Bliži se kraj poslovne godine, a s njim i zakonska obveza godišnjeg popisa imovine i obveza sa stanjem na dan 31. prosinca, odnosno na kraju poslovne godine, prije izrade godišnjeg obračuna i sastavljanja financijskih izvještaja.

Popisivanje imovine i obveza zahtjeva dodatno angažiranje dijela zaposlenih i od iznimne je važnosti dobro obaviti posao jer netočan popis nije potvrda stvarnog stanja, a samim time i financijska izvješća nisu „istinita“ i pouzdana.

Nakon što je donesena odluka o popisu (koju donosi čelnik ili drugo odgovarajuće tijelo, uprava društva ili direktor) potrebno je:

• odrediti vrijeme popisa (kraj poslovne godine, što bliže datumu na koji se sastavljaju fin. izvještaji, 31.12.)
• odrediti popisna mjesta – lokacije na kojima se nalazi imovina
• odrediti popisno povjerenstvo i odrediti članove popisnog povjerenstva
• odrediti rok predaje popisnih listi i svih poslova popisa
• preuzeti popisne liste od računovodstva
• popisom utvrditi stvarno stanje i unijeti ga u popisne liste
• popisano stanje potrebno je usporediti sa stanjem u knjigovodstvenim evidencijama radi utvrđivanja popisnih razlika
• sastaviti završno izvješće popisnih povjerenstava u kojem su objašnjene popisne razlike (ako se utvrdi odgovornost djelatnika, pribaviti i izjave odgovornih osoba za popisne razlike višak/manjak) na temelju kojeg odgovorna osoba donosi odluku o rezultatu popisa, temelja za knjiženja u knjigovodstvu
• provesti završna knjiženja – rezultati godišnjeg popisa imovine i obveza moraju se proknjižiti u godini na koju se odnosi godišnji popis na dan 31.12., a na temelju odluka čelnika ili drugog odgovarajućeg tijela (upravnog vijeća, predstavničkog tijela) za proračunske korisnike i uprave društva (ili direktora) ili vlasnika obrta dobitaša za profitne korisnike

Prilikom popisa potrebno je voditi računa da:

• popisom treba biti obuhvaćena sva nefinancijska i financijska imovina te obveze i potraživanja obveznika (popis financijske imovine, potraživanja i obveza obavlja se prema   knjigovodstvenom stanju, a nefinancijsku imovinu popisujemo provjerom fizičkog postojanja i ocjenom uporabnih svojstava) kako bi popis bio cjelovit
• popisuje se i tuđa imovina, na posebnim popisnim listama (kako se ne bi zamijenila s viškovima i kako bi se vlasnici te imovine izvijestili o popisnom stanju na dan popisa)
• ako se prilikom popisa utvrdi da je imovina u neodgovarajućem uporabnom stanju, potrebno ju je popisati na posebnim listama na temelju kojih se predlaže daljnje postupanje s
tom imovinom

Uz nas je proces popisivanja lakši

Kako bismo svojim korisnicima olakšali proces inventure osnovnih sredstava u ponudi imamo novi barkod uređaj s android aplikacijom. Implementacija modula BC inventure je jednostavna, a obuka djelatnika brza. Korištenjem BC uređaja i skeniranjem naljepnica prilikom popisa vaših osnovnih sredstava smanjuje se mogućnost pogreške i vrijeme potrebno za popis.

Želite li našu ponudu za naš novi barkod uređaj molimo da ispunite niže navedenu prijavnicu.