Objave

Bliži se kraj poslovne godine, a s njim i zakonska obveza godišnjeg popisa imovine i obveza sa stanjem na dan 31. prosinca, odnosno na kraju poslovne godine, prije izrade godišnjeg obračuna i sastavljanja financijskih izvještaja.

Popisivanje imovine i obveza zahtjeva dodatno angažiranje dijela zaposlenih i od iznimne je važnosti dobro obaviti posao jer netočan popis nije potvrda stvarnog stanja, a samim time i financijska izvješća nisu „istinita“ i pouzdana.

Nakon što je donesena odluka o popisu (koju donosi čelnik ili drugo odgovarajuće tijelo, uprava društva ili direktor) potrebno je:

• odrediti vrijeme popisa (kraj poslovne godine, što bliže datumu na koji se sastavljaju fin. izvještaji, 31.12.)
• odrediti popisna mjesta – lokacije na kojima se nalazi imovina
• odrediti popisno povjerenstvo i odrediti članove popisnog povjerenstva
• odrediti rok predaje popisnih listi i svih poslova popisa
• preuzeti popisne liste od računovodstva
• popisom utvrditi stvarno stanje i unijeti ga u popisne liste
• popisano stanje potrebno je usporediti sa stanjem u knjigovodstvenim evidencijama radi utvrđivanja popisnih razlika
• sastaviti završno izvješće popisnih povjerenstava u kojem su objašnjene popisne razlike (ako se utvrdi odgovornost djelatnika, pribaviti i izjave odgovornih osoba za popisne razlike višak/manjak) na temelju kojeg odgovorna osoba donosi odluku o rezultatu popisa, temelja za knjiženja u knjigovodstvu
• provesti završna knjiženja – rezultati godišnjeg popisa imovine i obveza moraju se proknjižiti u godini na koju se odnosi godišnji popis na dan 31.12., a na temelju odluka čelnika ili drugog odgovarajućeg tijela (upravnog vijeća, predstavničkog tijela) za proračunske korisnike i uprave društva (ili direktora) ili vlasnika obrta dobitaša za profitne korisnike

Prilikom popisa potrebno je voditi računa da:

• popisom treba biti obuhvaćena sva nefinancijska i financijska imovina te obveze i potraživanja obveznika (popis financijske imovine, potraživanja i obveza obavlja se prema   knjigovodstvenom stanju, a nefinancijsku imovinu popisujemo provjerom fizičkog postojanja i ocjenom uporabnih svojstava) kako bi popis bio cjelovit
• popisuje se i tuđa imovina, na posebnim popisnim listama (kako se ne bi zamijenila s viškovima i kako bi se vlasnici te imovine izvijestili o popisnom stanju na dan popisa)
• ako se prilikom popisa utvrdi da je imovina u neodgovarajućem uporabnom stanju, potrebno ju je popisati na posebnim listama na temelju kojih se predlaže daljnje postupanje s
tom imovinom

Uz nas je proces popisivanja lakši

Kako bismo svojim korisnicima olakšali proces inventure osnovnih sredstava u ponudi imamo novi barkod uređaj s android aplikacijom. Implementacija modula BC inventure je jednostavna, a obuka djelatnika brza. Korištenjem BC uređaja i skeniranjem naljepnica prilikom popisa vaših osnovnih sredstava smanjuje se mogućnost pogreške i vrijeme potrebno za popis.

Želite li našu ponudu za naš novi barkod uređaj molimo da ispunite niže navedenu prijavnicu.

  U četvrtak smo u zagrebačkom hotelu Antunović održali specijalistički seminar pod nazivom „Nove/stare obveze i dileme lokalnih jedinica u području upravljanja imovinom“. Pred brojnim zainteresiranima, gostujući i naši stručnjaci obuhvatili su sve izazove vezane uz evidentiranje imovine pa tako i one koje su donijele obvezujući nalozi i preporuke Državnog ureda za reviziju te obveza lokalnih jedinica o provedbi interne procjene ukupne imovine.

  Najveće zanimanje pobudilo je izlaganje naše gostujuće stručnjakinje, županijske sutkinje Zinke Bulke koja je govorila o nekoliko značajnih tema. Prije svega je riječi bilo o povezivanju zemljišnih knjiga i knjiga položenih ugovora, a pojasnila je i zbog čega tako dugo traje brisanje društvenog vlasništva u korist jedinice lokalne samouprave. Također se osvrnula se i na sudsku praksu vezanu uz upis komunalne infrastrukture u zemljišne knjige, ali je ukazala i na nužnost digitalizacije u komunikaciji JLS i sudova.

  Upravljanje imovinom,  klasifikacija, ošasna imovina i geopodaci

  LC-ova pravna stručnjakinja Vilma Plavčić, uz različite izazove vezane uz procjenu i evidentiranje imovine, osvrnula se i na Zakon o naknadi pri čemu je odgovorila na pitanje koliko članak 77. otežava upravljanje imovinom jedinica lokalne i regionalne samouprave. Naš pravni konzultant Vedran Vukobrat, pak, u svojim je izlaganjima govorio o obvezi dostave podataka u Središnji državni registar, klasifikaciji imovine te pogreškama prilikom klasifikacije, a posebno je obuhvatio temu ošasne imovine koja je izazvala veliko zanimanje prisutnih.

  Dakako, pri popisima imovine, procjenama te ostalim izazovima u evidenciji od velike pomoći su geopodaci s kojima pojedina lokalna jedinica raspolaže. O značaju geopodataka, točnije o njihovom potencijalu prilikom naplate naknada govorio je naš kolega Dominik Etlinger.

  Brojna pitanja i razmjena iskustava

  Iznimno nam je drago što su predavanja naših stručnjaka pobudila veliko zanimanje sudionika seminara te im se zahvaljujemo na brojnim postavljenim pitanjima te aktivnom sudjelovanju. Također, drago nam je što naše seminare prepoznajete kao priliku za međusobnu razmjenu iskustva što također doprinosi kvalitetnim raspravama, rješavanju izazova i u konačnici napretku poslovanja.

  Naši stručnjaci nastavljaju pomno pratiti sve zakonske izmjene te analizirati njihove implementacije u procese poslovanja kako bismo vam i nadalje omogućili sve odgovore na buduće izazove. Pritom posebice ističemo da za sve zainteresirane do kraja lipnja pripremamo još nekoliko edukacija. Više detalja o njima možete pronaći OVDJE.

  Sveta Stolica i Republika Hrvatska su sklopile četiri ugovora i to: Ugovor o suradnji na području odgoja i kulture, Ugovor o dušebrižništvu katoličkih vjernika, pripadnika oružanih snaga i redarstvenih službi Republike Hrvatske, Ugovor o pravnim pitanjima i Ugovor o gospodarskim pitanjima. Riječ je o međunarodnim ugovorima koji čine dio unutarnjeg pravnog poretka RH, a po pravnoj su snazi iznad zakona.

  Gotovo sve jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj u rješavanju pojedinih imovinskopravnih predmeta surađuju s Katoličkom Crkvom iz vrlo jednostavnog razloga. Naime, Katolička Crkva uz Republiku Hrvatsku i Grad Zagreb u svom vlasništvu ima najveći broj nekretnina. U toj suradnji često dolazi do „šuma u komunikaciji“ budući da je Katolička Crkva pri sklapanju bilo kakvog pravnog posla s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave dužna poštivati osim odredbi hrvatskog prava i odredbe kanonskog prava, što je činjenica koju naši službenici često ne znaju ili ne razumiju. U praksi je moguća situacija u kojoj je određeni pravni posao poduzet u vezi crkvene imovine valjan prema propisima hrvatskog prava, a u isto vrijeme je nevaljan s aspekta kanonskog prava. Namjera ovog članka je ukazati službenicima i čelnicima naših jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na nekoliko bitnih činjenica koje valja imati u vidu u suradnji s Katoličkom Crkvom, posebice u rješavanju međusobnih imovinskopravnih odnosa, sve kako bi se ta suradnja olakšala i poboljšala na obostrano zadovoljstvo, a izbjegavajući pri tome bilo kakve političke i vjerske konotacije u odnosu na Katoličku Crkvu u Republici Hrvatskoj.

  Cijeli tekst koji daje odgovore na sva pitanja vezana oz imovinsko-pravne sporove kad su u pitanju civilno i kanonsko pravo, koji je za vas priredila Vilma Plavčić, dipl. iur., voditeljica Odjela pravnih poslova u LC-u pročitajte >>> OVDJE.

  Stručni konzultanti LC-a pripremili su niz različitih edukativnih sadržaja tijekom siječnja i veljače. U siječnju vas tako, uz redovite besplatne radionice za uredsko poslovanje namijenjene našim korisnicima, očekuju i edukacije o evidenciji dugotrajne imovine, obračunima plaće i godišnjim financijskim izvještajima.

  Uredskom poslovanju posvetit ćemo se dijelom i u veljači. No, taj vas mjesec primjerice očekuju i konzultantska savjetovanja za sve one koji nisu naši korisnici, a tiču se primjerice Specifikacije nepovezanih uplata (SNU) ili edukacije vezane uz isplate plaća za sve one poslodavce koji plaću trebaju isplatiti prema sudskoj presudi ili izvansudskoj nagodbi.

  Sve edukacije održavat će se ili putem platforme ZOOM ili u LC-u Zagreb, odnosno našim poslovnim centrima u Splitu ili Rijeci.

  Za svaku od edukacija predviđen je ograničen broj sudionika kako bi se zadržala kvaliteta predavanja i mogućnost interakcije sa svakim sudionikom, stoga se na vrijeme predbilježite za edukaciju koja će unaprijediti Vaše osobno poslovanje ili poslovanje Vašeg tima!

  Linkove s više informacija i prijavnice pronađite u nastavku.

  BESPLATNE ZA KORISNIKE SPI UREDSKOG POSLOVANJA

  RADIONICA ZA UREDSKO POSLOVANJE: Urudžbiranje i slanje e-maila

  RADIONICA ZA UREDSKO POSLOVANJE: e-potpisi

  RADIONICA ZA UREDSKO POSLOVANJE: Rad s predmetima

  LC STRUČNA SAVJETOVANJA

  KONZULTANTSKO SAVJETOVANJE: Radnopravni odnosi kroz prizmu novog zakonodavnog okvira – pregled najznačajnijih zakonskih izmjena i dopuna

  KONZULTANTSKO SAVJETOVANJE: Specifikacija nepovezanih uplata (SNU)

  KONZULTANTSKO SAVJETOVANJE: Izjava o fiskalnoj odgovornosti za JLP(R)S, proračunske korisnike JLP(R)S i proračunske korisnike državnog proračuna

  KONZULTANTSKO SAVJETOVANJE: Uredsko poslovanje prema novoj Uredbi o uredskom poslovanju

  KONZULTANTSKO SAVJETOVANJE: Isplata plaće po sudskoj presudi i izvansudskoj nagodbi

  LC EDUKACIJE

  NAPREDNA OBUKA: Evidencija dugotrajne imovine – procesi u LC SPI sustavu

  NAPREDNA OBUKA (WEBINAR): Rezultati – izračun po izvorima, zakonska korekcija i raspodjela rezultata

  NAPREDNA OBUKA: Usklađenje podataka između nadležnog proračuna i proračunskih korisnika

  NAPREDNA OBUKA: Ispravak obračuna plaće i drugog dohotka

  NAPREDNA OBUKA: Priprema za kraj godine i početak nove, godišnji financijski izvještaji

  NAPREDNA OBUKA: Kritične i upozoravajuće greške na JOPPD-u

  NAPREDNA OBUKA: Napredno korištenje uredskog poslovanja

  NAPREDNA OBUKA: Priprema godišnjih izvještaja za profitne korisnike

  Pravni konzultant LC-a Vedran Vukobrat ovih je dana na Informatoru, uglednom portalu za ekonomska i pravna pitanja, objavio zanimljivu analizu koja odgovara na pitanje – Zašto lokalne jedinice i dalje ne znaju kojom imovinom raspolažu?

  Vukobrat je pritom ukazao na probleme vezane uz evidentiranje imovine, ali  i na posljedice lošeg upravljanja ističući kako upravo ono koči sufinanciranje infrastrukturnih projekata. Tekst našeg kolege, koji vam može biti od značajne koristi u poslovanju, pronaći ćete Ovdje.