Konzultanti Libusoft Cicoma u utorak su održali konzultantsko savjetovanje na temu izmjena i dopuna Zakona o radu. Brojni polaznici tom su se prigodom mogli detaljno upoznati sa svim promjenama koje je Zakon donio s 1. siječnjem 2023.

Tako je riječi, između ostalog, bilo o donošenju novih i usklađivanju postojećih pravilnika o radu, ugovorima o radu i intervencijama u njih, ugovaranju probnog rada i prekovremenom radu, radu na daljinu ili primjerice o novim administrativnim obvezama poslodavca te inspekcijskim nadzorima i mogućim sankcijama.

Primjena na praktične situacije

Također, polaznici su imali prigodu doznati kako primijeniti nove zakonske odredbe u praksi, posebice kada je riječ o specifičnim situacijama. Tako možemo reći da su poslodavci i ostali zainteresirani na savjetovanju LC-a dobili svojevrsni praktični vodič kroz nova pravila ZOR-a.

Konzultantsko savjetovanje održali su naš pravni konzultant Vedran Vukobrat, dipl. iur, te voditeljica Odjela za pravne poslove u LC-u Vilma Plavčić, dipl. iur.