U želji da vam osiguramo edukacije uz koje ćete unaprijediti svoje poslovanje, naši su stručnjaci i ovaj mjesec pripremili niz različitih edukativnih sadržaja. Među njima je i veliki specijalistički seminar na temu upravljanja imovinom koji pripremamo za 15. lipnja. Na njemu ćemo govoriti o povezivanju zemljišnih knjiga i knjiga položenih ugovora, digitalnoj komunikaciji sa sudovima, nalozima i preporukama DUR-a, te izazovima s ošasnom imovinom i klasifikacijom imovine. Uz predavače LC-a, na seminaru će govoriti i sutkinja županijskog suda Zinka Bulka.

Nekoliko dana kasnije bavimo se sasvim drugačijom tematikom. Na konzultantskom savjetovanju odgovaramo sva pitanja vezana uz specifikaciju nepovezanih uplata. Tako ćete, između ostalog, moći doznati što učiniti ako ste povezali sve nepovezane uplate a i dalje imate stanje pretplate na PKK ili primjerice što učiniti kada na drugom mirovinskom stupu na PKK imate stanje koje nije vidljivo na SNU? Sve odgovore na pitanja priprema naša stručnjakinja za 19. lipnja.

Niz naprednih obuka

U lipnju vas očekuje i niz naprednih obuka koje će se održati uživo u našim poslovnim centrima ili online, putem ZOOM-a. Za svaku od edukacija predviđen je ograničen broj sudionika kako bi se zadržala kvaliteta predavanja i mogućnost interakcije sa svakim sudionikom, stoga se na vrijeme predbilježite za edukaciju koja će unaprijediti Vaše osobno poslovanje ili poslovanje Vašeg tima!

Linkove s više informacija i prijavnice pronađite u nastavku.

SPECIJALISTIČKI SEMINAR: Nove/stare obveze i dileme lokalnih jedinica u području upravljanja imovinom

KONZULTANTSKO SAVJETOVANJE: Specifikacija nepovezanih uplata

NAPREDNA OBUKA: Sustav praćenja i obrade naplate potraživanja

NAPREDNA OBUKA: Poslovni procesi u sustavu riznice – od ideje do realizacije

NAPREDNA OBUKA: Rezultati – izračun po izvorima, zakonska korekcija i raspodjela rezultata

NAPREDNA OBUKA: Priprema polugodišnjih financijskih izvještaja

NAPREDNA OBUKA: Usklađenje podataka između nadležnog proračuna i proračunskih korisnika