se obavlja po ispostavljenom računu nakon održanog događanja.

   Ako je potrebno na računu navesti broj narudžbenice, molimo da nam isti dostavite najkasnije na dan održavanja edukacije na e-mail fakturiranje@spi.hr.

   Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na telefon 01/6599-555 ili e-mail info@spi.hr.

   PRIJAVNICA: 

    U Libusoft Cicomu pripremili smo konzultantsko savjetovanje na temu fiskalne odgovornosti namijenjenu svim trgovačkim društvima u vlasništvu RH i (ili) jedne ili više jedinica lokalne (regionalne) samouprave. Cilj edukacije je prezentiranje Upitnika o fiskalnoj odgovornosti te potrebnih procedura. Također, polaznici će imati prigodu vidjeti primjere popunjavanja odgovora na pitanja iz Upitnika i prezentiranje plana otklanjanja slabosti i nepravilnosti.

    Vrijeme održavanja: 21. ožujka 2023., u trajanju od 09:30-15:00 sati

    Mjesto održavanja: ZOOM

    Predavačica: Mirela Crndić

    Sadržaj: 

    Zakon o fiskalnoj odgovornosti i Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila
    • Obveznici predaje i rokovi predaje
    • Sastavni dijelovi Izjave
    Sustav unutarnjih kontrola
    Popunjavanje Upitnika o fiskalnoj odgovornosti za 2022. godinu
    • Odgovaranje na pitanja po područjima Upitnika

    NAPOMENA:

    Cijena za sudjelovanje na konzultantskom savjetovanju – online iznosi po sudioniku 140,00 eura+ PDV
    Za korisnike LC SPI rješenja cijena po sudioniku iznosi 70,00 eura + PDV

    Plaćanje se obavlja po ispostavljenom računu nakon održanog događanja.
    Premium korisnici prema Općim uvjetima poslovanja, usluga 25., imaju pravo na konzultantsko savjetovanje – seminar za jedan „polaznik/ dan“ mjesečno na svakih 1.330,00 eura iznosa za mjesečno održavanje.

    Ako je potrebno na računu navesti broj narudžbenice, molimo da nam isti dostavite najkasnije na dan održavanja edukacije na e-mail fakturiranje@spi.hr.

    S obzirom na to da je broj sudionika ograničen, u slučaju prijave za sudjelovanje, a ne pojavljivanja i neotkazivanja bez obavijesti:
    – u minimalnom roku od 48 sata prije termina održavanja, naplaćuje se kotizacija u iznosu 50% od navedene vrijednosti edukacije
    – u minimalnom roku od 24 sata prije termina održavanja, naplaćuje se kotizacija u punom iznosu.

    LC zadržava pravo limitiranja broja sudionika, prednost ostvaruju korisnici i partneri LC-a.

    Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na telefon 01/6599-555 ili e-mail info@spi.hr.

    PRIJAVNICA:

     Konzultanti Libusoft Cicoma u utorak su održali konzultantsko savjetovanje na temu izmjena i dopuna Zakona o radu. Brojni polaznici tom su se prigodom mogli detaljno upoznati sa svim promjenama koje je Zakon donio s 1. siječnjem 2023.

     Tako je riječi, između ostalog, bilo o donošenju novih i usklađivanju postojećih pravilnika o radu, ugovorima o radu i intervencijama u njih, ugovaranju probnog rada i prekovremenom radu, radu na daljinu ili primjerice o novim administrativnim obvezama poslodavca te inspekcijskim nadzorima i mogućim sankcijama.

     Primjena na praktične situacije

     Također, polaznici su imali prigodu doznati kako primijeniti nove zakonske odredbe u praksi, posebice kada je riječ o specifičnim situacijama. Tako možemo reći da su poslodavci i ostali zainteresirani na savjetovanju LC-a dobili svojevrsni praktični vodič kroz nova pravila ZOR-a.

     Konzultantsko savjetovanje održali su naš pravni konzultant Vedran Vukobrat, dipl. iur, te voditeljica Odjela za pravne poslove u LC-u Vilma Plavčić, dipl. iur.

      

      

     Izmjene i dopune Zakona o radu, koje su na snagu stupile s 1. siječnjem ove godine, dosad su najveće zadiranje u normativni okvir radno-pravnih odnosa. S obzirom da je riječ o izmjenama koje će, u tom već iznimno složenom i sve dinamičnijem području, poslodavcima predstavljati dodatni izazov, odlučili smo za 24. siječanj organizirati konzultantsko savjetovanje koje će poslodavcima poslužiti kako svojevrsni praktični vodič kroz novonastale okolnosti. U njemu ćemo, dakako, prije svega dati pregled najznačajnijih zakonskih izmjena i dopuna.

     Što se sve mijenja u Zakonu o radu?

     Naime, u novom ZOR-u više od 80 zakonskih odredbi ili je izmijenjeno ili u potpunosti novouvedeno. Određene izmjene i dopune odnose se na vrlo specifičan i uzak krug adresata ili su uglavnom kozmetičke naravi, dok neke donose značajne suštinske promjene u brojne radnopravne institute te će nedvojbeno predstavljati administrativni i stručni izazov za gotovo sve poslodavce koji djeluju na području Republike Hrvatske.

     Tako je propisan novi sadržaj ugovora o radu, kao i dodatna ograničenja za sklapanje ugovora na određeno vrijeme. Konačno je normativno uređen rad na daljinu, odnosno rad na izdvojenom mjestu rada. Detaljnije su razrađene odredbe o dostavi odluka o pravima i obvezama radnika, a jasnije je uređeno ugovaranje i trajanje probnog rada. Također, zakonom su definirani pojmovi plaće i naknade plaće, dorađene su odredbe koje uređuju područje plaćenog i neplaćenog dopusta, a predstavljen je i dosad nepostojeći institut odsutnosti s posla. Sve navedeno je, naravno, popraćeno i izdašnim prekršajnim sankcijama, od kojih su neke dobro poznate i postojeće, dok su neke potpuno nove i svakako zaslužuju pozornost.

     Osvrt i na Zakon o suzbijanju neprijavljenog rada

     Iako su izmjene i dopune Zakona o radu svakako okosnica zakonodavnog okvira u području radnopravnih odnosa, osvrnut ćemo se i na odredbe novog Zakona o suzbijanju neprijavljenog rada. Tim se zakonom prije svega uređuje pojmove neprijavljenog rada u užem i širem smislu, kao i mogućnosti sankcioniranja poslodavaca u vezi s takvim radom, ali i donosi neke obveze koje bi mogle predstavljati dodatno opterećenje za poslodavce, kako u administrativnom tako i informatičkom smislu.

     Stoga smo odlučili pripremiti izlaganje koje je usmjereno na životne i praktične situacije s kojima se susreću brojni poslodavci, bez obzira je li riječ o gospodarskim subjektima ili tijelima javne vlasti.

     Vrijeme održavanja: 24. siječanj 2023., od 10 do 13 sati

     Mjesto održavanja: ZOOM

     Predavači: Vilma Plavčić, dipl. iur. i Vedran Vukobrat, dipl. iur.

     Instituti i područja koje ćemo obraditi tijekom predavanja:

     • nužnost donošenja novih ili usklađenja postojećih pravilnika o radu
     • sadržaj ugovora o radu i nužnost intervencija u postojeće ugovore o radu
     • definicija plaće i naknade plaće
     • ugovaranje i trajanje probnog rada
     • novine u vezi s plaćenim i neplaćenim dopustom uz predstavljanje novog instituta odsutnosti s posla
     • novi izazovi vezani uz dodatni rad radnika i prekovremeni rad
     • rad na daljinu i rad na izdvojenom mjestu rada
     • dostava odluka o pravima i obvezama radnika
     • nova ograničenja uz rad na određeno vrijeme
     • prekršajne sankcije i inspekcijski nadzor i
     • nove administrativne obveze poslodavaca u području zaštite dostojanstva radnika i vođenja evidencija o radnicima.

     NAPOMENA:

     CIJENA PO SUDIONIKU ZA SUDJELOVANJE ONLINE:

     Za korisnike LC SPI rješenja i IN2 Grupe – uz aktualni popust od 35 % iznosi 45,50 eura + PDV (inače redovita cijena 70 eura)

     Za korisnike koji se prijave, a nemaju LC SPI rješenje i rješenja IN2 Grupeuz aktualni popust od 35 % iznosi 91,00 euro + PDV (inače redovita cijena 140,00 eura)

     Plaćanje se obavlja po ispostavljenom računu nakon održanog događanja.
     Premium korisnici prema Općim uvjetima poslovanja, usluga 25., imaju pravo na konzultantsko savjetovanje – seminar za jedan „polaznik/ dan“ mjesečno na svakih 1.330,00 eura iznosa za mjesečno održavanje.

     Ako je potrebno na računu navesti broj narudžbenice, molimo da nam isti dostavite najkasnije na dan održavanja edukacije na e-mail fakturiranje@spi.hr.

     S obzirom na to da je broj sudionika ograničen, u slučaju prijave za sudjelovanje, a ne pojavljivanja i neotkazivanja bez obavijesti:
     – u minimalnom roku od 48 sata prije termina održavanja, naplaćuje se kotizacija u iznosu 50% od navedene vrijednosti edukacije
     – u minimalnom roku od 24 sata prije termina održavanja, naplaćuje se kotizacija u punom iznosu.

     LC zadržava pravo limitiranja broja sudionika, prednost ostvaruju korisnici i partneri LC-a.

     Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na telefon 01/6599-555 ili e-mail info@spi.hr.

     PRIJAVNICA: 

      Na savjetovanju ćemo prezentirati upitnik o fiskalnoj odgovornosti te potrebne procedure. Također ćemo iznijeti primjere popunjavanja odgovora na pitanja iz upitnika te ćemo prezentirati plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti. Savjetovanje je namijenjeno proračunskim i izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna i proračuna JLP(R)S.

      Vrijeme održavanja: 21. veljače 2023, u trajanju od 09:30-15:00 sati

      Mjesto održavanja: ZOOM

      Predavačica: Maja Štargl Ugljar

      Sadržaj: 

      Zakon o fiskalnoj odgovornosti i Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila

      • Obveznici predaje i rokovi predaje
      • Sastavni dijelovi Izjave
      Sustav unutarnjih kontrola
      Popunjavanje Upitnika o fiskalnoj odgovornosti za 2022. godinu
      • Odgovaranje na pitanja po područjima Upitnika

      NAPOMENA:

      Cijena za sudjelovanje na konzultantskom savjetovanju – online iznosi po sudioniku 140,00 eura+ PDV
      Za korisnike LC SPI rješenja cijena po sudioniku iznosi 70,00 eura + PDV

      Plaćanje se obavlja po ispostavljenom računu nakon održanog događanja.
      Premium korisnici prema Općim uvjetima poslovanja, usluga 25., imaju pravo na konzultantsko savjetovanje – seminar za jedan „polaznik/ dan“ mjesečno na svakih 1.330,00 eura iznosa za mjesečno održavanje.

      Ako je potrebno na računu navesti broj narudžbenice, molimo da nam isti dostavite najkasnije na dan održavanja edukacije na e-mail fakturiranje@spi.hr.

      S obzirom na to da je broj sudionika ograničen, u slučaju prijave za sudjelovanje, a ne pojavljivanja i neotkazivanja bez obavijesti:
      – u minimalnom roku od 48 sata prije termina održavanja, naplaćuje se kotizacija u iznosu 50% od navedene vrijednosti edukacije
      – u minimalnom roku od 24 sata prije termina održavanja, naplaćuje se kotizacija u punom iznosu.

      LC zadržava pravo limitiranja broja sudionika, prednost ostvaruju korisnici i partneri LC-a.

      Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na telefon 01/6599-555 ili e-mail info@spi.hr.

      PRIJAVNICA: 

        

       Imovina je jedna od najznačajnijih dodatnih vrijednosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i proračunskih korisnika. Sve više se od strane nadležnih institucija provode inicijative aktiviranja imovine i stvaranja dodatnih vrijednosti temeljem toga. Temelj za aktiviranje je pravovaljana računovodstvena i sadržajna informacija o osnovnim sredstvima kojima raspolaže jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

       Stoga vam donosimo konzultantsko savjetovanje pod nazivom “Evidencija dugotrajne imovine, inventura i usklađenje” što će biti korak u pripremi godišnjih financijskih izvještaja i potvrdnih odgovora u Izjavi o fiskalnoj odgovornosti za JLP(R)S i proračunske korisnike JLP(R)S.

       Vrijeme održavanja: 14. prosinca 2022., u trajanju od 09:30-15:00 sati

       Mjesto održavanja: ZOOM

       Predavačica: Ines Vidaković

       Sadržaj:

       • Dugotrajna imovina i sitni inventar
       • Razvrstavanje nefinancijske imovine prema vrsti
       • Uređenje sitnog inventara i imovine male vrijednosti – obveza Odluke Čelnika prema Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu
       • Izjava o fiskalnoj odgovornosti-Upravljanje imovinom u proračunu
       • Godišnji popis imovine: svrha, obveznici, rokovi, priprema, odluke Čelnika i najčešće nepravilnosti kod popisa i rashodovanja
       • Usklađenje evidencije dugotrajne nefinancijske imovine i glavne knjige
       • Korištenje podskupine 915 – promjene u vrijednosti i obujmu imovine
       • Međusobni prijenosi nefinancijske imovine između proračuna
       • P-VRIO obrazac –  izrada bilješki i problematika konsolidacije

       NAPOMENA: 

       S 9. prosincem 2022. prijave su zatvorene!

       Cijena za sudjelovanje na konzultantskom savjetovanju – online iznosi po sudioniku 1000,00 kn + PDV
       Za korisnike LC SPI rješenja cijena po sudioniku iznosi 500,00 kn + PDV

       Plaćanje se obavlja po ispostavljenom računu nakon održanog događanja.
       Premium korisnici prema Općim uvjetima poslovanja, usluga 25., imaju pravo na konzultantsko savjetovanje – seminar za jedan „polaznik/dan“ mjesečno na svakih 10.000 kn iznosa za mjesečno održavanje.

       Ako je potrebno na računu navesti broj narudžbenice, molimo da nam isti dostavite najkasnije na dan održavanja edukacije na e-mail fakturiranje@spi.hr.

       S obzirom na to da je broj sudionika ograničen, u slučaju prijave za sudjelovanje, a ne pojavljivanja i neotkazivanja bez obavijesti:
       – u minimalnom roku od 48 sata prije termina održavanja, naplaćuje se kotizacija u iznosu 50% od navedene vrijednosti edukacije
       – u minimalnom roku od 24 sata prije termina održavanja, naplaćuje se kotizacija u punom iznosu.

       LC zadržava pravo limitiranja broja sudionika, prednost ostvaruju korisnici i partneri LC-a.

       Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na telefon 01/6599-555 ili e-mail info@spi.hr.

       U cijenu konzultantskog savjetovanja uključeni su radni materijali.

       LC zadržava pravo limitiranja broja sudionika, prednost ostvaruju korisnici i partneri LC-a.
       Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na telefon 01/6599-555 ili e-mail info@spi.hr.

        

       Imovina je jedna od najznačajnijih dodatnih vrijednosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i proračunskih korisnika. Sve više se od strane nadležnih institucija provode inicijative aktiviranja imovine i stvaranja dodatnih vrijednosti temeljem toga. Temelj za aktiviranje je pravovaljana računovodstvena i sadržajna informacija o osnovnim sredstvima kojima raspolaže jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

       Stoga vam donosimo konzultanstko savjetovanje pod nazivom “Evidencija dugotrajne imovine, inventura i usklađenje” što će biti korak u pripremi godišnjih financijskih izvještaja i potvrdnih odgovora u Izjavi o fiskalnoj odgovornosti za JLP(R)S i proračunske korisnike JLP(R)S.

       Vrijeme održavanja: 6. prosinca 2022., u trajanju od 09:30-15:00 sati

       Mjesto održavanja: ZOOM

       Predavačica: Ines Vidaković

       Sadržaj:

       • Dugotrajna imovina i sitni inventar
       • Razvrstavanje nefinancijske imovine prema vrsti
       • Uređenje sitnog inventara i imovine male vrijednosti – obveza Odluke Čelnika prema Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu
       • Izjava o fiskalnoj odgovornosti-Upravljanje imovinom u proračunu
       • Godišnji popis imovine: svrha, obveznici, rokovi, priprema, odluke Čelnika i najčešće nepravilnosti kod popisa i rashodovanja
       • Usklađenje evidencije dugotrajne nefinancijske imovine i glavne knjige
       • Korištenje podskupine 915 – promjene u vrijednosti i obujmu imovine
       • Međusobni prijenosi nefinancijske imovine između proračuna
       • P-VRIO obrazac –  izrada bilješki i problematika konsolidacije

       NAPOMENA: 

       Prijave su s 29. studenim zatvorene! Otvorene su prijave za novi termin i možete se prijaviti za 14. prosinca 2022. Detalje pronađite OVDJE.

       Cijena za sudjelovanje na konzultantskom savjetovanju – online iznosi po sudioniku 1000,00 kn + PDV
       Za korisnike LC SPI rješenja cijena po sudioniku iznosi 500,00 kn + PDV

       Plaćanje se obavlja po ispostavljenom računu nakon održanog događanja.
       Premium korisnici prema Općim uvjetima poslovanja, usluga 25., imaju pravo na konzultantsko savjetovanje – seminar za jedan „polaznik/dan“ mjesečno na svakih 10.000 kn iznosa za mjesečno održavanje.

       Ako je potrebno na računu navesti broj narudžbenice, molimo da nam isti dostavite najkasnije na dan održavanja edukacije na e-mail fakturiranje@spi.hr.

       S obzirom na to da je broj sudionika ograničen, u slučaju prijave za sudjelovanje, a ne pojavljivanja i neotkazivanja bez obavijesti:
       – u minimalnom roku od 48 sata prije termina održavanja, naplaćuje se kotizacija u iznosu 50% od navedene vrijednosti edukacije
       – u minimalnom roku od 24 sata prije termina održavanja, naplaćuje se kotizacija u punom iznosu.

       LC zadržava pravo limitiranja broja sudionika, prednost ostvaruju korisnici i partneri LC-a.

       Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na telefon 01/6599-555 ili e-mail info@spi.hr.

       U cijenu konzultantskog savjetovanja uključeni su radni materijali.

       LC zadržava pravo limitiranja broja sudionika, prednost ostvaruju korisnici i partneri LC-a.
       Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na telefon 01/6599-555 ili e-mail info@spi.hr.

        

       Morate riješiti nepovezane uplate u sustavu Porezne, a ne znate kako? Poslali ste im sve JOPPD-ove, a tvrde da niste? Povezali ste uplate, ali i dalje imate stanje na PKK i to kunska vam je na nuli, a ona eurska u minusu…? Zavrzlami nikad kraja…

       Upravo kako biste izbjegli takve situacije i lakše poslovali, odlučili smo za vas organizirati savjetovanje tijekom kojeg će vam naša stručna i iskusna konzltantica prenijeti svoje znanje i osigurati da u godinu s novom valutom uđete u potpunosti spremni i bez ikakvih briga.

       Savjetovanje smo organizirali u tri navrata, a prvo odrađeno u listopadu izazvalo je veliko zanimanje pa ćemo ga ponoviti i u studenom i prosincu. Stoga nemojte propustiti svoje mjesto i budite i vi među onima koji suvereno vladaju specifikacijom nepovezanih uplata i prijavite se na radionicu. U nastavku vam donosimo više detalja…

       Cilj savjetovanja: Pojasniti svrhu SNU aplikacije i educirati polaznike kako analizirati podatke u SNU i PKK, te kako napraviti obrazac SNU za pojedine slučajeve.

       Kome je namijenjeno: Korisnicima e-porezne, osobama koje rade na usklađenju podataka poslanih JOPPD obrazaca i nepovezanih uplata.

       Vrijeme održavanja UŽIVO: u trajanju od 09:30-16:00 sati

       Vrijeme održavanja ZOOM: u trajanju od 09:30-15:00 sati

       Mjesto održavanja:

       • 23. studenog – UŽIVO: LC Zagreb, Remetinečka cesta 7a, 10020 Zagreb
       • 19. prosinca 2022. – ZOOM

       Predavačica: Fani Ptiček

       Sadržaj:

       • JOPPD i evidentiranje zaduženja
       • Način plaćanja obveza temeljem JOPPD-a
       • E- porezna
       1. Pregled poslanih obrazaca
       2. PKK
       • SNU
       1. Nepovezane uplate
       2. Obrasci JOPPD
       • Analiza PKK te pregled poslanih obrazaca
       • JOPPD MIO II
       • Specifikacija rasporeda uplata
       1. Ispravak oznake izvješća unutar iste vrste prihoda (1)
       2. Ispravak OIB-a unutar iste vrste prihoda (2)
       3. Promjene vrste prihoda ili općine iste vrste prihoda uz moguću promjenu oznake izvješća (3)
       4. Povrat preplaćenih iznosa obveznika (4)
       5. Zatvaranje naplaćenih kamata (5)
       • Provjera stanja SNU obrasca
       • Pitanja i odgovori

       NAPOMENA: 

       Cijena za sudjelovanje na konzultantskom savjetovanju – online iznosi po sudioniku 1000,00 kn + PDV
       Za korisnike LC SPI rješenja cijena po sudioniku iznosi 500,00 kn + PDV

       Cijena za sudjelovanje na konzultantskom savjetovanju – uživo iznosi po sudioniku 1600,00 kn + PDV
       Za korisnike LC SPI rješenja cijena po sudioniku iznosi 800,00 kn + PDV

       Plaćanje se obavlja po ispostavljenom računu nakon održanog događanja.
       Premium korisnici prema Općim uvjetima poslovanja, usluga 25., imaju pravo na konzultantsko savjetovanje – seminar za jedan „polaznik/dan“ mjesečno na svakih 10.000 kn iznosa za mjesečno održavanje.

       Ako je potrebno na računu navesti broj narudžbenice, molimo da nam isti dostavite najkasnije na dan održavanja edukacije na e-mail fakturiranje@spi.hr.

       S obzirom na to da je broj sudionika ograničen, u slučaju prijave za sudjelovanje, a ne pojavljivanja i neotkazivanja bez obavijesti:
       – u minimalnom roku od 48 sata prije termina održavanja, naplaćuje se kotizacija u iznosu 50% od navedene vrijednosti edukacije
       – u minimalnom roku od 24 sata prije termina održavanja, naplaćuje se kotizacija u punom iznosu.

       LC zadržava pravo limitiranja broja sudionika, prednost ostvaruju korisnici i partneri LC-a.

       Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na telefon 01/6599-555 ili e-mail info@spi.hr.

       PRIJAVNICA: